Szkolenie: Znakowanie mięsa i produktów mięsnych - praktyczne aspekty. Obecne wymagania i nowe prawo Unii Europejskiej

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/znakowanie-miesa-i-produktow-miesnych-praktyczne-aspekty-obecne-wymagania-i-nowe-prawo-unii-europejskiej-54903-id156

Informacje o szkoleniu

 • Znakowanie mięsa i produktów mięsnych - praktyczne aspekty. Obecne wymagania i nowe prawo Unii Europejskiej


  ID szkolenia: 54903
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Produkcja Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  budynek Kolmex
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień, 7 godz. dyd.
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Znakowanie produktów mięsnych stwarza problemy zarówno producentom jak i organom urzędowej kontroli żywności. Związane jest to głównie z przepisami prawa, które są często niejednoznaczne i różnie interpretowane. W ostatnim okresie pojawiły się wątpliwości dotyczące znakowania mięsa oddzielonego mechanicznie wytwarzanego technika niszczącą i nieniszczącą struktury kości. Nieprawidłowe podejście do oznakowania takiego surowca może potraktowane być jako zafałszowanie produktu i pociągnąć za sobą poważne konsekwencje dla zakładu produkującego wędliny. Również dużo problemów jest obecnie z nazwami fantazyjnymi wędlin tj. „domowa”, „wiejska”, „ze wsi” itp., których użycie często jest kwestionowane. Szkolenie obejmować będzie głównie praktyczne aspekty dotyczące znakowania mięsa i wędlin oraz służyć będziecie wyjaśnieniu kwestii spornych przy ich oznakowaniu. Przedstawione zostaną zarówno obecne wymagania, jaki i nowe prawo Unii Europejskiej, które wprowadzi rewolucję w branży mięsnej w zakresie oznakowania wędlin. Przedstawione będą konkretne wytyczne KE i przykłady w zakresie oznakowania wędlin z uwzględnieniem nowych przepisów, które zaczynają obowiązywać już w 2014 roku.

Szkolenie skierowane jest do:

Producenci mięsa i produktów mięsnych oraz urzędowe organy kontroli.

Program szkolenia:

I. Aktualne wymagania z zakresu znakowania produktów mięsnych w świetle obowiązujących przepisów krajowych i Unii Europejskiej.
1. Informacje jakie muszą znaleźć się na etykiecie produktów mięsnych sprzedawanych w opakowaniu,
2. Deklaracja ilościowej zawartości składnika, definicja „mięsa” do celów znakowania – prawidłowe podejście, problemy w praktyce, kontrola prawidłowości oznakowania,
3. Najczęstsze problemy i wątpliwości związane ze znakowaniem produktów mięsnych: nazwy fantazyjne i mogące wprowadzić konsumenta w błąd, znakowanie produktów o nietypowym składzie, stosowanie Norm Polskich a aktualne wymogi prawne dotyczące znakowania żywności, produkty mięsne niezawierające „mięsa” w swym składzie – prawidłowość oznakowania, przypadki dyskusyjne, ocena oznakowania rynkowych produktów,
4. Podawanie MOM w składzie i sposób jego oznakowania w zależności od technik uzyskiwania - praktyka znakowania i aktualny stan prawny, przedstawienie opinii Komisji Europejskiej w tej sprawie,
5. Oznakowanie składników dodatkowych w tym alergenów, dozwolonych substancji dodatkowych, aromatów, środków aromatyzujących dymu wędzarniczego i barwników w składzie wędlin,
6. Omówienie innych informacji jakie muszą znaleźć się w oznakowaniu produktów mięsnych,
7. Znakowanie produktów sprzedawanych luzem w miejscu sprzedaży,
8. Kalkulacja wybranych receptur produktów mięsnych zaproponowanych przez uczestników szkolenia z wykorzystaniem aplikacji komputerowej umożliwiającej wyliczanie ilościowej zawartości „mięsa” i innych składników w produktach mięsnych oraz wartości odżywczej.

II. Aktualne wymagania z zakresu znakowania mięsa i „surowych wyrobów mięsnych” (środków spożywczych nieprzetworzonych) w świetle obowiązujących przepisów krajowych i Unii Europejskiej.
1. Zasady znakowania mięsa wołowego i drobiowego,
2. Znakowanie mięsa cielęcego i „młodej wołowiny”,
3. Znakowanie mięsa mielonego i „surowych wyrobów mięsnych” w tym mięs na grilla i wyrobów wyprodukowanych z całych elementów.
4. Wątpliwości dotyczące aktualnych przepisów dotyczących znakowania mięsa mielonego.

III. Skutki prawne deklaracji i zobowiązań.

IV. Przedstawienie wytycznych dotyczących oznakowania wędlin w Polsce opracowanych przez wybrane krajowe służby kontroli żywności ich analiza.

V. Wybrane sprawy sporne i wyroki sądów dotyczące oznakowania wędlin.

VI. Nowe wymogi Unii Europejskiej dotyczące znakowania mięsa i wędlin w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
1. Omówienie przedmiotu i zakresu rozporządzenia oraz nowych definicji jakie wprowadza,
2. Nowe dane szczegółowe dla wędlin, które będą musiały znaleźć się obok nazwy produktu i zasady ich stosowania m.in. „z połączonych kawałków mięsa”, o obecności w produkcie białka dodanego i o jego pochodzeniu, informacje o dodanej wodzie, informacje dotyczące użytej osłonki,
3. Podawanie kraju lub miejsca pochodzenia,
4. Nowe zasady znakowania żywności wartością odżywczą, w tym wędlin - potencjalne problemy,
5. Próby ograniczania kosztów przy wdrażaniu nowego systemu znakowania wędlin wartością odżywczą,
6. Zmiany dotyczące innych ogólnych zasad znakowania żywności, w tym dotyczące wielkości czcionki, podkreślenia w oznakowaniu obecności substancji alergennych czy zakresu odpowiedzialności za oznakowanie produktu,
7. Podjęta zostanie próba interpretacji wybranych zapisów rozporządzenia dotyczących nowych zasad znakowania wędlin i określenia praktycznych skutków jakie będą miały one dla przemysłu mięsnego.
8. Dobrowolne, dodatkowe systemy krajowe oznakowywania środków spożywczych, których wdrożenie przewidują nowe przepisy, przykłady stosowania w wybranych krajach UE.
9. Prezentacja i ocena wybranych etykiet przetworów mięsnych z krajów UE opracowana w oparciu o nowe przepisy.
10. Aktualne propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zakresów podawanej tolerancji wartości odżywczej i ich praktyczne znaczenie dla przemysłu mięsnego.


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 14.10.2014 r. godz. 10.00-16.00
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Informacje o prelegentach:

Prowadzenie szkolenia: mgr inż. Piotr Szymański - Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 ca

Cena zawiera:

cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Wydarzenie: Znakowanie mięsa i produktów mięsnych - praktyczne aspekty. Obecne wymagania i nowe prawo Unii Europejskiej