Zmiany w prawie pracy 2023. Praktyczna analiza nowych uprawnień pracowników i obowiązków pracodawcy z uwzględnieniem orzecznictwa i ustawy o sygnalistach.

O szkoleniu

Zmiany w prawie pracy w 2023r - praktyczne rady i wskazówki od eksperta Prawa pracy!

Zapisz się na szkolenie i dowiedź się jak wyglądają w praktyce nowe przepisy i jak bezbłędnie się po nich poruszać.

Na specjalnie dedykowanym szkoleniu, poznasz m.in:

 • nowe regulacje i nadchodzące zmiany w prawie pracy,
 • zmiany dotyczące uprawnień rodzicielskich – projekt zmian w prawie pracy,
 • ustawę o sygnalistach – projekt ustawy,
 • zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników, 
 • zagadnienia praktyczne w zakresie czasu pracy w 2022 roku,
 • jak prawidłowo ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego,
 • praktyczne orzecznictwo.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do:

 • działów personalnych
 • kadr
 • wszystkich zainteresowanych

Program szkolenia

1. Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy

 1. Proponowane zapisy w kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej – czasowa, okazjonalna, bezterminowa, hybrydowa
 2. Praca zdalna na polecenie pracodawcy / na wniosek pracownika
 3. Zasady BHP – proponowane zapisy o obowiązkach pracodawcy w pracy zdalnej  
 4. Kontrola pracodawcy pracownika pracującego zdalnie, hybrydowo lub wykonującego pracę zdalną incydentalną – bhp, czas pracy
 5. Rozliczanie czasu pracy przy pracy zdalnej – sposób kontroli czasu pracy, zlecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz dyżuru domowego
 6. Narzędzia pracy, koszty utrzymania „biura” w innym miejscu niż siedziba pracodawcy
 7. Regulamin pracy zdalnej i inne wewnątrz zakładowe procedury

2. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników

 1. Procedura badań trzeźwości pracowników
 2. Kiedy badanie trzeźwości pracownika przeprowadza pracodawca a kiedy organ powołany do ochrony porządku publicznego
 3. Regulowanie badania trzeźwości w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy

3. Ustawa o obronie Ojczyzny

 1. Rodzaje służy wojskowej wpływające na uprawnienia pracownicze  Urlopy bezpłatne na czas pełnienia służby i inne zwolnienia od pracy
 2. Okresy wliczane do uprawnień pracowniczych
 3. Jakie są obowiązki pracownika względem pracodawcy w razie powołania do służby?
 4. Ochrona przed rozwiązywaniem umów o pracę

4. Ustawa o sygnalistach – projekt ustawy

 1. Kto może zostać sygnalistą
 2. Postać zgłoszenia – ustna, papierowa lub elektroniczna oraz procedura zgłaszania nieprawidłowości
 3. Wewnętrzny i zewnętrzne kanały sygnalizowania
 4. Okres przechowywania danych osobowych w związku z przyjęciem zgłoszenia
 5. Zleceniobiorcy oraz prowadzący działalność gospodarczą świadczący pracę dla podmiotu a ochrona przed odwetem
 6. Sankcje dla pracodawców za brak ochrony dla sygnalistów

5. Czas pracy – możliwość korzystania z elastycznego czasu pracy

 1. Pracownicy uprawnieni do korzystania z elastycznego czasu pracy
 2. Wnioskowanie o udzielenie korzystania z pracy w elastycznym czasie pracy
 3. Ochrona w trakcie korzystania z elastycznego czasu pracy
 4. Dodatkowe przerwy od pracy uzależnione od ilości godzin pracy na dobę pracowniczą
 5. Szkolenia poza godzinami pracy – zaliczenie do czasu pracy

6. Zmiany dotyczące uprawnień rodzicielskich – projekt zmian w prawie pracy

Urlop rodzicielski

 • wymiar urlopu rodzicielskiego i podział na części
 • zasady udzielania, rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
 • zasady wykorzystania urlopu rodzicielskiego
 • łączenie urlopu rodzicielskiego ze świadczeniem pracy
 • wpływ urlopu rodzicielskiego na wyliczenie urlopu wypoczynkowego

Urlop ojcowski 

 • wymiar urlopu ojcowskiego
 • zasady udzielania urlopu – termin składania wniosku
 • okres na wykorzystanie urlopu ojcowskiego  

Urlop opiekuńczy

 • wymiar urlopu,
 • termin na wykorzystanie urlopu,
 • procedura składania wniosku o urlop opiekuńczy

