Szkolenie

Zmiany w zasadach realizacji i finansowaniu projektów unijnych 2014-2020

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników i uczestniczek do prawidłowej realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności związane z planowaniem, bieżącym zarządzaniem finansowym, rozliczaniem poszczególnych etapów projektów oraz przygotowaniem do kontroli projektów przez uprawnione podmioty.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: księgowych, specjalistów ds. rozliczeń, pracowników zespołów finansowych, audytorów wewnętrznych, koordynatorów projektów i kierowników projektów w instytucjach i przedsiębiorstwach, które zamierzają korzystać z dofinansowania z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (EFS, EFRR i FS).

Program szkolenia

1. Zasady finansowania projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
• Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
• Montaż finansowy - poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
• Wkład własny niepieniężny
• System zaliczek dla beneficjentów
2. Wybór wykonawców w ramach projektu unijnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

3. Kwalifikowalność wydatków w ramach nowej perspektywy 2014-2020
• Matryca logiczna kwalifikowalności
• Kwalifikowalność wydatków w czasie trwania projektu
• Nowe zasady kwalifikowalności wydatków (w tym m.in. wynagrodzenia, zarządzanie projektem, zakup środków trwałych, amortyzacja, zakup nieruchomości, VAT itp.)
• Projekty generujące dochód
• Uproszczone formy rozliczania wydatków
• Koszty niekwalifikowane
• Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane - jak im przeciwdziałać?
4. Kwalifikowalność a prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu
• Zasady rachunkowości projektów unijnych
• Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
• Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków
5. Zarządzanie projektem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
• Monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektu w czasie
• Planowanie finansowe w projekcie a płynność finansowa projektu
• Wniosek o płatność i sprawozdawczość w projektach
6. Główne obszary zainteresowania kontroli – na co zwrócić szczególną uwagę realizując projekt unijny, aby nie narazić się na zarzut nieprawidłowości
• Prawo krajowe i wspólnotowe
• Rachunkowość projektu
• Kwalifikowalność wydatków
• Postęp rzeczowy i postęp finansowy
• Wskaźniki produktu i rezultatu
• Informacja i promocja
• Polityki horyzontalne
7. Kontrola trwałości – zmiana podejścia

8. Zamknięcie projektu – jak przygotować dokumentację projektową do archiwizacji

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Ingrid Szrajer

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 - 3 października 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!