Szkolenie: ZMIANY W PRAWIE PRACY I NOWE ZASADY WYNAGRADZANIA W SPÓŁKACH JST I SKARBU PAŃSTWA

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zmiany-w-prawie-pracy-i-nowe-zasady-wynagradzania-w-spolkach-jst-i-skarbu-panstwa-68412

Informacje o szkoleniu

 • ZMIANY W PRAWIE PRACY I NOWE ZASADY WYNAGRADZANIA W SPÓŁKACH JST I SKARBU PAŃSTWA


  ID szkolenia: 68412
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  ADN Centrum Konferencyjne, Atrium Tower
  Al.Jana Pawła II 25 p.9
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 11.04.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  6
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Regularna aktualizacja prawidłowego stosowania prawa pracy jest niezwykle istotna dla każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa. Znajomością prawa pracy powinni wykazywać się nie tylko pracownicy zajmujący się kadrami i płacami czy księgowością ale również menedżerowie oraz pracodawcy. Lekceważenie spraw pracowniczych może się skończyć odpowiedzialnością za naruszanie praw zatrudnionych, kontrolami i karami ze strony urzędów. Specjalnie dla Państwa zaprosiliśmy Panią Mecenas Monikę Drab - Grotowską, aby podzieliła się swoją wiedzą w zakresie najczęstszych problemów związanych z aplikowaniem prawa pracy oraz najnowszymi zmianami.Podczas jednodniowych warsztatów przedstawimy uczestnikom najważniejsze nowelizacje, zwłaszcza w zakresie zmian w umowach o pracę od 1.01.2017 r., najistotniejszych zmian w zakresie ustawy dotyczącej minimalnego wynagrodzenia za płacę i jego wpływu na inne świadczenia., płacy minimalnej niezależnej od stażu pracy – kto na tym zyska, nowe obowiązki w zakresie umów zlecenia.

Szkolenie skierowane jest do:

Kierowników Kadr
Specjalistów Kadr
Managerów HR
Specjalistów HR
Dyrektorów Administracyjnych zajmujących się kadrami
Osób zajmujących się sprawami kadrowymi
Kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla

Program szkolenia:

WSZYSTKO O UMOWACH O PRACĘ PO ZMIANACH KODEKSU PRACY OD 1 STYCZNIA 2017 R. OMÓWIENIE NOWELIZACJI NA PRZYKŁADACH

Obowiązek tworzenia Regulaminu pracy i Regulaminu wynagradzania – jakich pracodawców dotyczy?
Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy?
Zmiana treści świadectwa pracy – jakie są najistotniejsze zmiany?
Wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone
Zmiany terminów wnoszenia pozwów przez pracowników do Sądów Pracy

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W INNYCH PRZEPISACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Jakich pracodawców obejmie obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
Najistotniejsze zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz wpływ tych zmian na wysokość innych świadczeń
Wysokość stawki godzinowej w 2017 r.
Płaca minimalna niezależna od stażu pracy – kto na tym zyska?
Nowe obowiązki w zakresie umów zlecenia

JAK POPRAWNIE I ATRAKCYJNIE DLA FIRMY ORAZ Z POSZANOWANIEM PRAW PRACOWNIKÓW PRZYGOTOWAĆ WSZYSTKIE WAŻNE DOKUMENTY w tym regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń, regulamin premiowania, regulamin udzielania pełnomocnictw, umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji w czasie i po ustaniu stosunku pracy, umowy powierzenia komputera/samochodu/telefonu, instrukcje dotyczącą zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i wiele innych.

ZASADY EFEKTYWNEGO DLA SPÓŁKI I ZGODNEGO Z PRZEPISAMI PRAWA PRACY ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW

Prawidłowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej - jakie pytania można zadawać, a jakich należy unikać? (case study)
Jakich dokumentów i w jaki sposób żądać od kandydata do pracy w trakcie?
Proponujemy list intencyjny czy umowę przedwstępną? (case study)
Dopasowujemy rodzaj umowy o pracę. Wskazujemy poprawnie „miejsce pracy”. Zmieniamy adres firmy – poznaj możliwe konsekwencje (case study)
Rozpatrujemy możliwość zawarcia umowy cywilnej – w tym m.in.: umowa zlecenia a umowa o dzieło - różnice i podobieństwa, zasady zawierania i rozwiązywania, możliwość zastosowania w konkretnych przypadkach
Wskazanie konkretnych klauzul umownych w umowach o prace oraz w umowach cywilnoprawnych (case study)

PRAWA PRACOWNIKA I OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA

Czy można prowadzić monitoring komputerów?
Czy można kontrolować pocztę elektroniczną pracownika (służbową, prywatną)?
Zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Kto za nie odpowiada? Do jakiej wysokości? Co zrobić żeby zmniejszyć ryzyko procesu? I inn. zagadnienia (case study)
Jak należy kształtować w Spółce relacje pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi, aby wyeliminować albo zminimalizować możliwość wystąpienia zachowań związanych z dyskryminacją, molestowaniem i mobbingiem?

