Zmiany w prawie pracy w 2022 roku – szkolenie i konsultacje

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy, których wprowadzenie ma celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do przepisów unijnych zawartych w:

 • Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186)
 • Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 188)

Cele szkolenia:

 • poznanie najnowszych zmian w prawie pracy w 2022 roku,
 • omówienie projektowanych/planowanych na 2022 roku zmian w prawie pracy,
 • nabycie umiejętności wdrożenia zmian w działanie organizacji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • efektywne i zgodne z prawem prowadzenie działań opartych o najnowsze przepisy prawa pracy.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • specjaliści działu kadr i płac,
 • specjaliści działów HR, w tym HR Business Partner,
 • menedżerowie zespołów,
 • kadra kierownicza.

Program szkolenia

 1. Zmiany w umowie na okres próbny.
 2. Prawo Pracownika do jednoczesnego zatrudnienia u innego pracodawcy, elastyczność świadczenia pracy (zakaz konkurencji).
 3. Zmiany dotyczące obowiązku informacyjnego (po stronie Pracodawcy), art. 29 Kodeksu pracy.
 4. Możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną.
 5. Wniosek pracownika o korzystniejszą formę zatrudnienia – obowiązki pracodawcy.
 6. Wprowadzenie elastycznej organizacji czasu pracy – obowiązki pracodawcy.
 7. Ochrona stosunku pracy w przypadku umów na czas określony. Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony.
 8. Zmiany w urlopach (działanie siły wyższej, pilne sprawy rodzinne), zmiana w wynagrodzeniu.
 9. Zmiany w urlopie opiekuńczym – 5 dni, brak wynagrodzenia.
 10. Nowe zasady udzielania urlopów rodzicielskich: uprawnienia rodzicielskie dla rodziców mających dzieci do 8 lat, obowiązkowe włączenie drugiego rodzica w wychowywanie dziecka, wysokość zasiłku macierzyńskiego - 81,5%.
 11. Konsultacje z trenerką (1h).

UWAGA! Część przepisów nadal jest w legislacji i nie została jeszcze zatwierdzona. Dlatego też podczas szkolenia zostaną uwzględnione dodatkowe tematy, których nie ma w proponowanym programie, jeśli do czasu szkolenia zostaną zatwierdzone - zgodnie z obowiązującym prawem na dzień szkolenia.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Audytor norm ISO 45001, 9001 i z zakresu prawa pracy. Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia podyplomowe na kierunku BHP i ergonomia na Politechnice Warszawskiej, a także studia podyplomowe z Kontroli wewnętrznej oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w firmach o profilu produkcyjnym, służbie zdrowia, działach kadrowo-płacowych i organizacyjnych na stanowiskach menedżerskich. Pracowała m.in. na stanowiskach kierowniczych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, MSWiA, Instytucie Matki i Dziecka, firmie Drosed S.A., Arkadia Sp. z o.o. Obecnie od ponad 3 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. W swojej codziennej pracy zajmuje się w szczególności szkoleniami oraz przeprowadzaniem audytów. Na przestrzeni ostatnich 25 lat przeprowadziła ponad 1000 szkoleń, w większości związanych z prawem pracy i BHP. Prowadzi również wykłady na uczelniach wyższych. 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 6 wrzesień 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 5 sierpień 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą korzystać z własnego konta na platformie PUESC. Będzie konieczne zalogowanie się na konto przy wykorzystaniu aktualnego hasła (prosimy, by uczestnicy znali hasło i login umożliwiające zalogowanie się do obu platform). Osoby, które nie posiadają konta na obu platformach, prosimy o ich założenie przed szkoleniem - czas oczekiwania na aktywowanie konta wynosi obecnie do 24 h.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!