ZUS w praktyce – składki i zasiłki w 2023 roku z uwzględnieniem zmian zasiłkowych i podatkowych wprowadzonych w 2023 r.

O szkoleniu

ZUS w praktyce – składki i zasiłki w 2023 roku z uwzględnieniem zmian zasiłkowych i podatkowych wprowadzonych w 2023 r.

Kto powinien wziąć udział?
  • Pracowników działów kadrowych i płacowych

  • Właścicieli oraz pracowników biur rachunkowych

  • Pracowników działów finansowych.

  • Osoby chcące pogłębić swoją wiedzę i podnieść kwalifikacje zawodowe.

Program szkolenia

I. Zmiany związane z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich i ojcowskich ‘

1. Zmiany w ustawie zasiłkowej
2. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego (nowe wymiary, nieprzenoszalny urlop dla każdego rodzica, dopuszczalność elektronicznego wniosku o urlop, zmiana zasad wykorzystywania urlopu, inne warunki łączenia urlopu z pracą);
3. Nowa wysokość zasiłków i obowiązki płatników związane z wypłatą wyrównań
4. Skrócenie okresu na wykorzystania urlopu ojcowskiego
5. Nowe rozporządzenie dokumentacyjne – treść wniosków składanych przez ubezpieczonych
6. Okresy przejściowe w urlopach związanych z rodzicielstwem – od kiedy nowe regulacje obowiązują.
7. Zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego przy ponownej niezdolności do pracy
8. Zmiany w ustalaniu podstaw wymiaru i wysokości zasiłków
9. Skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia
10. Omówienie innych zmian dotyczących zasiłków

II. Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne

1. Okresy wypłaty, okres wyczekiwania, okres zasiłkowy i zasady jego ustalania
2. Zmiany dotyczące ustalania okresu zasiłkowego
3. Kiedy świadczenia chorobowe nie przysługują?
4. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
5. Dokumentowanie prawa do zasiłków chorobowych (eZLa, ZLA), macierzyńskich, opiekuńczych
6. Podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców – premie i nagrody uwzględniane w podstawie, zmiana etatu a podstawa wymiaru zasiłku
7. Przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków,
8. Uzupełnianie wynagrodzenia

III. Zasiłki macierzyńskie

1. Za okres urlopu macierzyńskiego
2. Za okres urlopu rodzicielskiego
3. Za okres urlopu ojcowskiego
4. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy

IV. Zasiłek opiekuńczy

1. Kiedy przysługuje
2. Okres zasiłkowy
3. Dokumenty do wypłaty

V. Opłacanie składek za pracowników, zleceniobiorców

1. Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS – definicja płatnika składek
2. Umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
3. Przychody zwolnione od składek
4. Rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
5. Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku (zleceniobiorcy), a rozliczenia z ZUS-em
6. Przekroczenie 30-krotności – obowiązki płatnika

VI. ustalanie wynagrodzenia pracownika z umowy o pracę przy uwzględnieniu przepisów podatkowych

1. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne –ustalanie podstawy
2. Podatek – podstawa opodatkowania, skala podatkowa, koszty uzyskania przychodów (ryczałtowe, 50%), ulga podatkowa, zaliczka na podatek
3. Zwolnienia na podstawie Polskiego Ładu: na powrót, dla osób wychowujących 4-ro dzieci, dla seniorów
4. Zwolnienie „zerowy PIT dla młodych”
5. Zasady naliczania podatku w trakcie roku (przekroczenie progu podatkowego), przekroczeniem limitu zwolnienia 85 528 zł.
6. Nowa skala podatkowa

VII. Zbiegi tytułów ubezpieczeń - stan prawny na 2023 rok z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie łączenia:

1. Umowy zlecenia- umowy o pracę,
2. Umowy zlecenia i studiowania na wyższej uczelni ,
3. Umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
4. Umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopu wychowawczego,
5. Umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego,
6. Umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą,
7. Umowy zlecenia z własnym pracownikiem

VIII. Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne:

1. Wykazywanie przerw spowodowanych chorobą w raportach składanych do ZUS
2. Rozliczanie składek gdy zwolnienie jest tylko na dni robocze bez sobót i niedziel
3. Korekta dokumentów rozliczeniowych gdy wypłacone zostało wynagrodzenie za czas choroby zamiast wynagrodzenia chorobowego,
4. Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku przekroczenia 30-krotności,
5. Rozliczanie składek za zleceniobiorcę który złożył błędne oświadczenie w zakresie rozliczania składek.

IX. Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom

1. Osoby przebywające na urlopach wychowawczych
2. Osoby pobierające zasiłki macierzyńskie
3. Kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności,
4. Osoby pobierające stypendia,

X. Umowa o dzieło, a składki ZUS

1. Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
2. Kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia,
3. Wskazówki praktyczne - jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło,
4. Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,
5. Jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy na umowę zlecenia?

Czas trwania

9:30 - 15:00

Prelegenci

0
Andrzej Radzisław

Radca prawny, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych. Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Aby skorzystać ze szkolenia on-line niezbędne są: komputer/laptop, tablet lub smartfon; stabilne łącze internetowe, głośniki lub słuchawki aby słyszeć wykładowcę, przeglądarka internetowa Google Chrome lub Mozilla Firefox.

Rejestracja

Cena 1
320
+23% VAT
Cena zawiera:
  • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 330 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

EduDirect Sp. z o.o.
02-001 Warszawa
Al. Jerozolimskie 81 lok 7.10
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EduDirect Sp. z o.o.
02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 81 lok 7.10
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!