Szkolenie: ZMIANYOBOWIĄZUJACE OD 17 CZERWCA !!! W zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zmianyobowiazujace-od-17-czerwca--w-zakresie-swiadczen-pienieznych-z-ubezpieczenia-spolecznego-w-razie-choroby-i-macierzynstwa-51749-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Szczegółowe omówienie najważniejszych zmian w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w tym:

• przedstawienie i przybliżenie zmian obowiązujących po 16 czerwca 2013r. w przepisach dotyczących zasiłku macierzyńskiego w okresie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

• Zapoznanie z interpretacją i wykładnią przepisów w zakresie świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczenia chorobowego.

• Przedstawienie i omówienie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – z uwzględnieniem zmian po 16 czerwca 2013r. dotyczących prawa do zasiłku macierzyńskiego.

• Zapoznanie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, kontroli formalnej zaświadczenia lekarskiego oraz kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy.

Szkolenie skierowane jest do:

• Kadra kierownicza, pracownicy kadr, rachuby, służb finansowo – księgowych .
• Osoby zainteresowanych podwyższeniem wiedzy

Program szkolenia:

I. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego
1. Przepisy regulujące zagadnienia związane z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, przepisy wykonawcze do ustaw
• katalog ubezpieczonych uprawnionych do świadczeń
2. Wynagrodzenie za okres choroby - 92 Kodeksu pracy
• prawo do wynagrodzenia
• okres wypłaty wynagrodzenia
• wysokość wynagrodzenia za czas choroby
3. Zasiłek chorobowy
• okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego
• prawo do zasiłku chorobowego w czasie trwania i po ustaniu ubezpieczenia chorobowego
• okres zasiłkowy i zasady jego ustalania
• wysokość zasiłku chorobowego
• sankcje za nieterminowe dostarczenie zaświadczenia lekarskiego z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby
• brak prawa do zasiłku chorobowego
• dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego
4. Świadczenie rehabilitacyjne
• prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
• wysokość i okres wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
• brak prawa do świadczenia rehabilitacyjnego
• dokumenty do uzyskania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego
5. Zasiłek macierzyński
• prawo do zasiłku macierzyńskiego w okresie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
• prawo do zasiłku macierzyńskiego w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
• prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego
• prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego
• dokumentacja do wypłaty zasiłku macierzyńskiego
6. Zasiłek opiekuńczy
• zasady ustalania prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8, chorym dzieckiem do lat 14 i innym chorym członkiem rodziny
• wysokość i okres wypłaty zasiłku opiekuńczego
• dodatkowy zasiłek opiekuńczy
• dokumentacja do wypłaty zasiłku opiekuńczego
II. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom
• wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczeń
• okresy, z których podstawa wymiaru zasiłku jest ustalana
• zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłków składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne
• zasady uzupełniania wynagrodzenia
• zmiana wymiaru czasu pracy
• ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków
7. waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego.

III. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie

1. przychód stanowiący podstawę wymiaru zasiłków
2. okres z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłków
3. ustalanie podstawy wymiaru zasiłków w przypadku niezdolności powstałej przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia
4. zachorowanie w pierwszym miesiącu ubezpieczenia
5. zasady przyjmowania do podstawy wymiaru zasiłków przychodu za niepełny miesiąc
6. ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

IV. Kontrola zwolnień lekarskich od pracy:

1. zasady i tryb wystawiania zaświadczeń lekarskich
2. kontrola formalna zaświadczenia lekarskiego
3. kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy

Informacje o prelegentach:

Doświadczony wykładowca i wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Starszy specjalista w Centrali ZUS w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 330 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: ZMIANYOBOWIĄZUJACE OD 17 CZERWCA !!! W zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa