Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zmiany-w-vat-od-1-stycznia-2013-r-w-jednostkach-sfery-budzetowej-46999-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej najczęściej występujących problemów dotyczących opodatkowania podatkiem VAT działalności podmiotów należących do sfery publicznej,
• Omówienie zagadnień dotyczących podmiotowości w podatku VAT podmiotów publicznych,
ale także kwestii związanych z rozstrzyganiem, które czynności podlegają opodatkowaniu VAT,
a które takiemu opodatkowaniu nie podlegają,
• Omówienie zasad i sposobów rozliczania podatku VAT, w tym m.in. dokumentowanie czynności podlegających podatkowi VAT, nowe zasady dotyczące rozliczania usług najmu oraz sposoby odliczenia podatku naliczonego przez podmioty publiczne.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się rozliczaniem podatku VAT w jednostkach budżetowych i samorządowych, pracowników księgowości

Program szkolenia:

1. Zmiany dotyczące definicji:
 terenów budowlanych,
 podatnika (przedstawiciel podatkowy)
2. Nieodpłatne świadczenia usług i wydania towarów:
 prezenty małej wartości,
 próbki,
 drukowane materiały reklamowe i informacyjne – zmiany,
 nieodpłatne świadczenia.
3. Zwolnienia w podatku VAT.
 zwolnienie podmiotowe – limit 150.000,00 zł oraz doprecyzowanie czynności, które nie są wliczane do limitu (od 2013r.),
 nowe zasady rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego,
 zwolnienia przedmiotowe – nowy zakres zwolnień przedmiotowych, w tym m.in. zakres zwolnień dotyczący usług edukacyjnych, opieki zdrowotnej, usług finansowych,
 nowe zasady zwolnienia towarów używanych.
4. Fakturowanie obrotu.
 nowe zasady wystawiania faktur,
 elementy faktury,
 terminy wystawiania faktur – od kiedy będą obowiązywać ?
 od kiedy nastąpi likwidacja faktur wewnętrznych ?
 faktury zbiorcze,
 faktury uproszczone do 450,00 zł lub 100 euro,
 likwidacja obowiązku wystawiania faktur w przypadku usług zwolnionych,
 faktury dokumentujące nabycie paliw do samochodów,
 faktury korygujące,
 faktury elektroniczne – definicja i dalsze uproszczenia,
 refaktury – czy w 2013r. będzie można wystawić refakturę?
 fakturowanie usług kompleksowych, np. najmu – co się zmieni w 2013r.,
 przechowywanie faktur,
 paragony fiskalne a faktury.
5. Podatek naliczony.
 zmiany w ograniczeniach w odliczaniu VAT,
 ograniczenie odliczenia dotyczące samochodów osobowych i samochodów „z kratką”,
 ograniczenie odliczenia podatku VAT od paliwa do samochodów.
6. Zmiany w metodzie kasowej rozliczenia VAT:
 rozliczenie VAT po uregulowaniu należności;
 zniesienie limitu 90 dni,
 limit 180 dni – w jakich przypadkach ma zastosowanie,
 brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku braku uregulowania należności,
 odliczenie podatku naliczonego w przypadku uregulowania części faktury,
 od kiedy obowiązywać będą nowe zasady rozliczeń dla małych podatników ?
 rezygnacja lub wybór kasowej metody rozliczania VAT – zgłoszenia do 15 stycznia 2013r
7. Ułatwienia w korzystaniu z ulgi na złe długi.
 skrócenie terminu na dokonanie korekty – do 150 dni,
 uregulowanie wierzytelności w części,
 rezygnacja z dotychczasowych warunków np. zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze korekty podatku należnego, posiadania potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomień,
 wprowadzenie nowego warunku – na dzień poprzedzający złożenie korekty dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
 obowiązkowa korekta podatku naliczonego w przypadku nieuregulowania należności – dotyczy wszystkich podatników VAT,
 sankcja w przypadku naruszenia obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego - dotyczy wszystkich podatników VAT.
8. Stawki podatku.
 podwyższenie stawki VAT do 23% na wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego,
 podwyższenie stawki VAT do 23% dla wełny szarpanej, nasienia zwierząt oraz odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (za wyjątkiem jelit, pęcherzy, żołądków),
 opodatkowanie stawką 23% zarówno napojów przygotowanych przy wykorzystaniu naparu, jak również sam napar kawy i herbaty,
 opodatkowanie stawką podstawową (obecnie zwolnionych) usług pocztowych niepowszechnych, świadczonych przez operatora publicznego,
 opodatkowanie stawką VAT w wysokości 23% usług radiowych i telewizyjnych, innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku od towarów i usług,
 uelastycznienie stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
9. Nowe zasady dotyczące kas fiskalnych.
 zmniejszenie limitu zwolnienia z kas fiskalnych do 20.000,00 zł,
 nowy sposób liczenia przekroczenia limitu w trakcie roku podatkowego,
 nowy zakres zwolnień od kas fiskalnych.

Informacje o prelegentach:

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa podatkowego, zajmujący się
tą problematyką od 15 lat, były pracownik Ministerstwa Finansów, wieloletni współpracownik renomowanej kancelarii prawnej oraz spółki doradztwa podatkowego, osoba posiadająca szeroką wiedzę i praktykę podatkową oraz w zakresie postępowań podatkowych i sądowo administracyjnych, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 330 ZW

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Zmiany w VAT od 1 stycznia 2013 r. w jednostkach sfery budżetowej