Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zmiany-w-podatku-vat-od-1042013-oraz-1012014zasady-fakturowania-2013-i-2014-problemy-praktycznezagadnienia-kontrowersyjne-w-vat-pdop-i-pdof-wynikajace-z-najnowszych-interpretacji-i--50263-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, które wchodzą w życie 1.04.2013 i 1.01.2014 mają charakter fundamentalny. Dotyczą one bowiem podstawowych zagadnień związanych rozliczaniem VAT. W następujących obszarach dotychczasowe przepisy zostaną w całości zastąpione nowymi: ustalanie momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, wystawianie faktur. Zmiany obejmą także wiele innych istotnych zagadnień.
Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników. Ponadto zostaną przedstawione zagadnienia wynikające z wydanych w ostatnim czasie interpretacji i orzecznictwa, które budzą znaczne kontrowersje.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się rozliczaniem podatku VAT w firmach,
w szczególności do głównych księgowych, działów finansowo-księgowych

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie
Przyczyny wprowadzenia zmian, akty prawne wprowadzające zmiany, termin wejścia w życie poszczególnych zmian.
2. Zmiany w VAT od 1.04.2013
a) Nieodpłatne dostawy towarów i nieodpłatne świadczenie usług
Zmiany w zakresie znaczenia prawa od odliczenia podatku naliczonego. Przekazanie i udostępnienie towarów wytworzonych we własnym zakresie. Prawo do odliczenia części składowych. Nowa definicja „próbki” (znaczenie celu przekazania próbki, sposób identyfikacji próbki, wątpliwości w przypadku próbek przekazywanych do badań). Wątpliwości co do skutków wykreślenia pojęcia „drukowane materiały informacyjne i reklamowe”, prezenty o małej wartości. Podstawa opodatkowania nieodpłatnych przekazań (od 2014), cena nabycia towarów podobnych.
b) Transakcje z podmiotami zagranicznymi
Częściowe przywrócenie obowiązku rozliczania VAT w Polsce przez podatników zagranicznych (zamiast rozliczenia przez polskich nabywców wg zasady odwrotnego obciążenia). Ważne zmiany dotyczące ustalania miejsca dostawy i opodatkowania w transakcjach łańcuchowych, znaczenie warunków dostawy dla sposobu opodatkowania. Zmiany w zakresie WDT i WNT, przemieszczanie wewnątrz UE towarów własnych. Zmiana katalogu, dokumentów wymaganych dla stosowania stawki 0% w eksporcie i WDT (także kontrowersje wynikające z najnowszych interpretacji i wyroków).
c) Pozostałe ważne zmiany od 1.04.2013
Zmiany w katalogu zwolnień, nowa definicja „terenów budowlanych”, skutki zmiany definicji „działalności gospodarczej” w ustawie o VAT, przedstawiciel podatkowy, ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego, zmiana niektórych stawek, inne zmiany.
3. Zmiany w VAT od 1.01.2014
a) Moment powstania obowiązku podatkowego
Zastąpienie wszystkich dotychczasowych przepisów nowymi. Nowe zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, w tym: brak znaczenia (co do zasady) momentu wystawienia faktury, szczególne regulacje dla „usług częściowych”, usług i dostaw „świadczonych w sposób ciągły”, szczególne regulacje dla niektórych towarów i usług, całkowita zmiana zasad dla wielu rodzajów czynności (np. usługi transportowe), nowe zasady ustalania (od 2013) obowiązku podatkowego w WDT i WNT.
b) Podstawa opodatkowania
Zastąpienie wszystkich dotychczasowych przepisów nowymi. Nowa definicja „podstawy opodatkowania” - rezygnacja z pojęcia „obrotu”. Opodatkowanie dotacji. Zapłata w naturze, barter, czynności dla których nie ustalono ceny oraz innych czynności szczególnych, koszty dodatkowe, korekty, czynności w
c) Odliczanie podatku naliczonego
Obszerne zmiany w zakresie m. in.: momentu odliczenia, odliczania podatku naliczonego w przypadku WNT, sposób obliczania „proporcji” (czynności „pomocnicze”), ograniczenia dla „samochodów z kratką”.