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

Dyspozycja i podporządkowanie – Gdy pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe… Gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu… Gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych… Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu obowiązków… i inn. zagadnienia (case studylojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej – Gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji…(case study)
Lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej – Gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji…(case study)
Należyta staranność pracownika – Gdy pracownik nie osiąga założonych wyników…(case study)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

Jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie? (case study)
Jak rozliczyć pracownika z powierzonego mienie i należności pieniężnych, gdy pracownik odchodzi z firmy i nie chce zwrócić?
(case study)
Kiedy pracownik będzie odpowiadał za szkodę i w jakiej wysokości? (case study)
Jak skutecznie dyscyplinować pracowników: Rola i wykorzystanie oceny okresowej pracowników (case study), Upomnienie czy nagana? (case study)

ROZSTANIE Z PRACOWNIKIEM

Jak poprawnie i efektywnie dla Spółki rozwiązać umowę o pracę?
Formułujemy przyczynę wypowiedzenia – Gdy utraciliśmy zaufanie do pracownika… Gdy pracownik często choruje… Jak poprawnie zlikwidować stanowisko pracy i z tej przyczyny rozwiązać umowę o pracę? Pracownik nie spełnia naszych oczekiwań… (case study)
Proponujemy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę? Gdy pracownik w tym samym dniu dostarcza zwolnienie lekarskie… Gdy pracownik nie chce poświadczyć odbioru wypowiedzenia… Gdy pracownik ucieka i nie odbiera wypowiedzenia… I inne sytuacje. (case study)
Wysyłamy rozwiązanie umowy o pracę pocztą – Gdy pracownik nie odbiera korespondencji… (case study)
Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić? (case study)

PO ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ…

Dowiadujemy się, że nasz były pracownik pracuje w firmie konkurencyjnej …
(case study)
Dowiadujemy się, że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów…
(case study)
Były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą Spółka zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę… (case study)
Były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa…
(case study)

CZAS PRACY (CASE STUDY)

Układamy poprawny harmonogram czasu pracy w różnych systemach czasu pracy
Lista pracy a ewidencja czasu pracy
Chcemy zlecić pracę w godzinach nadliczbowych – przesłanki, sposób zlecenia zadania, skutki. Gdy pracownik pracował w godzinach nadliczbowych ale bez wyraźnego polecenia…
Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w zadaniowym czasie pracy…
Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w sobotę/niedzielę/ święto/ dniu dla Niego wolnym…
Szkolenia w czasie pracy. Gdy szkolenie odbywa się w czasie pracy… Gdy szkolenie odbywa się poza czasem pracy …
Podróże służbowe. m.in: Gdy pracownicy podróżują, żeby uczestniczyć w szkoleniu… Gdy podróżują w nocy… Gdy podróżują samolotem..

PRACODAWCA I/LUB JEGO PEŁNOMOCNIK PRZED SĄDEM PRACY (CASE STUDY)

Zabezpieczamy materiał dowodowy
Odpieramy zarzuty o wadliwym rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem.
Odpieramy zarzuty o wadliwym wypowiedzeniu zmieniającym
Odpieramy zarzuty o stosowaniu dyskryminacji/ mobbingu/ naruszeniu dóbr osobistych
Odpieramy zarzuty o nie rozliczeniu pracy w godzinach nadliczbowych
Roszczenia pracodawcy z tytułu umowy o zakazie konkurencji
Roszczenia pracodawcy związane z poniesieniem szkody
Roszczenia pracodawcy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń
Terminy, koszty, przebieg postępowania

Informacje o prelegentach:

mec. Monika Drab - Grotowska

Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym; Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach;
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli
Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji; Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.", „Pilmet S.A.", „Huta Szkła Ujście S.A.", a także zarządzając spółką inwestycyjną.
Jest współautorką książki: „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe".

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 970,00 - 1170,00

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby materiały szkoleniowe, zaświadczeni ukończenia szkolenia poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 15.03.2017 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 16.03.2017 - 1170 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: ZMIANY W PRAWIE PRACY I NOWE ZASADY WYNAGRADZANIA W SPÓŁKACH JST I SKARBU PAŃSTWA