Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zmiany-w-prawie-konsumenckim-2020-72034-id608

Informacje o szkoleniu

 • Zmiany w prawie konsumenckim 2020


  ID szkolenia: 72034
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-16.30
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

PRAWO

Od połowy 2020 roku przedsiębiorca w wielu okolicznościach będzie traktowany jako konsument. Spowoduje to konieczność zmiany wszystkich umów oraz ogólnych warunków sprzedaży/zakupów. Co konkretnie zmieni się od 1 czerwca 2020 roku? Zapraszamy do udziału w szkoleniu poświęconemu zmianom w prawie konsumenckim.

Zapraszamy do rezerwacji miejsc!

A jeśli potrzebują Państwo dedykowanego projektu, dostosowanego do Państwa potrzeb i dla dowolnej liczby pracowników, z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w wersji zamkniętej. Zapraszamy do kontaktu.

Szkolenie skierowane jest do:

pracowników działów prawnych,
pracowników działów zakupów,
pracowników działów sprzedaży,
pracowników działów umów.

Program szkolenia:

17 KWIETNIA 2020

9.00-9.30 Rejestracja, powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie zajęć

Podstawy prawne regulujące relacje konsument – przedsiębiorca

Kodeks cywilny, w tym nowelizacja od dnia 1-06-2020 r.
Ustawa o prawach konsumenta
Definicja terminu „konsument”
Miejski Rzecznik Konsumentów
Nowelizacja Kodeksu cywilnego od dnia 1-06-2020 r. a klauzule abuzywne

Stosowanie przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
Niedozwolone klauzule
Ocena umowy i katalog klauzul abuzywnych
Konflikt formularzy
Rejestr klauzul niedozwolonych
Rękojmia – nowe zasady od 1-06-2020 r.

Stosowanie przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących konsumenta
Niezgodności rzeczy sprzedanej z umową
Wady fizyczne i wady prawne, wada nieistotna
Zakres odpowiedzialności
Obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy
Usunięcie wady lub wymiana rzeczy na wolną od wad
Termin obowiązywania rękojmi
Utrata uprawnień z tytułu rękojmi
Procedura gwarancyjna w praktyce

Złożenie oświadczenia gwarancyjnego i jego treść
Okres gwarancji i obowiązki gwaranta
Wykonanie uprawnień z gwarancji
Roszczenia sprzedawcy wobec producenta lub hurtownika

Stosowanie przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą od dnia 1-06-2020 r.
Kto ponosi odpowiedzialność względem sprzedawcy?
Odszkodowanie a zwrot wydatków niezbędnych w celu realizacji uprawnień konsumenta
Obowiązek naprawienia szkody
Przedawnienie roszczenia
Obowiązki przedsiębiorstwa

Czy należy konsumenta poinformować i w jakim momencie?
Drobne umowy życia codziennego – wyłączenia
Konsekwencje zaniechania obowiązków informacyjnych
Zgoda konsumenta na każdą dodatkową płatność
Opłata dla konsumenta za połączenie telefoniczne ze sprzedawcą
Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem firmy lub na odległość

Czy należy konsumenta poinformować i w jakim momencie?
Forma udzielenia informacji
Uprawnienia do odstąpienia od umowy a wzór pouczenia
Wydanie konsumentowi dokumentu umowy
Obowiązki przedsiębiorcy, gdy wynagrodzenie nie przekracza sześciuset złotych
Czy należy informować w rozmowie telefonicznej?
Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość
Prawo odstąpienia od umowy

Termin odstąpienia od umowy i sposób jego liczenia
Wydłużenie terminu, gdy konsument nie został należycie poinformowany
Jak należy skutecznie od umowy odstąpić?
Skutki odstąpienia od umowy
Co przedsiębiorca zwraca konsumentowi, a do czego nie jest zobowiązany?
Zwrot rzeczy przedsiębiorcy
16.30 Zakończenie zajęć

Informacje o prelegentach:

Radca prawny, specjalizuje się w obszarze kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. Ekspert prawa nieruchomości.

Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1170 +VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Zmiany w prawie konsumenckim 2020