Zmiany w Prawie Pracy 2023 – Monika Frączek

O szkoleniu

Zapraszamy do udziału w kompleksowym szkoleniu, którego celem jest omówienie wszystkich najnowszych zmian w prawie pracy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia omówione zostaną między innymi:

 • zmiany w uprawnieniach rodzicielskich i opiekuńczych w związku z wdrożeniem dyrektywy Work Life Balance,
 • nowe zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego,
 • zwolnienie od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych,
 • elastyczna organizacja pracy,
 • zmiany w czasie pracy i w zasadach uczestniczenia w szkoleniach,
 • zmiany w zasadach zawierania i rozwiązywania umów na okres próbny,
 • zmiany w wypowiadaniu umów na czas określony,
 • nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zmianami w Prawie Pracy.

Program szkolenia

W programie:

Zmiany dotyczące rodziców adopcyjnych – obowiązujące od 1 lutego.

Co się zmieni w zasadach odbywania badań profilaktycznych.

Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich i opiekuńczych w związku z wdrożeniem dyrektywy
Work Life Balance.

 • W jakim celu i w jakim wymiarze pracownikowi będzie przysługiwał urlop opiekuńczy?
 • W jakiej postaci pracownik będzie składał wniosek o ten urlop? Jakie informacje trzeba będzie podać we wniosku? Z jakim wyprzedzeniem pracownik będzie musiał złożyć wniosek?
 • Czy pracodawca będzie mógł odmówić urlopu opiekuńczego? Czy możliwa będzie rezygnacja z urlopu opiekuńczego?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie przesuwała np. choroba pracownika?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie płatny czy bezpłatny?

Zwolnienie od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych (inaczej zwolnienie z powodu siły wyższej).

 • Czy pracodawca będzie musiał udzielić zwolnienia?
 • W jakich sytuacjach pracownik będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia?
 • Czy konieczny będzie wniosek pracownika? Jaka będzie postać wniosku?
 • Czy zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych będzie płatne?
 • Jak trzeba będzie je zaewidencjonować i gdzie przechowywać wnioski pracownika?

Co się zmieni w zasadach udzielania wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat
po zmianach?

 

Na czym będzie polegała elastyczna organizacja pracy?

 • Czym będzie elastyczna organizacja pracy?
 • W jakiej sytuacji pracownik będzie mógł korzystać z elastycznej organizacji pracy?
 • Na jakich zasadach będzie składany wniosek o elastyczną organizację pracy?
 • Czy pracodawca będzie musiał zgodzić się na elastyczną organizację pracy?
 • Czy pracownik będzie mógł skrócić czas korzystania z elastycznej organizacji pracy? Czy pracodawca będzie miał podobne uprawnienie?

Nowe zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego?

 • Jak wzrośnie wymiar urlopu rodzicielskiego i na jakich zasadach będzie wykorzystywany? Na ile części będzie można podzielić urlop rodzicielski?
 • Czy po każdej części urlopu rodzicielskiego będzie można „wymusić” urlop wypoczynkowy?
 • Ile urlopu rodzicielskiego będzie dla pracownika – ojca?
 • Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w trakcie urlopu rodzicielskiego
  i w jakim trybie będzie się o niego występować?
 • Na jakich zasadach możliwa będzie rezygnacja z urlopu rodzicielskiego?
 • Jakie obowiązki będzie miał pracodawca w okresie przejściowym?

Na jakich zasadach nastąpi skrócenie czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego?

Jak zmienią się zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających
z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów?

 • W jakich przypadkach za przygotowywanie się do zwolnienia pracownika będzie grozić mandat?
 • Na jakich zasadach pracownik będzie powracał do pracy po urlopach z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich?
 • Jakie postanowienia potwierdzające praktykę korzystania z urlopu wychowawczego oraz obniżenia wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego zostaną wprowadzone?

Zmiany w czasie pracy i w zasadach uczestniczenia w szkoleniach po godzinach?

 • Jakie kategorie pracowników będą mogły odmówić pracy w porze nocnej,
  w godzinach nadliczbowych oraz wyjazdu służbowego?
 • W jakich przypadkach pracodawca będzie musiał udzielić dodatkowej przerwy lub przerw?
 • Jakie będą obowiązki pracodawcy w przypadku, gdy szkolenie pracownika będzie obowiązkowe?

Zmiany w związku z wdrożeniem postanowień dyrektywy w sprawie przejrzystych
i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej?

 • Co się zmieni w zasadach zawierania i rozwiązywania umów na okres próbny?
 • Na jakich zasadach wypowiadanie umów na czas określony zostanie zrównane
  z wypowiadaniem umów na czas nieokreślony?
 • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł wnioskować o zmianę niektórych warunków zatrudnienia?
 • Na jakich zasadach będzie obowiązywał zakaz zakazywania dodatkowego zatrudnienia?

Nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników.

 • Na jakich zasadach trzeba będzie informować o zmianie siedziby pracodawcy?
 • O jakie kwestie zostanie rozszerzona „Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia”?
 • Jakie informacje trzeba będzie przekazywać pracownikowi delegowanemu
  za granicę?
 • Czy pracownikom zatrudnionym w dniu wejścia w życie zmian trzeba będzie przekazać dodatkowe informacje?
 • W jakich przypadkach nieudzielenie informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia będzie wykroczeniem?
 • Jakie informacje będzie można przekazywać zbiorczo na tablicy ogłoszeń
  albo w Intranecie?
 • Czy trzeba będzie zaktualizować informację o zakazie dyskryminacji i obowiązku równego traktowania?

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

Czas trwania

9.30 - 16.00

Prelegenci

Monika FRĄCZEK

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy.

Były Główny Specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy.

Autorka wielu opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. 

Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania, uprawnień rodzicielskich.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez nią szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa - Hotel Marriott Centrum

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

690
Udział stacjonarny
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
490
Udział online
490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra
ul. Jasna 11A
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

  1. Organizatorem szkolenia jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. ul. Jasna 11 A, 05-506 Wilcza Góra, KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051.
  2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (mailowo skan) lub rejestracja przez Internet na stronie https://dom-wiedzy.pl/ .
  3. Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia, kursu, konferencji zgłaszający powinien dokonać wpłaty w terminie zgodnym z potwierdzeniem, nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem.
  4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
  5. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  6. W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, kursu lub konferencji, jednak nie później niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia uczestnik nie zostanie obciążony kosztami. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 100% wartości szkolenia, kursu lub konferencji.
  7. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji z winy organizatora koszty zostaną zwrócone w 100%. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji nie z winy organizatora uczestnikowi zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia, kursu, konferencji.
  8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j.
   z siedzibą w Wilczej Górze, ul. Jasna 11A w celach marketingowych oraz wysyłanie do mnie ofert drogą elektroniczną. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie, a także przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
  9. Administratorem danych osobowych jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051. Dane przetwarzane są w celu i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra ul. Jasna 11A
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!