Znakowanie mięsa i produktów mięsnych - praktyczne aspekty. Obecne wymagania i nowe prawo Unii Europejskiej

O szkoleniu

Znakowanie produktów mięsnych stwarza problemy zarówno producentom jak i organom urzędowej kontroli żywności. Związane jest to głównie z przepisami prawa, które są często niejednoznaczne i różnie interpretowane. W ostatnim okresie pojawiły się wątpliwości dotyczące znakowania mięsa oddzielonego mechanicznie wytwarzanego technika niszczącą i nieniszczącą struktury kości. Nieprawidłowe podejście do oznakowania takiego surowca może potraktowane być jako zafałszowanie produktu i pociągnąć za sobą poważne konsekwencje dla zakładu produkującego wędliny. Również dużo problemów jest obecnie z nazwami fantazyjnymi wędlin tj. „domowa”, „wiejska”, „ze wsi” itp., których użycie często jest kwestionowane. Szkolenie obejmować będzie głównie praktyczne aspekty dotyczące znakowania mięsa i wędlin oraz służyć będziecie wyjaśnieniu kwestii spornych przy ich oznakowaniu. Przedstawione zostaną zarówno obecne wymagania, jaki i nowe prawo Unii Europejskiej, które wprowadzi rewolucję w branży mięsnej w zakresie oznakowania wędlin. Przedstawione będą konkretne wytyczne KE i przykłady w zakresie oznakowania wędlin z uwzględnieniem nowych przepisów, które zaczynają obowiązywać już w 2014 roku.
Kto powinien wziąć udział?
Producenci mięsa i produktów mięsnych oraz urzędowe organy kontroli.

Program szkolenia

I. Aktualne wymagania z zakresu znakowania produktów mięsnych w świetle obowiązujących przepisów krajowych i Unii Europejskiej.
1. Informacje jakie muszą znaleźć się na etykiecie produktów mięsnych sprzedawanych w opakowaniu,
2. Deklaracja ilościowej zawartości składnika, definicja „mięsa” do celów znakowania – prawidłowe podejście, problemy w praktyce, kontrola prawidłowości oznakowania,
3. Najczęstsze problemy i wątpliwości związane ze znakowaniem produktów mięsnych: nazwy fantazyjne i mogące wprowadzić konsumenta w błąd, znakowanie produktów o nietypowym składzie, stosowanie Norm Polskich a aktualne wymogi prawne dotyczące znakowania żywności, produkty mięsne niezawierające „mięsa” w swym składzie – prawidłowość oznakowania, przypadki dyskusyjne, ocena oznakowania rynkowych produktów,
4. Podawanie MOM w składzie i sposób jego oznakowania w zależności od technik uzyskiwania - praktyka znakowania i aktualny stan prawny, przedstawienie opinii Komisji Europejskiej w tej sprawie,
5. Oznakowanie składników dodatkowych w tym alergenów, dozwolonych substancji dodatkowych, aromatów, środków aromatyzujących dymu wędzarniczego i barwników w składzie wędlin,
6. Omówienie innych informacji jakie muszą znaleźć się w oznakowaniu produktów mięsnych,
7. Znakowanie produktów sprzedawanych luzem w miejscu sprzedaży,
8. Kalkulacja wybranych receptur produktów mięsnych zaproponowanych przez uczestników szkolenia z wykorzystaniem aplikacji komputerowej umożliwiającej wyliczanie ilościowej zawartości „mięsa” i innych składników w produktach mięsnych oraz wartości odżywczej.

II. Aktualne wymagania z zakresu znakowania mięsa i „surowych wyrobów mięsnych” (środków spożywczych nieprzetworzonych) w świetle obowiązujących przepisów krajowych i Unii Europejskiej.
1. Zasady znakowania mięsa wołowego i drobiowego,
2. Znakowanie mięsa cielęcego i „młodej wołowiny”,
3. Znakowanie mięsa mielonego i „surowych wyrobów mięsnych” w tym mięs na grilla i wyrobów wyprodukowanych z całych elementów.
4. Wątpliwości dotyczące aktualnych przepisów dotyczących znakowania mięsa mielonego.

III. Skutki prawne deklaracji i zobowiązań.

IV. Przedstawienie wytycznych dotyczących oznakowania wędlin w Polsce opracowanych przez wybrane krajowe służby kontroli żywności ich analiza.

V. Wybrane sprawy sporne i wyroki sądów dotyczące oznakowania wędlin.

VI. Nowe wymogi Unii Europejskiej dotyczące znakowania mięsa i wędlin w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
1. Omówienie przedmiotu i zakresu rozporządzenia oraz nowych definicji jakie wprowadza,
2. Nowe dane szczegółowe dla wędlin, które będą musiały znaleźć się obok nazwy produktu i zasady ich stosowania m.in. „z połączonych kawałków mięsa”, o obecności w produkcie białka dodanego i o jego pochodzeniu, informacje o dodanej wodzie, informacje dotyczące użytej osłonki,
3. Podawanie kraju lub miejsca pochodzenia,
4. Nowe zasady znakowania żywności wartością odżywczą, w tym wędlin - potencjalne problemy,
5. Próby ograniczania kosztów przy wdrażaniu nowego systemu znakowania wędlin wartością odżywczą,
6. Zmiany dotyczące innych ogólnych zasad znakowania żywności, w tym dotyczące wielkości czcionki, podkreślenia w oznakowaniu obecności substancji alergennych czy zakresu odpowiedzialności za oznakowanie produktu,
7. Podjęta zostanie próba interpretacji wybranych zapisów rozporządzenia dotyczących nowych zasad znakowania wędlin i określenia praktycznych skutków jakie będą miały one dla przemysłu mięsnego.
8. Dobrowolne, dodatkowe systemy krajowe oznakowywania środków spożywczych, których wdrożenie przewidują nowe przepisy, przykłady stosowania w wybranych krajach UE.
9. Prezentacja i ocena wybranych etykiet przetworów mięsnych z krajów UE opracowana w oparciu o nowe przepisy.
10. Aktualne propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zakresów podawanej tolerancji wartości odżywczej i ich praktyczne znaczenie dla przemysłu mięsnego.


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 14.10.2014 r. godz. 10.00-16.00
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Czas trwania

1 dzień, 7 godz. dyd.

Prelegenci

Prowadzenie szkolenia: mgr inż. Piotr Szymański - Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
ca
590
Cena zawiera:
  • cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!