Zrównoważona transformacja klimatyczna

O szkoleniu

 

Cele szkolenia:

 •  Przedstawienie wymagań związanych z transformacją klimatyczną FIT for 55
 •  Omówienie wytycznych, wymagań prawnych i zasad związanych z:
  – EU ETS – Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji,
  – Systemem rekompensat dla przemysłu energochłonnego,
  – CFP – Carbon footprint – Ślad węglowy,
  – CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism,
  – ESG – Environment – Social – Governance.


Szkolenie obejmuje następujące elementy:

 • Emisje gazów cieplarnianych – ustawy, normy, standardy, zobowiązania
 • Green Deal a Fit for 55 – idea, wytyczne i ich konsekwencje
 • Klasyfikacja produktów w poszczególnych systemach
 • EU ETS (wymagania ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji, ogólne zasady przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji, zasady dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji)
 • REKOMPENSATY dla sektorów energochłonnych
 • ESG – raportowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
 • Ślad węglowy – czy to już nowy obowiązek?
 • CBAM – Mechanizm dostosowania cen na granicach, założenia i konsekwencje
Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie / Emisje gazów cieplarnianych/ Green deal & Fit for 55:
  • informacje organizacyjne,
  • zmiany dotyczące emisji gazów na przestrzeni lat,
  • Green deal – założenia,
  • Fit for 55 – założenia, terminy.
   
 2. Klasyfikacja produktów:
  • klasyfikacja produktowa – PRODCOM – NACE – PKWiU – PKD – CN,
  • Benchmarki produktowe w systemie EU ETS,
  • Benchmarki produktowe w systemie rekompensat.
   
 3. EU ETS:
  • USTAWA z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami
  do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1047) – wybrane zagadnienia z ustawy,
  • elementy sprawozdawczości w zakresie EU ETS,
  • założenia i wytyczne programu,
  • ogólne zasady przydziału bezpłatnych uprawnień,
  • typy podinstalacji,
  • historyczny poziom działalności,
  • benchmarki,
  • carbon leakage.
   
 4. REKOMPENSATY dla sektorów energochłonnych:
  • ogólne zasady przydziału rekompensat dla sektorów energochłonnych,
  • informacja dotycząca wymaganych dokumentów i załączników do wniosku,
  • elementy wspólne z EU ETS oraz kluczowe różnice pomiędzy systemami.
   
 5. ESG:
  • Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive –sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) – planowane zmiany dla poszczególnych typów organizacji,
  • ESRS – standard sprawozdawczości zrównoważonego rozwój,
  • ESG – zasady i wytyczne.
   
 6. Ślad węglowy:
  • normy i standardy obecnie obowiązujące:
  – ISO 14064 -1 (inwentaryzacja i raportowanie emisji GHG w organizacji,
  – ISO 14067 – Pomiar i raportowanie śladu węglowego wyrobów,
  – założenia standardu GHG Protocol,
  – ESRS – E1 – zmiany klimatu,
  • ogólne zasady wyznaczania śladu węglowego,
  • przykłady emisji CO2,
  • elementy wspólne z EU ETS oraz kluczowe różnice pomiędzy systemami.
   
 7. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.

Prelegenci

(1) Prezes Zarządu, GHG Professional Sp. z o.o., Audytor wiodący EU ETS od 2005 roku, uczestniczył w weryfikacjach kilkuset instalacji m.in. z następujących rodzajów działalności: produkcji chemikaliów, metali nieżelaznych, stopów, obróbki metali, produkcji ciepła, papieru, szkła, ceramiki i innych. Przeprowadził także kilkadziesiąt weryfikacji dotyczących włączenia i wyłączenia instalacji do i z EU ETS oraz związanych ze zwiększeniem wielkości przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji po zrealizowanych inwestycjach. Prelegent na wielu konferencjach oraz warsztatach szkoleniowych, w których uczestniczyło już kilkuset przedstawicieli instalacji uczestniczących w systemie. Wcześniej kierownik projektów związanych z EU ETS oraz zarządzaniem środowiskowym. Posiada bogate doświadczenie z zakresu opracowywania i wdrażania procedur monitorowania, zużycia paliw, surowców oraz emisji w przedsiębiorstwach. Autor szeregu publikacji z zakresu EU ETS oraz opracowań dotyczących możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne i do produkcji biopaliw.

(2) Audytor Jednostki Weryfikującej GHG Professional – System EU ETS / Rekompensaty dla sektorów energochłonnych; Audytor Jednostki Certyfikującej Quality Austria Polska – ISO 9001; Audytor systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.3; trener i konsultant w zakresie ESG, śladu węglowego, zarządzania jakością, metod i narzędzi wykorzystywanych w obszarach produkcji, jakości i logistyki; Kierownik działu jakości; Pełnomocnik systemu zarządzania jakością; Doktorantka Wspólnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Śląskiej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

W szkoleniu online mogą uczestniczyć maksymalnie 22 osoby.

Test konfiguracji komputera wraz z testem sprzętu można wykonać korzystając z linku: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

Rejestracja

Cena szkolenia
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
700
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
 • Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
 • Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
 • Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
 • Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 • Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
 • Wyrażona w formularzu zgłoszeniowym zgoda marketingowa ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili wycofana. Zapewniamy realizację przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda marketingowa dotyczy otrzymywania drogą elektroniczną wyłącznie informacji dotyczących planowanych szkoleń i ofert promocyjnych.
 • Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!