d) Pozostałe ważne zmiany od 1.01.2014
Opodatkowanie zaliczek w przypadku eksportu towarów (2 miesięczny termin na uzyskanie potwierdzenia wywozu). Skutki uchylenia zwolnienia dla dostawy „towarów używanych”, zmiany w zakresie stosowania zwolnienia podmiotowego (sposób obliczania limitu 150.000 zł), inne zmiany.
4. Faktury 2013 i 2014
Zasady fakturowania w 2013 i zastąpienie od 2014 wszystkich dotychczasowych przepisów nowymi (uchylenie „rozporządzenia fakturowego”, uregulowanie zasad fakturowania w ustawie). Omówienie zmian oraz zagadnień budzących wątpliwości w dotychczasowej praktyce, m. in.:
 definicja faktury (jaki dokument może zostać uznany za „fakturę” po uchyleniu wymogu stosowania oznaczenia „Faktura VAT”, w tym problem faktur pro –forma)
 treść faktury – omówienie poszczególnych elementów (w tym możliwość posługiwania się nazwą skróconą, możliwość posługiwania się dotychczasowymi sformułowaniami np. „data sprzedaży”)
 terminy wystawiania faktur
 faktury zaliczkowe
 faktury korygujące i noty korygujące (w tym potwierdzanie doręczenia / akceptacja)
 duplikaty faktur
 szczególne rodzaje faktur (m. in. „faktury uproszczone”, faktury „metoda kasowa”, faktury dot. marży, „samofakturowanie”, „odwrotne obciążenie”, czynności „zw.”, faktury dot. WDT)
 faktury wewnętrzne i dokumenty zastępujące fakturę wewnętrzną
 faktury elektroniczne (w tym zmiany zasad akceptacji i cofania akceptacji)
 przechowywanie faktur (w tym faktur papierowych w formie elektronicznej, faktur elektronicznych w formie papierowej)
 obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności i czytelności faktur (także papierowych), za pomocą „dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu”
 inne zagadnienia dot. fakturowania (m. in. przeliczanie na złotówki, faktura dok. sprzedaż paliwa, faktura dot. opakowań zwrotnych)
5. Zagadnienia kontrowersyjne w VAT, PDOP i PDOF wynikające z najnowszych interpretacji i orzecznictwa.
a) Problemy praktyczne związane ze stosowaniem od 1.01.2013 nowych przepisów „antyzatorowych” w PDOP / PDOF i VAT w świetle wyjaśnień MF i interpretacji indywidualnych.
b) Premie pieniężne – skutki w VAT i PDOP / PDOF
c) Imprezy integracyjne – skutki w VAT i PDOP / PDOF dla pracodawcy, pracownika i zaproszonych gości
d) Wydatki związane z reprezentacją (w tym na poczęstunek w restauracji / siedzibie podatnika) – w skutki w VAT i PDOP / PDOF
e) Programy lojalnościowe – skutki w VAT (rozbieżność pomiędzy stanowiskiem, TS UE, polskich sądów i organów podatkowych)
f) Refakturowanie kosztów dodatkowych na najemcę – skutki w VAT w świetle aktualnych interpretacji i wyroków sądów polskich i TS UE

Informacje o prelegentach:

• Piotr Passowicz - doradca podatkowy. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym (m. in. Ernst & Young Sp. z o.o.). Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym dla klientów korporacyjnych z Polski i zagranicy. Doświadczony wykładowca, prowadził liczne szkolenia
na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą, na zlecenie firm szkoleniowych, przedsiębiorstw oraz organizacji branżowych. Członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP "Lewiatan", w której od 2009 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Monitorowania Orzecznictwa. Ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. .Członek International Fiscal Association (IFA). Uczestnik posiedzeń Sejmu i Senatu RP dotyczących prawa podatkowego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 320 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Zmiany w podatku VAT od 1.04.2013 oraz 1.01.2014. Zasady fakturowania 2013 i 2014 – problemy praktyczne. Zagadnienia kontrowersyjne w VAT, PDOP i PDOF wynikające z najnowszych interpretacji i