Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zmiany-w-urlopach-macierzynskich-i-rodzicielskich-wchodzace-w-zycie-17-czerwca-2013-roku-najnowsze-interpretacje-z-zakresu-prawa-pracy-orzecznictwo-sadu-najwyzszego-51748-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej proponuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, sześć tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Ustawa wejdzie w życie z dniem 17 czerwca 2013 roku.
Celem szkolenia jest poznanie nowych zasad udzielania urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Ponadto na szkoleniu zostanie omówiony aktualny stan prawny i najnowsze interpretacje z zakresu prawa pracy.

Szkolenie skierowane jest do:

• Kierownicy Działów Kadr, Pracownicy działów kadrowo-płacowych, księgowości

Program szkolenia:

1. Znowelizowany urlop macierzyński.
2. Znowelizowany dodatkowy urlop macierzyński.
3. Urlop rodzicielski.
4. Zasady składania wniosków o dodatkowy urlop macierzyński i o urlop rodzicielski.
5. Podział urlopów między rodzicami dziecka.
6. Zastosowanie nowych przepisów do osób korzystających z urlopu macierzyńskiego na starych zasadach.
7. Zwiększenie dopuszczalnego urlopu macierzyńskiego przed porodem.
8. Dzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego na części.
9. Urlop rodzicielski a urlop ojcowski.
10. Urlopy na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopy na warunkach urlopu rodzicielskiego.
11. Uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego.
12. Składka na Fundusz Pracy za powracających z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.
13. Łączenie urlopów rodzicielskich z pracą u tego samego pracodawcy w niepełnym wymiarze czasu pracy.
14. Przyczyny wypowiadania umów o pracę oraz ich rozwiązywania bez wypowiedzenia w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
15. Wyjście prywatne a czas pracy.
16. Dwa dodatki za pracę w niedziele i święta – zasadność wypłaty.
17. Pięcioletnie umowy na czas określony, według najnowszego wyroku Sądu Najwyższego, z października 2012 roku.
18. Nieprzedstawienie przez związek zawodowy informacji o liczbie członków, a czynności podjęte przez pracodawcę bez współdziałania z organizacją związkową – wyrok Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2012 roku.
19. Nowe zasady kontroli służbowych komputerów pracowników w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
20. Udzielanie informacji na temat pracownika drogą telefoniczną.
21. Wydawanie świadectw pracy po 21 marca 2013 roku. Wymogi wynikające z przepisów prawa pracy a stanowisko PIP w przedmiotowym zakresie.
22. Dokumenty, jakich może żądać pracodawca od pracownika oraz od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
23. Czy wolno przechowywać CV zatrudnionych pracowników.
24. Stanowiska GIODO w zakresie związanym z zatrudnieniem pracowników.
25. Czy kierownicy mają prawo wglądu do pasków wynagrodzeń podległych pracowników?
26. Świadek wręczania wypowiedzenia a ochrona danych osobowych.
27. Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników i osób współpracujących.
28. Czy należy zapewnić badania lekarskie i szkolenia BHP osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych?

Informacje o prelegentach:

inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w kilku wyższych uczelniach, wykładowca w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych; autor publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 320 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich wchodzące w życie 17 czerwca 2013 roku - Najnowsze interpretacje z zakresu prawa pracy, orzecznictwo sądu najwyższego