Zmiany w prawie pracy w 2023 roku

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, na którym omówimy zmiany w prawie pracy - zarówno przyjęte jak i planowane.

Pierwsza część szkolenia dotyczy nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy, które zostały podpisane przez Prezydenta RP w dniu 27.01.2023 - tj. pracy zdalnej oraz prewencyjnej kontroli trzeźwości. Obie nowelizacje czekają tylko na wydanie w Dzienniku Ustaw. Czas na wdrożenie zmian może okazać się dla wielu pracodawców krótki i problematyczny ze względu na wiele nowych wymagań.

W drugiej części szkolenia przedstawimy przepisy z zakresu prawa pracy, które powinny zostać wprowadzone w sierpniu 2022, a obecnie są nadal w procesie legislacji. Dwie dyrektywy unijne w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Trzecią część poświęcimy Ustawie o obranie Ojczyzny, która została zmieniona w marcu 2022 roku i wprowadza na pracodawcę i pracownika szereg praw i zobowiązań.

ZAGADNIENIA omawiane w pierwszej części szkolenia:

 1. Praca zdalna - Przepisy dot. pracy zdalnej wejdą w życie po 2 miesiącach od ogłoszenia ustawy.
 2. Prewencyjna kontrola trzeźwości - Przepisy dot. wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

ZAGADNIENIA omawiane w drugiej i trzeciej części szkolenia:

 1. Dyrektywa rodzicielska - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
 3. Nowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika – kontrole PIP
 4. Ustawa o Obronie Ojczyzny  
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • poznanie najnowszych zmian w prawie pracy w 2023 roku,
 • omówienie planowanych na 2023 rok zmian w prawie pracy,
 • nabycie umiejętności wdrożenia zmian w działanie organizacji.

Korzyści ze szkolenia:

 • efektywne i zgodne z prawem prowadzenie działań opartych o najnowsze przepisy prawa pracy.
Kto powinien wziąć udział?
 • specjaliści działu kadr i płac,
 • specjaliści działów HR, w tym HR Business Partner,
 • menedżerowie zespołów,
 • kadra kierownicza.

Program szkolenia

 1. Praca zdalna - przepisy dot. pracy zdalnej wejdą w życie po 2 miesiącach od ogłoszenia ustawy w w Dzienniku Ustaw.
  Omawiane zagadnienia: zasady wykonywania pracy zdalnej, regulamin pracy zdalnej, grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną, zasady pokrywania kosztów, zasady przeprowadzania kontroli, sposób komunikacji i potwierdzanie obecności w pracy, narzędzia do pracy zdalnej, BHP. Praca zdalna „standardowa”, „na polecenie pracodawcy” i „okazjonalna”. Grupy uprzywilejowane i czy pracodawca musi uwzględnić wnioski o pacę zdalną.

 2. Prewencyjna kontrola trzeźwości - przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

  Zgodnie z nowelą KP – pracodawcy będą uprawnieni do kontroli trzeźwości zatrudnionych weryfikującej zawartość alkoholu i innych środków działających jak alkohol (np. narkotyki, dopalacze itp.). Kontrolę taką można przeprowadzić wobec osób zatrudnionych na: umowę o pracę, umowy cywilnoprawne (UZ/UD itd) i umowę o współpracy z osobą prowadzącą jednoosobową działalność (KG/ B2B).
  Omawiane zagadnienia: regulamin kontroli trzeźwości, zasady przeprowadzania kontroli, ryzyko naruszenia godności i dóbr osobistych pracownika, minimalne informacje jakie musi przekazać pracodawca pracownikom przed dopuszczeniem do pracy, kto może przeprowadzać kontrole trzeźwości w zakładzie pracy, organy zewnętrzne uprawnione do przeprowadzania kontroli, metody przeprowadzania kontroli (nielaboratoryjne, laboratorium), odmowa przeprowadzenia badania przez pracownika – konsekwencje, niemożliwość przeprowadzenia badania, warunki niedopuszczenia do pracy, konsekwencje prawne nietrzeźwości w pracy.
   
 3. Dyrektywa rodzicielska - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE  (Dz. Urz. UE. L Nr 188)
  Omawiane zagadnienia: nowy urlop opiekuńczy, zwolnienie od pracy na siłę wyższą, zmiany w wymiarach urlopu rodzicielskiego, indywidualne prawo każdego z rodziców do urlopu rodzicielskiego, elastyczna organizacja czasu pracy – komu będzie przysługiwać, skrócenie okresu w którym będzie możliwe korzystnie z urlopu ojcowskiego, dodatkowe przerwy w pracy.
   
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186).
  Omawiane zagadnienia: obowiązek wypowiadania umów na czas określony, okresy zawierania umów na czas określony, nieobecność pracownika a możliwość przedłużania umowy na okres próbny, nowy zakres informowania pracowników o warunkach zatrudniania, zatrudnienie równoległe u drugiego pracodawcy a ograniczenia w łączeniu stanowisk (zakaz konkurencji), zasady zwiększenia ilości obowiązkowych nieodpłatnych szkoleń dla pracowników, obowiązek uzasadnienia wypowiedzeń umów o pracę.

 5. Nowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika – kontrole PIP.

 6. Ustawa o Obronie Ojczyzny.
  Omawiane zagadnienia: urlop bezpłatny na czas szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej, odprawa w przypadku powołania do terytorialnej służby wojskowej, świadczenia pieniężne na rzecz pracodawcy – rekompensata kosztów, inne prawa oraz obowiązki pracownika i pracodawcy.

 


UWAGA! Część przepisów nadal jest w legislacji i nie została jeszcze zatwierdzona. Zagadnienia będą omawiane zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień szkolenia.

 

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Audytor norm ISO 45001, 9001 i z zakresu prawa pracy. Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia podyplomowe na kierunku BHP i ergonomia na Politechnice Warszawskiej, a także studia podyplomowe z Kontroli wewnętrznej oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w firmach o profilu produkcyjnym, służbie zdrowia, działach kadrowo-płacowych i organizacyjnych na stanowiskach menedżerskich. Pracowała m.in. na stanowiskach kierowniczych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, MSWiA, Instytucie Matki i Dziecka, firmie Drosed S.A., Arkadia Sp. z o.o. Obecnie od ponad 3 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. W swojej codziennej pracy zajmuje się w szczególności szkoleniami oraz przeprowadzaniem audytów. Na przestrzeni ostatnich 25 lat przeprowadziła ponad 1000 szkoleń, w większości związanych z prawem pracy i BHP. Prowadzi również wykłady na uczelniach wyższych. 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą korzystać z własnego konta na platformie PUESC. Będzie konieczne zalogowanie się na konto przy wykorzystaniu aktualnego hasła (prosimy, by uczestnicy znali hasło i login umożliwiające zalogowanie się do obu platform). Osoby, które nie posiadają konta na obu platformach, prosimy o ich założenie przed szkoleniem - czas oczekiwania na aktywowanie konta wynosi obecnie do 24 h.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!