ZMIANY W PROCEDURZE CYWILNEJ ORAZ W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM I NAPRAWCZYM W ZAKRESIE OCHRONY PRAW NABYWCY LOKALU STAN PRAWNY 2012R.

O szkoleniu

Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 15 pkt. szkoleniowych (zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych).
Kto powinien wziąć udział?
Zapraszamy adwokatów, radców prawnych, prawników.

Program szkolenia

I. POSTĘPOWANIE CYWILNE PO ZMIANACH WPROWADZONYCH USTAWĄ Z DNIA Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2011 R. O ZMIANIE USTAWY - KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (OBOWIĄZUJE OD MAJA 2012 R.)
1. Zasady i schemat przebiegu postępowania cywilnego na podstawie dotychczasowego brzmienia przepisów postępowania cywilnego.
2. Nowy model postępowania sądowego w sprawach gospodarczych i cywilnych po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego.
3. Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
4. Postępowanie dowodowe w praktyce:
a) zmiana systemu prekluzji,
b) ograniczenia dowodowe
5. Sądowe dochodzenie należności między przedsiębiorcami w praktyce
6. Elektroniczne postępowanie upominawcze
7. E protokół w postępowaniu cywilnym w praktyce radcy prawnego i adwokata
8. Podsumowanie i wnioski de lege ferenda.

II.POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE DEWELOPERA PROWADZONE W OPARCIU O ZNOWELIZOWANE PRZEPISY PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO USTAWĄ O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO. POZYCJA WIERZYCIELI ZABEZPIECZONYCH RZECZOWO NA MAJĄTKU UPADŁEGO.
1. Zasady i schemat przebiegu postępowania upadłościowego dewelopera na podstawie dotychczasowego brzmienia przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Pozycja wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo oraz nabywców lokali mieszkalnych.
2. Przesłanki przeprowadzenia odrębnego postępowania upadłościowego wobec dewelopera. Przewidywane kierunki przebiegu postępowania i formy jego zakończenia.
3. Skutki ogłoszenia upadłości dewelopera w stosunku do jego majątku i zobowiązań. Pojęcie masy upadłości i osobnych mas upadłości - kryteria i tryb wyodrębnienia poszczególnych mas upadłości.
4. Rola syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego i zarządcy w kontekście skutków ogłoszonej upadłości wobec dewelopera i jego majątku. Nowe obowiązki syndyka i zarządcy w zakresie kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego.
5. Zgromadzenie nabywców jako nowy organ postępowania upadłościowego. Tryb powołania, kompetencje, treść i zasady podejmowania uchwał oraz wzajemne relacje z innymi organami postępowania upadłościowego (syndykiem, sędzią komisarzem, radą wierzycieli, zgromadzeniem wierzycieli).
6. Tryb zaspokojenia wierzycieli dewelopera w postępowaniu upadłościowym – pozycja nabywców lokali mieszkalnych w kontekście możliwości zaspokojenia kosztów postępowania upadłościowego, należności pracowniczych, wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku upadłego oraz pozostałych wierzycieli upadłego.
7. Podsumowanie i wnioski de lege ferenda.

Czas trwania

20 dni (3 dni)

Prelegenci

CZĘŚĆ I - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, wiceprezes sądu orzekający w Wydziale Gospodarczym Odwoławczym, znany i ceniony wykładowca na szkoleniach dla sędziów, aplikantów, radców prawnych
CZĘŚĆ II - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
1 820
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!