Zmiany w prawie pracy na 2023 r. oraz komunikacja interpersonalna w codziennej pracy

O szkoleniu

Zapraszamy serdecznie na szkolenie trzydniowe do Zakopanego w terminie 7-9 listopada 2022 r. z tematu "Zmiany w prawie pracy na 2023 r. oraz komunikacja interpersonalna w codziennej pracy". Szkolenie obejmuje swoim zakresem wszystkie najbardziej istotne zagadnienia dotyczące prawa pracy oraz prognozowane zmiany m.in. umów o pracę, urlopów opiekuńczych czy rodzicielskich, wprowadzenia pracy zdalnej do kodeksu pracy, kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli na obecność środków odurzających.

Druga część szkolenia obejmuje warsztaty z zakresu komunikacji interpersonelnej oraz rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy będą mieli możliwość nabycia miękkich kompetencji w zakresie komunikowania się z innymi pracownikami, przełożonymi i klientami. Posiadając rozwinięte umiejętności komunikacyjne można porozumieć się z osobami reprezentującymi odmienne typy osobowości, ale też zajmującymi różne funkcje formalne – w organizacji i poza nią.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadrowo-płacowych oraz wszystkich innych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie najnowszych zmian w prawie pracy

Program szkolenia

I DZIEŃ

do 14:00 – zakwaterowanie
14:00 – obiad
15:00 - 16:30 – szkolenie
16.30 - 16:45 – przerwa kawowa
16.45 - 18:00 – szkolenie
19:00 – kolacja

II DZIEŃ

do 9:00 – śniadanie
9:00 - 11:00 – szkolenie
11:00 - 11:15 – przerwa kawowa
11:15 - 13:00 – szkolenie
13:00 – obiad
14:00 – 15:30 - szkolenie
15:30 – 15:45 – przerwa kawowa
15:45 – 17:00 – szkolenie
18:00 – kolacja

III DZIEŃ

do 9:00 – śniadanie
9:00 - 11:00 – szkolenie
11:00 - 11:15 – przerwa kawowa
11:15 - 13:00 – szkolenie
13:00 – obiad

 

Program szkolenia:

CZ. I „WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWA PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN
NA 2023 R.”

 1. Prognozowane zmiany w prawie pracy - implementacja postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 oraz 1158 do Kodeksu Pracy polegająca m.in. na:
  • rozszerzeniu zakresu informacji o warunkach zatrudnienia – co powinna zawierać informacja z art. 29 po nowelizacji – czas na dostosowanie obecnych informacji, kary za naruszenie przepisów w tym zakresie;
  • zmiany dotyczące umów na okres próbny;
  • zmiana dotycząca umów o pracę na czas określony;
  • wprowadzeniu przepisów obligujących do dodatkowych szkoleń;
  • obowiązek informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu;
  • indywidualne urlopy rodzicielskie;
  • urlop opiekuńczy;
  • wydłużenie okresu korzystania z uprawnień rodzicielskich (np. opieka nad zdrowym dzieckiem);
  • zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej;
  • elastyczna organizacja pracy dla niektórych pracowników (czas pracy);
  • zmiany w uprawnieniach rodzicielskich (np. opieka);
 2. Projekt zmian w kodeksie pracy w zakresie możliwości przeprowadzania przez pracodawców kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność środków odurzających (obecnie projekt jest procedowany w Sejmie).
  • badanie trzeźwości – sposób przeprowadzania badania, organy uprawnione do badania, odmowa pracownika na poddanie się badaniu – sposób postępowania przez pracodawcę;
  • informacja z przeprowadzonego badania – co powinna zawierać;
  • przechowywanie informacji z przeprowadzonego badania - gdzie i w jakim okresie ją przechowujemy;
  • nowe dokumenty w aktach osobowych – formalna strona kontroli trzeźwości.
 3. Omówienie projektowanych zmian (obecnie projekt jest procedowany w Sejmie) – wprowadzenie pracy zdalnej do kodeksu pracy;
  • dwie formy powierzenia wykonywania pracy zdalnej (polecenie, uzgodnienie;
  • zgoda pracownika i jej cofnięcie;
  • porozumienie dotyczące zasad wykonywania pracy zdalnej;
  • regulamin pracy zdalnej;
  • pokrycie przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej; wypłata ekwiwalentu;
  • sposób przeprowadzania kontroli pracy zdalnej przez pracodawcę;
  • okazjonalne wykonywanie pracy zdalnej – na jakich zasadach się odbywa, limit dni w roku kalendarzowym;
  • praca zdalna dla opiekunów dzieci do lat 4 (docelowo 8).
 4. Kontrola dokumentacji pracowniczej – na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu akt osobowych przy prowadzeniu akt osobowych w 2022 r. Usunięcie z akt osobowych kary porządkowej; kolejna kara nałożona w okresie krótszym niż rok – jak liczyć termin zatarcia kary.
 5. Błędy w umowach o pracę – katalog najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości przez PIP.
 6. Informacja o warunkach zatrudnienia - treść, zmiana, częstotliwość sporządzania.
 7. Oświadczenia pracowników i zgody dotyczące uprawnień rodzicielskich – opieka nad zdrowym dzieckiem, wykonywanie pracy w porze nocnej, nadliczbowej, delegowanie. jak prawidłowo sporządzić oświadczenia w aktualnym stanie prawnym;
 8. Badania lekarskie pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców lub zmieniających pracodawcę. Zmiana stanowiska pracy – w jakich przypadkach należy pracownika skierować na badania lekarskie.
 9. Szkolenia z zakresu bhp osób zatrudnionych u kilku pracodawców. Zasady szkoleń w okresie epidemii.
 10. Urlopy wypoczynkowe – które dokumenty stanowią dokumentację pracowniczą; okresy przechowywania.
 11. Ewidencja czasu pracy – co powinna zawierać.
 12. Ewidencja wyjść prywatnych i służbowych. Czy musi być prowadzona; jej elementy, wymagane zapisy w regulaminie pracy.
 13. Jakie dokumenty po nowelizacji przechowujemy (poza aktami osobowymi) wraz z ewidencją czasu pracy.

 

CZ. II „KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA ORAZ ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W CODZIENNEJ PRACY”

 1. „Nie chce mi się o tym gadać”, czyli po co się komunikujemy i dlaczego jest to czasem trudne:
  • komunikacja jest jak taniec – istota informacji zwrotnej i jej przepływu;
  • bariery komunikacyjne – rodzaje i sposoby ich pokonywania.
 2. Sytuacje trudne w pracy i sposoby ich rozwiązywania:
  • empatycznym podejście do człowieka i jego potrzeb;
  • definicja i rodzaje trudnych sytuacji w pracy;
  • sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach poprzez techniki oddechowe oraz ruch;
  • asertywność jest jak taniec – jak nauczyć się tej kompetencji.
 3. „Ja tu nie pomogę”, czyli przeszkody w komunikacji wewnętrznej w zakładzie pracy:
  • techniki dialogu w sytuacjach konfliktowych ze współpracownikami;
  • emocje, uczucia i fakty – zasady prowadzenia spornych dyskusji z przełożonym.
 4. „Jak na Ciebie patrzę, to…” – czyli o błędnym wnioskowaniu ze stereotypów:
  • dlaczego nasz mózg czasem płata figle;
  • rodzaje i sposoby jak unikać błędów poznawczych;
  • czym są i po co nam heurystyki.
 5. Trudny pracownik czy trudna sprawa:
  • typologia pracowników, obszary konfliktów, strategie działania;
  • warunki rzetelnej dyskusji, podstawy negocjacji w rozmowie;
  • chwyty erystyczne stosowane w komunikacji.
 6. Inteligencja emocjonalna – niezbędna współczesna kompetencja:
  • podział emocji i ich rola w komunikacji;
  • akceptacja, empatia, asertywność;
  • kompetencje społeczne potrzebne w relacji z pracownikiem.
 7. Sytuacje konfliktowe w kontakcie z pracownikiem:
  • źródła sytuacji konfliktowych;
  • rodzaje technik dialogu i ich doskonalenie;
  • komunikat JA oraz zasada WIN-WIN i ich znaczenie w komunikacji.

Czas trwania

I dzień - zajęcia od godziny 15:00 - 18:00, II dzień - zajęcia og godziny 9:00 do 17:00, III dzień - zajęcia od godziny 9:00 - 13:00

Prelegenci

Szkolenie praowadzą:

Cz. I: prawnik, Inspektor Pracy, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.

Cz. II: coach, certyfikowany trener komunikacji, praktyk. Prowadzi treningi rozwojowe, zajmuje się badaniami nad komunikacją międzyludzką. Jako trener uczy skutecznej i asertywnej komunikacji oraz walki ze stresem w oparciu o ludzkie zdolności, pomaga ludziom adaptować się do nowych zadań. Szkolenia prowadzi w formie warsztatowej – obok zagadnień merytorycznych jego narzędziem jest ruch.

 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Grand Hotel Stamary

34-500 Zaakopane

ul. Tadeusza Kościuszki 19

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena
2 190
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Taxus Centrum Szkoleń
30-337 Kraków
Monte Cassino 6/58
woj. małopolskie
Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem - prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski od stycznia 2000 roku. Specjalizujemy się w organizowaniu tzw. szkoleń twardych, głównie z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, pra...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem zapisania na szkolenie jest przesłanie zgłoszenia na szkolenie na co najmniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem. Można również zgłosić się poprzez formularz na naszej stronie www.taxus.edu.pl.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Taxus Centrum Szkoleń
30-337 Kraków Monte Cassino 6/58
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!