Zmiany w prawie pracy od 1 sierpnia 2022 - intensywny kurs z uwzględnieniem dyrektywy o sygnalistach

O szkoleniu

Intensywny 6 godziny kurs o ważnych zmianach w Prawie Pracy od 1 sierpnia 2022 r.

Nasz ekspert przedstawi m.in. takie zagadnienia jak:

 • Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych
 • Nowe rozwiązania w zakresie korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat
 • Nowe uprawnienie - urlop opiekuńczy
 • Nowa instytucja prawa pracy - elastyczna organizacja pracy
 • Zasady korzystania z urlopu rodzilskiego po zmianach.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do:

 • działów personalnych
 • kadr
 • wszystkich zainteresowanych

Program szkolenia

A. Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych:

Zwolnienie od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych, w tym:

 • Czy konieczny będzie wniosek?
 • Jak będzie się dokumentowało korzystanie z tego zwolnienia?
 • Czy pracodawca będzie musiał udzielić tego zwolnienia?
 • Czy zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych będzie płatne?

Nowe rozwiązania w zakresie korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat,

Nowe uprawnienie - urlop opiekuńczy, w tym:

 • W jakim wymiarze będzie przysługiwał urlop opiekuńczy?
 • W jakich sytuacjach można będzie skorzystać z tego urlopu?
 • Z jakim wyprzedzeniem i w jakiej postaci pracownik będzie składał wniosek o ten urlop? Jakie informacje trzeba będzie podać we wniosku?
 • Czy pracodawca będzie mógł odmówić urlopu opiekuńczego?
 • Czy możliwa będzie rezygnacja z urlopu opiekuńczego?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie przesuwała np. choroba czy hospitalizacja pracownika?
 • Jak długo będzie przysługiwało prawo do urlopu opiekuńczego?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie płatny czy bezpłatny?

Nowa instytucja prawa pracy - elastyczna organizacja pracy, w tym:

 • Na czym będzie polegała elastyczna organizacja pracy?
 • Jakie przesłanki będzie musiał spełniać pracownik, żeby korzystać z elastycznej organizacji pracy?
 • Na jakich zasadach będzie składany wniosek o elastyczną organizację pracy, jakie dane będą musiał być w nim zawarte, w jakim terminie będzie musiał być złożony?
 • Jaka będzie procedura rozpatrywania wniosku i jakie obowiązki informacyjne będzie musiał spełnić pracodawca?
 • Jak długo będzie przysługiwało prawo do elastycznej organizacji pracy?

Zmiany w przepisach o urlopie rodzicielskim:

 • Jak wzrośnie wymiar urlopu rodzicielskiego i na jakich zasadach będzie wykorzystywany?
 • Jakie będą skutki oddzielenia urlopu rodzicielskiego do urlopu macierzyńskiego?
 • Na ile części i na jakich zasadach można będzie podzielić urlop rodzicielski?
 • Czy po każdej części urlopu rodzicielskiego można będzie „wymusić” urlop wypoczynkowy?
 • Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w trakcie urlopu rodzicielskiego i w jakim trybie będzie się o niego występować?
 • Na jakich zasadach możliwa będzie rezygnacja z urlopu rodzicielskiego?
 • Na jakich zasadach wykorzysta urlop rodzicielski pracownik, którego dziecko urodziło się (urodzi się) przed wejściem w życie zmian?
 • Jakie obowiązki będzie miał pracodawca w okresie przejściowym?

Zasady korzystania z urlopu ojcowskiego po zmianach,

Zasady dopuszczania do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich:

 • Co się zmieni w porównaniu z obecnym stanem prawnym?

Doprecyzowanie przepisów w zakresie relacji między obniżeniem wymiaru etatu w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego, a tym urlopem:

 • Jak długo pracownik/urzędnik będzie mógł korzystać z obniżenia wymiaru etatu, gdy najpierw był na urlopie wychowawczym, a jak długo będzie mógł korzystać z urlopu wychowawczego, gdy najpierw skorzysta z obniżenia wymiaru etatu?

Nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów,

Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika:
Czy naruszanie przepisów o uprawnieniach rodzicielskich i opiekuńczych, zwłaszcza przepisów o elastycznej organizacji pracy, urlopie opiekuńczym oraz o zwolnieniu od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych będzie wykroczeniem?

