ZMIANY W PODATKU VAT OD 2013R.

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad rozliczania podatku VAT po nowelizacji ustawy wprowadzającej znaczne i zróżnicowane zmiany, które obowiązują od 1 stycznia 2013r oraz będą obowiązywały od 1 kwietnia 2013 r. i od 1 stycznia 2014r., a obejmują między innymi:
• nowe zasady opodatkowania
• nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego, terminu powstawania tego obowiązku
• nowe zasady wystawiania faktur VAT
• nowe zasady odliczeń VAT w zakresie nieodpłatnych świadczeń
• zmiany w zakresie ustanowienia przedstawiciela podatkowego
• nowy zakres zwolnień
• zmiany w katalogu negatywnych wyłączeń z VAT.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do:
• dyrektorów finansowych,
• głównych księgowych,
• pracowników działów finansowo-księgowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT,
• wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia

1. Klasyfikacja zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. i od 1 kwietnia 2013 r.
2. Zmiany w zakresie fakturowania od 1 stycznia 2013 r.: faktury, faktury zbiorcze, faktury korygujące, faktury elektroniczne, faktury wewnętrzne, faktury uproszczone, noty korygujące; znaczenie zmian w zakresie wyglądu faktury, autentyczność pochodzenia i integralność faktury w przypadku faktur papierowych i elektronicznych.
3. Ulga na złe długi – nowe zasady rozliczeń: uproszczenie wymogów formalnych dla wierzyciela, obowiązek korekty u dłużnika, dodatkowe zobowiązanie w VAT u dłużnika, jaki jest termin skorzystania z ulgi przez wierzyciela, porównanie z rozwiązaniami dotyczącymi dłużników na gruncie podatku dochodowego (korygowanie podatku naliczonego, a korygowanie kosztów podatkowych).
4. Zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego: WDT i WNT, mali podatnicy.
5. Zmiana zakresu opodatkowania VAT świadczeń nieodpłatnych (nieodpłatne wydanie towaru, nieodpłatne wykonanie usługi).
6. Identyfikacja podatników w transakcjach krajowych i transakcjach międzynarodowych (zmiany doprecyzowujące i zmiany merytoryczne), zmiana przepisów identyfikujących podatników z tytułu zakupu towarów i usług z zagranicy.
7. Zmiany w katalogu czynności zwolnionych.
8. Zmiany w zakresie kwalifikacji transakcji łańcuchowych w 2013 r., zmiany w zakresie prawa do odliczenia.
9. Podstawa opodatkowania w 2013 r., przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej.
10. Zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów i WDT w 2013 r. Rozliczanie zaliczek przy eksporcie towarów.
11. Podatek naliczony – zmiany na 2013 r.: przesłanki powstania prawa do odliczenia przy WNT, imporcie usług i nabyciu towarów, dla którego podatnikiem jest nabywca, podatek naliczony od samochodów i paliwa, odliczanie proporcjonalne wg struktury, pozostałe zmiany,
12. Kasy rejestrujące w 2013 r.
13. Problemy rozliczeń na przełomie roku 2012/2013 w związku z nowymi zasadami obowiązującymi w 2013 r.
14. Bieżące problemy: premie pieniężne, refakturowanie, inne aktualne szczególnie istotne zagadnienia dla praktyki rozliczania VAT.
15. Istota zmian na rok 2014 r.
16. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych seminarium.
17. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Czas trwania

8 godzin

Promocja cenowa!
• Przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób 10% rabatu!

Prelegenci

doradca podatkowy, specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, przede wszystkim w zakresie podatków pośrednich (zwłaszcza VAT), CIT, a także w zakresie postępowań podatkowych oraz sądowoadministracyjnych. Obok praktyki doradczej wykładowca w zakresie problematyki VAT, Ordynacji podatkowej i podatków lokalnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Gromada

Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Hotel Gromada "Dom Chłopa" ***

00-030 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Hotel Victoria ***

Lublin

Narutowicz 58/60

woj. lubelskie

hotel Victoria ***

20-016 Lublin

Narutowicza 58/60

woj. lubelskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
450
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o udziale w szkoleniu • lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!