Szkolenie

Zmiany w składkach i zasiłkach od 2016r.

O szkoleniu

Szkolenie o charakterze warsztatowym ze szczególnym uwzględnieniem skutków podatkowych i składkowych wynikających z korygowania list płac. Ukazanie problemów związanych z korygowaniem składek ZUS w praktyce.


Celem szkolenia jest omówienie oraz przećwiczenie na wybranych przykładach sposobów korygowanie list płac i dokumentacji rozliczeniowej. Ukazanie wpływu korekt list płac na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia z ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Szczegółowe informacje na stronie www.eduexpert.pl
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci: pracownicy działu kadr i płac, księgowi, audytorzy, kierownicy działów płacowo-finansowych.


Szczegółowe informacje na stronie www.eduexpert.pl

Program szkolenia

Zmiany w rozstrzyganiu zbiegów umów cywilnych - od 1.1.2016 r.
równoczesne zatrudnienie na podstawie dwóch umów zleceń u tego samego lub u różnych płatników,
jednoczesna realizacja umowa zlecenia i kontraktu menedżerskiego na rzecz tego samego lub dwóch innych podmiotów,
umowa zlecenia a równolegle trwająca umowa o pracę,
wymóg osiągnięcia minimalnej łącznej podstawy wymiaru w kwocie minimalnej płacy (1850 zł),
obowiązki płatnika,
treść oświadczenia składanego przez ubezpieczonego o innych tytułach do ubezpieczeń;

Zmiany w rozstrzyganiu zbiegów umów cywilnych z działalnością gospodarczą - od 1.1.2016 r.
jednoczesne wykonywanie preferencyjnej działalności gospodarczej i umowy cywilnej wykraczającej poza zakres tej działalności,
równoczesne wykonywanie działalności i umowy cywilnej wykraczającej poza zakres działalności;

Odprowadzanie składek za osobę zatrudnioną na podstawie kontraktu menedżerskiego
członek zarządu na kontrakcie nie jest przedsiębiorcą (konsekwencje uchwały SN w składzie 7 sędziów z 17.6.2015 r., III UZP 2/15 )


Zmiany w zasiłkach obowiązujące od 14.8.2015 r.
rozszerzenie prawa ojca i ubezpieczonego członka rodziny do zasiłku macierzyńskiego, gdy nieubezpieczona matka zmarła, porzuciła dziecko lub legitymuje się niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
możliwość uzyskania zasiłku macierzyńskiego na partnera i partnerkę niebędących małżonkami oraz na dzieci takich partnerów,
przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonemu ojcu lub ubezpieczonemu innemu członkowi najbliższemu rodziny w wymiarze do 8 tygodni podczas korzystania przez matkę, legitymującą się niezdolnością do samodzielnej egzystencji z urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 8 tygodni po porodzie,
przepisy przejściowe;

Zmiany w zasiłkach obowiązujące od 1.1.2016 r. i 2.1.2016

nowa metoda określania podstawy wymiary zasiłków przedsiębiorców, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy i pełnego miesiąca ubezpieczenia,
łącznie okresów ubezpieczenia z innego tytułu na poczet prawa do zasiłku;
zmiany związane ze zmianami w uprawnieniach rodzicielskich,
zasiłek macierzyński za pierwsze 6 i 8 tygodni urlopu rodzicielskiego w wysokości 100% podstawy wymiaru (po długim wniosku),
zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego obowiązujące od 2.1.2016 r.
obowiązki płatnika związane z wypłatą podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, gdy kwota netto zasiłku jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego

Zmiany w zakresie zwolnień lekarskich i dokumentowania prawa do zasiłków (e-zwolnienia)
obowiązki płatnika posiadającego profil informacyjny,
formy zwolnień obowiązujące od I 2016 r.
nowe zasady poprawiania zwolnień,
kiedy po nowym roku obowiązuje obniżenie wypłaty zasiłku


Inne zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych
możliwość rozkładania należności ZUS na raty - od 1.12.2015 r.,
zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

Czas trwania

10.00 - 15.00

Prelegenci

Cytat
Prowadzący:
radca prawny, specjalista w zakresie ubezpieczeń wykładowca z ponad 16 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dotyczących obowiązków płatnika związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia. Wielokrotnie występował w TV i radiu jako przedstawiciel ZUS-u w audycjach kierowanych do płatników składek i ubezpieczonych oraz brał udział w opracowywaniu poradników wydawanych przez ZUS.

Autor publikujący na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.
Współautor Komentarza do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Lex a Wolters Kluwer business Warszawa 2015 r.)

Gdzie i kiedy

Lublin 28 stycznia 2016
Centrum miasta

Lublin

.

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Toruń 22 stycznia 2016
Centrum miasta

Toruń

ul.

woj. kujawsko-pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 stycznia 2016
Centrum miasta

Warszawa

ul.

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
brutto
490 PLN
Cena zawiera:
  • materiały do pracy (długopis, notes), lunch, kawę, herbatę, ciastk
Weź udział

Organizator

eduexpert sc
03-216 Warszawa
Modlińska 6
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia przyjmujemy, faxem mailem badź pocztą

Płatność: przelew/gotówka

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

eduexpert sc
03-216 Warszawa Modlińska 6
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!