Szkolenie: Związki Zawodowe

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zwiazki-zawodowe-69863

Informacje o szkoleniu

 • Związki Zawodowe


  ID szkolenia: 69863
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne at The Tides - Ms. Mermaid
  ul. Wioślarska 8
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 15.03.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  6
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

,,Prawidłowe relacje pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi wymagają stworzenia spójnej i jasnej strategii współdziałania. Od umiejętności interpretacji przepisów prawnych, żonglowania nimi i umiejętności utrzymania właściwych relacji zależy prawidłowe i efektywne działanie wielu spółek. Poziom konfliktów i napięć w relacjach zbiorowych na linii pracodawca – związki zawodowe, można zmniejszyć przy wyższym poziome wiedzy osób odpowiedzialnych za ten zakres i umiejętnościach wzajemnego dialogu społecznego. Istotą jest tu przede wszystkim poznanie wzajemnych obowiązków oraz przywilejów zgodnych z literą prawa, a także praktyk rynkowych. Pracodawca w całym tym procesie odgrywa kluczową rolę, bo to od jego podejścia oraz stanowiska zależy w dużej mierze poprawność wzajemnych relacji”.

Szkolenie skierowane jest do:

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:

Członków zespołów negocjacyjnych.
Osób odpowiedzialnych za współpracę ze związkami zawodowymi i realizację celów firmy.
Członków zarządu.
Członków rady nadzorczej.
Dyrektorów zarządzających, operacyjnych.
Dyrektorów departamentów działów.
Szefów działu kadr i HR.

Program szkolenia:

PROGRAM

09.00 – 9.30 Rejestracja uczestników, poranna kawa, herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

KLUCZOWE ASPEKTY
Jakie są kluczowe aspekty współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi?

Prawna do rozpatrywania uprawnień Związków Zawodowych?
Najnowsze i planowane zmiany wprowadzane do Kodeksu pracy i ich wpływ na relacje ze związkami zawodowymi.
Zasady efektywnego dla spółki i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników, a relacje ze związkami.
Prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika, a instytucja związków zawodowych.
Jakie są kompetencje związków zawodowych w zakresie reprezentowania indywidualnych pracowników oraz zbiorowych praw i interesów pracowników.
Rozstanie z pracownikiem - rola związków zawodowych.

OBOWIĄZKI, PRZYWILEJE, NADUŻYCIA
Obowiązki, przywileje związków zawodowych oraz nadużycia - interpretacja pod kątem doświadczenia, praktyk rynkowych i orzeczeń sądu

Jak współdziałać ze związkami, aby zapewnić organizacji niezakłócony przepływ realizacji strategii?
Zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych.
Jakie zachowanie/sytuacja jest przywilejem, a co jest już nadużyciem – interpretacja pod kątem doświadczenia i orzeczeń.
Ochrona prawna działaczy związkowych, a ochrona organizacji przed nadużyciami - przywileju nie można nadużywać .
Jak przeciwdziałać nadużywania przywileju – procedury postępowania, działania zapobiegawcze i monitoring sytuacji.
Współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowymi – możliwe poziomy porozumień. Jak zawierać i wypowiadać układy zbiorowe?
Jak funkcjonują układy zbiorowe i jak interpretować ich działanie?

OCHRONA STOSUNKU PRACY
Związki zawodowe a powszechna i szczególna ochrona trwałości stosunku pracy

Obowiązek konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę – art. 38 KP.
Opinia z.z. w trybie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – art. 52 § 3 KP. Czy to jeszcze ochrona powszechna?
Skutki niestosowania przez pracodawcę trybu z art. 38 i 52 § 3 KP.
Od kogo uzyskać zgodę na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy z działaczem związkowym?
Jakie są okresy ochronne dla poszczególnych grup działaczy związkowych?
Nadużycia ochrony związkowej (praktyka i orzecznictwo).

ANALIZA NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH. PRACA NA KONKRETNYCH STANACH FAKTYCZNYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA SPORU ZBIOROWEGO
Jakie są uprawnienia, kompetencje związków zawodowych i pracodawcy w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych?

Odpowiedzialność stron za naruszenie przepisów dotyczących sporów; Czego może dotyczyć spór zbiorowy pracy
Zasady prowadzenia sporów zbiorowych.
Żądania związków - przedsporne prowadzenie rozmów.
Zasady prowadzenia ROKOWAŃ i możliwe następstwa podjętych decyzji. Zasady prowadzenia MEDIACJI ze związkami pod kątem protokołu rozbieżności.
Referendum strajkowe i strajk – uprawnienia, obowiązki, działania przekraczające uprawnienia.
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy w zakresie prowadzenia strajków – dopełnienie obowiązków ustawowych, kierowanie strajkiem zorganizowanym wbrew przepisom prawa.
Pola konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.
Pojęcie, procedura i znaczenie sporów zbiorowych.
Odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych.

ZWOLNIENIA GRUPOWE
Jaka jest rola i uprawnienia związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych i indywidualnych?

Jakie są zasady przeprowadzania zwolnień grupowych zgodnie z przepisami europejskimi.
Zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego.
Konsultacje ze związkami zawodowymi w zakresie przeprowadzenia grupowego zwolnienia - obowiązki informacyjne jakie musi wypełnić pracodawca. Co musi zawierać pismo przed konsultacyjne?
Porozumienie w ramach zwolnień grupowych.
17.00 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

dr hab. Krzysztof Walczak
Doktor habilitowany nauk prawnych, specjalność: polskie i europejskie prawo pracy, problematyka motywowania i wynagradzania pracowników

Ekspert w dziedzinie polskiego i europejskiego prawa pracy
Autor około 100 referatów prezentowanych na konferencjach
Autor i współautor wielu publikacji książkowych
Redaktor naczelny miesięcznika „Monitor Prawa Pracy
Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucjiadca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucji

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690 - 890

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 26.02.2018 - 690 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 27.02.2018 - 890 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Związki Zawodowe