Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/znakowanie-karm-dla-zwierzat-domowych-75446-id570

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik warsztatów:

- zna i rozumie podstawowe pojęcia zawarte w rozporządzeniu 767/2009,

- zna i rozumie zasady umieszczania na etykietach informacji o produkcie,

- potrafi samodzielnie odszukać źródła prawne celem sprawdzenia poprawności danych zawartych na gotowej etykiecie,

- potrafi samodzielnie opracować etykietę,

- potrafi promować stosowanie ogólnie przyjętych zasad przy tworzeniu etykiet wg Kodeksu Dobrej Praktyki Znakowania FEDIAF.

Szkolenie skierowane jest do:

osoby zawodowo zajmujące się tworzeniem/opracowaniem etykiet/opakowań karm dla zwierząt domowych; pracownicy działów technologii, rozwoju produktu, jakości, marketingu

Program szkolenia:

  • Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

  • Poznanie obecnych wymagań prawnych

  • Przykłady informacji dostępnych na opakowaniach karm gotowych w ujęciu prawnym

  • Tworzenie etykiet, odnajdywanie źródła informacji umieszczanych na etykietach karm w obowiązujących aktach prawnych

  • Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Informacje o prelegentach:

Trener DEKRA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1099 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu,powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, egzamin (jeśli dotyczy), serwis kawowy, obiad.

Dostępne zniżki:

  • 10% dla firm, które zgłoszą co najmniej 2 osoby na jedno szkolenie.
  • 5% dla osób, które zgłoszą się co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Znakowanie karm dla zwierząt domowych