 

B. Nowe obowiązki informacyjne zwłaszcza wobec nowo zatrudnionych pracowników/urzędników:

 • O ile dodatkowych punktów zostanie rozszerzona „Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia”? Czy pracujący zdalnie będą mieli dłuższe informacje?
 • Czy trzeba będzie informować o polityce szkoleniowej i procedurach awansu u danego pracodawcy?
 • W jaki sposób trzeba będzie przekazywać informacje o warunkach zatrudnienia?
 • Czy pracownikom zatrudnionym w dniu wejścia w życie zmian trzeba będzie przekazać dodatkowe informacje?
 • Czy nieudzielenie informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia będzie wykroczeniem?

C. Zmiany w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę, a także zmiany warunków zatrudnienia:

 • Jakie zmiany doprecyzowujące treść umowy o pracę zostaną wprowadzone?
 • Czy delegalizacja zakazu lub ograniczania dodatkowego zatrudnienia będzie miała wpływ na pracodawców z obszaru administracji?
 • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia? Jak pracodawca będzie musiał zareagować na taki wniosek?
 • Na jakich zasadach wypowiadanie umów na czas określony zostanie zrównane z wypowiadaniem umów na czas nieokreślony?

D. Zasady stosowania pracy zdalnej na podstawie nowych przepisów Kodeksu pracy:

 • Jak się będzie wprowadzało pracę zdalną jako element organizacji pracy, w tym zatrudnionym pierwotnie do pracy stacjonarnej?
 • Jakie będą zasady zwrotu kosztów pracy zdalnej?
 • Czy pracodawca będzie mógł nakazać zakończenie pracy zdalnej? Czy pracownik będzie mógł wrócić do pracy stacjonarnej i na jakich zasadach?
 • Jakie będą wzajemne prawa i obowiązki w trakcie pracy zdalnej, w tym zasady kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną?
 • W jakich sytuacjach pracownik będzie składał wniosek o pracę zdalną, które pracodawca będzie musiał co do zasady uwzględnić?
 • Jakie dokumenty trzeba będzie wręczyć pracującemu zdalnie i jakie od niego pobrać?
 • Czym będzie praca zdalna okazjonalna i na jakich zasadach pracownicy będą mogli z niej korzystać?

E. Nowe zasady kontroli obecności alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu:

 • Jakie kategorie pracodawców będą mogły wprowadzić kontrolę prewencyjną trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu?
 • W jakim akcie normatywnym trzeba będzie zapisać regulacje dotyczące takiej kontroli i co trzeba będzie w nich przewidzieć?
 • Jakie obowiązki informacyjne związane z kontrolą będą spoczywały na pracodawcy?
 • W jaki sposób będzie mogła być przeprowadzona kontrola prewencyjna?
 • Jaki powinien być wynik kontroli, żeby wyciągnąć konsekwencje prawne wobec pracownika?
 • Jak kontrola wpłynie na czas pracy pracownika i jego wynagrodzenie?
 • Czy w związku z nowymi regulacjami zmieni się katalog kar porządkowych? Czy trzeba będzie coś zmienić w regulaminie pracy?
 • Na jakich zasadach będzie mogła być przeprowadzana kontrola trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu wobec pracowników nieobjętych kontrolą prewencyjną?

F. Jakie nowe obowiązki, w tym dotyczące zwolnień od pracy wprowadziła ustawa o obowiązku obrony Ojczyzny?

 • W jakich przypadkach trzeba będzie zwalniać od pracy i udzielać urlop bezpłatnego pracownikowi powołanemu do wojska?
 • Jakie okresy służby wojskowej mają wpływ na urlop wypoczynkowy?
 • Jakie szczególne obowiązki ma pracodawca wobec pracowników powracających z wojska?
 • Na jakich zasadach trzeba będzie zwalniać pracowników wezwanych w celu wykonania świadczenia osobistego?

G. Jakie zasady prawne będą dotyczył zgłoszeń od sygnalistów?

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

MONIKA FRĄCZEK

Prawnik, specjalista prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 15 lipiec 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
699
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!