Zmiany w Systemie monitorowania przewozu towarów (SENT) dotyczące odpadów - nowe obowiązki dla firm od 22.02.2022

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia. Celem szkolenia jest:
wskazanie do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy w zakresie SENT,
zapoznanie uczestników z system monitorowania przewozów drogowych,
przekazanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach,
wypracowanie i omówienie najlepszych rozwiązań.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

 • uzyskają wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu materiałów podlegających monitorowaniu,
 • będą umieli „świadomie” brać udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne,
 • uzyskają wyjaśnienia problemów praktycznych,
 • poznają najnowsze regulacje prawne, projekty zmian oraz interpretacje konkretnych problemów w obszarze monitorowania przewozów.
 • będą potrafili zastosować w praktyce zdobytą na szkoleniu wiedzę.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenia skierowane jest do:

 • prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, zarządzających transportem w przedsiębiorstwie,
 • dyspozytorów i planistów, kierowników transportu,
 • spedytorów, magazynierów,
 • osób zajmujących się organizacją przewozów materiałów podlegających monitorowaniu,
 • kierowców realizujących przewozy materiałów podlegających monitorowaniu,
 • firm ubezpieczeniowych,
 • oraz do osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.

Program szkolenia

1. Obowiązujące regulacje prawne:

 • cel wprowadzenia regulacji,
 • zakres obowiązywania ustawy.

2. Definicje zawarte w ustawie:

 • numer referencyjny,
 • zgłoszenie,
 • podmiot odbierający,
 • przesyłka.

3. Odpady podlegające monitorowaniu.

4. Obowiązki podmiotu odbierającego:

 • zgłoszenie,
 • aktualizacja,
 • potwierdzenie odbioru.

5. Zwolnienia z Systemu SENT.

6. Wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń.

7. Korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i Usługi „e-Przewóz”.

 • zakładanie konta,
 • rozszerzanie uprawnień,
 • aktualizacja reprezentacji.

8. Zasady rejestracji zgłoszeń a PUESC:

 • SENT200,
 • SENT300,
 • SENT500,
 • formularz aktualizacji danych.

9. Procedura awaryjna:

 • zgłoszenie awaryjne,
 • instrukcja postępowania,
 • obowiązki odbierającego.

10. Organy uprawnione do przeprowadzania kontroli:

 • podmioty objęte kontrolą,
 • zakres kontroli,
 • wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli,
 • systemowy komunikat o kontroli
 • protokół z kontroli,
 • postępowanie organów.

11. Sankcje przewidziane w ustawie:

 • sankcje dla: podmiotu odbierającego, przewoźnika, kierowcy.

12. Podsumowanie, pytania, dyskusja.

Czas trwania

09.00-15.00

Prelegenci

Praktyk. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne.

Gdzie i kiedy

Online 10 czerwiec 2022

Gdzie i kiedy

Online 12 maj 2022

Gdzie i kiedy

Online 12 kwiecień 2022

Zapisz się

Cena promocyjna
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Szkolenia realizujemy za pośrednictwem platform: Zoom Meetings lub Clickmeeting. Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!