Dodatkowe dni wolne od pracy

 • pracownicy uprawnieni do korzystania z dni wolnych,
 • wymiar dni wolnych
 • zasady ubiegania i zgłaszania dodatkowych dni wolnych,
 • odpłatność za zwolnienie

7. Projektowane zasady zawierania umów o pracę i obowiązki pracodawcy w związku z zawarciem  stosunku pracy

 1. Zmiany dotyczące umów na okres próbny
 2. Nowe elementy umowy o pracę
 3. Projektowane zmiany zawierania i rozwiązywania umów o pracę
 4. Proponowane zmiany dotyczące jednoczesnego zatrudnienia u innych pracodawców
 5. Nowe zapisy w informacji o warunkach zatrudnienia
 6. Uprawnieni do ochrony stosunku pracy w zależności od rodzaju umowy o pracę
 7. Obowiązki pracodawcy w przypadku pracowników po zakończeniu urlopu rodzicielskiego

8. Dokumentacji pracowniczej - aktualne stanowiska resortu pracy, PIP, UODO, Sądu Najwyższego w szczególności:

 1. Zasady archiwizowania dokumentów i obowiązkowa dokumentacja z tym związana – stanowiska resortu pracy
 2. Kopiowanie czy tylko do wglądu służb kadrowych – np. książeczka wojskowa, zaświadczenie o niepełnosprawności, książeczka weterana, prawo jazdy  – stanowiska UODO
 3. Przechowywanie dokumentacji nadmiarowej – stanowisko UODO
 4. Usuwanie z dokumentacji pracowniczej danych zebranych w różnych okresach zatrudnienia pracowników
 5. Umowa na zastępstwo – kiedy nie można zawrzeć umowy na zastępstwo, czy podajemy imię i nazwisko osoby zastępowanej
 6. Świadectwo pracy -  termin wydania świadectwa pracy, sprostowanie, duplikat, kopia
 7. Dołączanie dokumentacji wytworzonej  elektronicznej do papierowej – czy jest to możliwe?

9. Rozliczanie czasu pracy – w szczególności:

 1. Ewidencja czasu pracy – zasady prowadzenia w tym ewidencja czasu pracy kadry kierowniczej, pracowników mobilnych
 2. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
 3. Czas pracy pracowników mobilnych – od kiedy liczymy
 4. Pracownicy z orzeczeniem niepełnosprawności – na jakich zasadach rozliczamy pracę w godzinach nadliczbowych
 5. Definicja niedzieli i święta – czy można wprowadzić różne godziny niedzieli i święta a także godzin nocnych dla różnych grup zawodowych
 6. Rozliczanie czasu pracy w pracy zmianowej i ruchomym czasie pracy
 7. Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej pracowników, kadry kierowniczej i pracowników mobilnych

10. Urlopy wypoczynkowe – szczególne przypadki

 1. Wyliczanie stażu urlopowego – praktyczne przykłady
 2. Urlop „pierwsza praca” – czy urlop wyliczamy zawsze z wymiaru 20 dni
 3. Urlop proporcjonalny – m.in. w przypadku zmiany etatu w trakcie miesiąca, urlopu wychowawczego i innych nieobecności
 4. Równoległe zatrudnienie u dwóch pracodawców a wymiar urlopu
 5. Jednostronne udzielenie przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego – kiedy jest to możliwe
 6. Zasady udzielania urlopu na żądanie – w jakich sytuacjach pracodawca może odmówić udzielenia urlopu, czy należy podać przyczynę swojej decyzji
 7. Okres przepadalności urlopu -  od czego jest uzależniony

11. Nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę w świetle najnowszych orzecznictw SN

 1. Umowa o pracę – podstawowe obowiązkowe zapisy i zapisy zabronione
 2. Omówienie problematycznych zapisów w umowie o pracę
 3. Wygaśnięcie a rozwiązanie umów o pracę
 4. Kwalifikowanie przyczyn do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem a bez wypowiedzenia
 5. Kiedy rozwiązanie umowy o pracę nie musi mieć formy pisemnej
 6. Jakimi kryteriami kierować się w przypadku doboru pracowników do zwolnień grupowych
 7. Przydatne orzecznictwo sądowe w podejmowaniu decyzji przy rozwiązywaniu umów o pracę

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

IWONA WOŁKIEWICZ

Ekspert Prawa Pracy. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Kadry – Płace na UTH im. H. Chodkowskiej
Trener na kursach i szkoleniach stacjonarnych i internetowych z zakresu prawa pracy oraz prelegent na licznych konferencjach. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner (Coca-Cola, Orange, GTS T-Mobile, MDDP, INFOR).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
799
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Oferta specjalna
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 299
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!