Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/znakowanie-zywnosci-z-uwzglednieniem-substancji-dodatkowych-aromatow-i-enzymow-69531-id156

Informacje o szkoleniu

 • Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych, aromatów i enzymów


  ID szkolenia: 69531
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  budynek Kolmex
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień, 6 godz.
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W programie szkolenia/warsztatów przewidziano również dyskusję nad przekazanymi wcześniej przez uczestników pytaniami lub ew. wzorami etykiet lub elementów etykiet. Odpowiedzi zostaną udzielone zgodnie ze stanem obecnym i planowanymi zmianami w ustawodawstwie krajowym i Unii Europejskiej w zakresie znakowania żywności, w tym zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

W pierwszej części szkolenia zostaną omówione uregulowania obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych oraz perspektywy wynikające ze zmian przepisów zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej w zakresie znakowania.

W drugiej części szkolenia zostaną omówione pytania dotyczące znakowania w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów.
Omówione zostaną także rozwiązania dotyczące deklarowania nazw substancji dodatkowych i ich funkcji technologicznych na opakowaniach wyrobów, aktualne podejście do umieszczania wizerunku owoców na etykiecie środków spożywczych. Zapisy etykiet zostaną ocenione w świetle projektu wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących znakowania żywności zawierającej aromaty oraz przewodnika Komisji Europejskiej ułatwiającego znakowanie środków spożywczych, do produkcji których zastosowano enzymy.

Szkolenie skierowane jest do:

Warsztaty adresowane są do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością znakowania środków spożywczych.

Program szkolenia:

I. Znakowanie w oparciu o przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków
spożywczych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011
odpowiedzialność za produkt
Znakowanie informacją o kraju lub miejsca pochodzenia (produkty mięsne, składnik podstawowy)
wielkość czcionki stosowana na opakowaniu produktu
nowe obowiązkowe elementy oznakowania (produkty mięsne, produkty zawierające substancje słodzące, )
znakowanie składników alergennych (gluten, ryby itp., śladowa ilość alergenu)
najczęściej popełniane błędy w znakowaniu (nazwa produktu, stosowanie określeń tj.: wiejski, domowy tradycyjny itp)
wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta
interpretacje niektórych przepisów rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 na podstawie dokumentów Pytania i Odpowiedzi Komisji Europejskiej oraz przewodników opracowanych z udziałem Państw Członkowskich i Komisji pomagających w interpretacji poszczególnych przepisów rozporządzenia
nowe przepisy krajowe – Produkt polski, znakowanie octu
działania Komisji Europejskiej - raport odnośnie do znakowania wyrobów alkoholowych, wytyczne Q&A cz II
II. Znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów:
przepisy odnośnie znakowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktu – zapisy w rozporządzeniach Komisji, przykłady
znakowania produktów zawierających substancje dodatkowe wnoszone ze składnikami
substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników - dyskusja na przykładach konkretnych środków spożywczych
zwolnienia z deklarowania niektórych składników
znakowania produktów napisami typu „bez konserwantów”
znakowanie produktów zapisanych kursywą w rozporządzeniu 1333/2008
umieszczania wizerunku owoców lub innego składnika na etykiecie środków spożywczych
znakowania środków spożywczych zawierających glikozydy stewiolowe
oznakowania aromatów w świetle projektu przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie produktów zawierających ekstrakty, aromaty naturalne, aromaty dymu wędzarniczego)
znakowania środków spożywczych zawierających enzymy w świetle przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 14.09.2017 r. 10.00-15.30
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Informacje o prelegentach:

Szkolenie zostanie poprowadzone przez:
-p. Bożenę Pławską z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
-p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 zł .

Cena zawiera:

zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Wydarzenie: Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych, aromatów i enzymów