Zmiany w Zasiłkach 2023

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas którego przedstawimy najnowsze zmiany w zasiłkach macierzyńskich oraz urlopach rodzicielskich i ojcowskich wprowadzone a także zmiany w zasadach naliczania zasiłków obowiązujące od 2022 r.

Dlaczego warto wziąć udział?

Omawiane będą zasady prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników zarówno za przepracowaną część miesiąca jak i za czas niewykonywania pracy. Przedstawimy zasady ustalania okresu zasiłkowego, ustalanie świadczeń chorobowych na przełomie roku kalendarzowego. Wytłumaczymy zasady ustalania podstawy zasiłkowej.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych najnowszymi zmianami w zasiłkach macierzyńskich oraz urlopach rodzicielskich i ojcowskich, a także zmianami w zasadach naliczania zasiłków obowiązującymi od 2022 r.

Program szkolenia

W programie:

 

1.   Wdrożenie Dyrektywy UE,  jej wpływ na uprawnienia rodzicielskie.

 • Zmiana postaci wniosku o udzielanie części urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 • Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
 • Zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego.
 • Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 • Zmiana w przepisach o wnioskowanie i korzystanie z urlopu łączonego z pracą.
 • Skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego.
 • Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dzieci adopcyjnych.

2.   Terminy wypłat zasiłków chorobowych.

3.   Kto jest płatnikiem zasiłków chorobowych, zasady ustalania.

4.   Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń.

 • Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy.
 • Zasiłek opiekuńczy.
 • Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego).
 • Świadczenie rehabilitacyjne.

5.    Okres wyczekiwania na prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

6.    Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w różnych przypadkach
(np.: zwolnienia lekarskie przypadające tylko na dni robocze, choroba przez 30 dni i jeden dzień wykonywania pracy).

7.    Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia:

Okres, z którego ustalana jest podstawa wymiaru:

 • podstawowy okres do ustalenia podstawy wymiaru,
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej np.: urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
 • zatrudnienie w trakcie miesiąca,
 • choroba w pierwszym miesiącu ubezpieczenia,
 • choroba w drugim miesiącu ubezpieczenia,
 • nieobecnościach pracownika w miesiącach w okresie ustalenia podstawy wymiaru zasiłków,
 • zmiana wymiaru etatu.

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków oraz wynagrodzenia chorobowego:

 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
 • zapisy stosowane w przepisach o wynagrodzeniu, które dają możliwość wliczenia składników do podstawy zasiłków lub to uniemożliwiają,
 • sposób postępowania przy braku jednoznacznych zapisów w przepisach wewnątrzzakładowych,
 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
 • zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w zależności od ich rodzaju – stałe czy zmienne,
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w wysokości faktycznie wypłaconej,
 • brak jednoznacznego zapisu o proporcjonalnym pomniejszeniu, a prawo do uzupełnienia składnika wynagrodzenia,
 • sposób uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • sposób uwzględniania składników przysługujących do określonego terminu,
 • zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
 • minimalna podstawa zasiłkowa w 2023 r przy dwukrotnej zmianie wynagrodzenia minimalnego.

8.    Zasady liczenia okresu zasiłkowego.

9.    Świadczenia chorobowe
– wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne.

 • Przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują.
 • Wynagrodzenie chorobowe / zasiłek chorobowy – przełom roku.
 • Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego
  (okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jego waloryzacji).

10.  Zasiłek opiekuńczy.

 • Uprawnienia do zasiłku.
 • Okres wypłaty.
 • Limity dni zasiłku opiekuńczego.
 • Krąg osób uprawnionych d zasiłku opiekuńczego.
 • Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.

11.  Uprawnienia rodzicielskie:

Urlop macierzyński.

 • Zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka są w szpitalu.

Urlop rodzicielski.

 • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu.
 • Możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców.

Urlop ojcowski.

 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego.

12. Potrącenia z naliczonych zasiłków.

 

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

Czas trwania

9.30 - 16.00

Prelegenci

Beata TOMASZEWSKA

Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac  zajmująca się na co dzień zagadnieniami związanymi z naliczaniem wynagrodzeń, prawem pracy oraz z prawem ubezpieczeń społecznych.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu w działach płac i kadr potrafiący w przystępny sposób przekazać  bogatą wiedzę, jednocześnie wykorzystując w czasie zajęć umiejętność powiązania wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową.

Absolwentka  Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Warszawie na kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

SALE SZKOLENIOWE W CENTRUM WARSZAWY

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

690
Udział stacjonarny
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
490
Udział online
490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra
ul. Jasna 11A
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

  1. Organizatorem szkolenia jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. ul. Jasna 11 A, 05-506 Wilcza Góra, KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051.
  2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (mailowo skan) lub rejestracja przez Internet na stronie https://dom-wiedzy.pl/ .
  3. Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia, kursu, konferencji zgłaszający powinien dokonać wpłaty w terminie zgodnym z potwierdzeniem, nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem.
  4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
  5. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  6. W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, kursu lub konferencji, jednak nie później niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia uczestnik nie zostanie obciążony kosztami. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 100% wartości szkolenia, kursu lub konferencji.
  7. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji z winy organizatora koszty zostaną zwrócone w 100%. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji nie z winy organizatora uczestnikowi zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia, kursu, konferencji.
  8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j.
   z siedzibą w Wilczej Górze, ul. Jasna 11A w celach marketingowych oraz wysyłanie do mnie ofert drogą elektroniczną. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie, a także przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
  9. Administratorem danych osobowych jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051. Dane przetwarzane są w celu i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra ul. Jasna 11A
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!