Szkolenie

Związki Zawodowe

O szkoleniu

Biorąc pod uwagę specyfikę rynku, stworzyliśmy program umożliwiający i ułatwiający zarządzanie relacją ze związkami zawodowymi. Przedstawimy Państwu najlepsze praktyki i możliwości prawne dochodzenia do konsensusu i zapewnienia realizacji strategii firmy. Omówimy również:

Zakres rozszerzenia prawa koalicji na osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy i jakie wynikają stąd konsekwencje praktyczne.
Warunki, jakie muszą być spełnione dla wykonywania uprawnień przez zakładową organizację związkową.
Reprezentatywność zakładowej organizacji związkowej i jej wpływ na uprawnienia takiej organizacji.
Sądowa weryfikacja liczby zrzeszonych w związku osób wykonujących pracę zarobkową.
Zakres uprawnień informacyjnych zakładowej organizacji związkowej /w tym również w kontekście szczególnej ochrony niektórych kategorii informacji/.
Prawne i praktyczne aspekty negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, uzgadniania regulaminów: wynagradzania, pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itd. w przypadku pracodawcy u którego działa kilka zakładowych organizacji związkowych.
Transpozycja treści autonomicznych źródeł prawa pracy do umów o pracę
Kto powinien wziąć udział?
SZKOLENIE SKIEROWANE DO:

Członków zespołów negocjacyjnych.
Osób odpowiedzialnych za współpracę ze związkami zawodowymi i realizację celów firmy.
Członków zarządu.
Członków rady nadzorczej.
Dyrektorów zarządzających, operacyjnych.
Dyrektorów departamentów działów.
Szefów działu kadr i HR.

Program szkolenia

09.00 – 9.30 Rejestracja uczestników, poranna kawa, herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

KLUCZOWE ASPEKTY
Jakie są kluczowe aspekty współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi?

Prawna do rozpatrywania uprawnień Związków Zawodowych?
Najnowsze i planowane zmiany wprowadzane do Kodeksu pracy i ich wpływ na relacje ze związkami zawodowymi.
Zasady efektywnego dla spółki i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników, a relacje ze związkami.
Prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika, a instytucja związków zawodowych.
Jakie są kompetencje związków zawodowych w zakresie reprezentowania indywidualnych pracowników oraz zbiorowych praw i interesów pracowników.
Rozstanie z pracownikiem - rola związków zawodowych.

OBOWIĄZKI, PRZYWILEJE, NADUŻYCIA
Obowiązki, przywileje związków zawodowych oraz nadużycia - interpretacja pod kątem doświadczenia, praktyk rynkowych i orzeczeń sądu

Jak współdziałać ze związkami, aby zapewnić organizacji niezakłócony przepływ realizacji strategii?
Zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych.
Jakie zachowanie/sytuacja jest przywilejem, a co jest już nadużyciem – interpretacja pod kątem doświadczenia i orzeczeń.
Ochrona prawna działaczy związkowych, a ochrona organizacji przed nadużyciami - przywileju nie można nadużywać .
Jak przeciwdziałać nadużywania przywileju – procedury postępowania, działania zapobiegawcze i monitoring sytuacji.
Współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowymi – możliwe poziomy porozumień. Jak zawierać i wypowiadać układy zbiorowe?
Jak funkcjonują układy zbiorowe i jak interpretować ich działanie?

OCHRONA STOSUNKU PRACY
Związki zawodowe a powszechna i szczególna ochrona trwałości stosunku pracy

Obowiązek konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę – art. 38 KP.
Opinia z.z. w trybie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – art. 52 § 3 KP. Czy to jeszcze ochrona powszechna?
Skutki niestosowania przez pracodawcę trybu z art. 38 i 52 § 3 KP.
Od kogo uzyskać zgodę na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy z działaczem związkowym?
Jakie są okresy ochronne dla poszczególnych grup działaczy związkowych?
Nadużycia ochrony związkowej (praktyka i orzecznictwo).

ANALIZA NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH. PRACA NA KONKRETNYCH STANACH FAKTYCZNYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA SPORU ZBIOROWEGO
Jakie są uprawnienia, kompetencje związków zawodowych i pracodawcy w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych?

Odpowiedzialność stron za naruszenie przepisów dotyczących sporów; Czego może dotyczyć spór zbiorowy pracy
Zasady prowadzenia sporów zbiorowych.
Żądania związków - przedsporne prowadzenie rozmów.
Zasady prowadzenia ROKOWAŃ i możliwe następstwa podjętych decyzji. Zasady prowadzenia MEDIACJI ze związkami pod kątem protokołu rozbieżności.
Referendum strajkowe i strajk – uprawnienia, obowiązki, działania przekraczające uprawnienia.
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy w zakresie prowadzenia strajków – dopełnienie obowiązków ustawowych, kierowanie strajkiem zorganizowanym wbrew przepisom prawa.
Pola konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.
Pojęcie, procedura i znaczenie sporów zbiorowych.
Odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych.

ZWOLNIENIA GRUPOWE
Jaka jest rola i uprawnienia związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych i indywidualnych?

Jakie są zasady przeprowadzania zwolnień grupowych zgodnie z przepisami europejskimi.
Zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego.
Konsultacje ze związkami zawodowymi w zakresie przeprowadzenia grupowego zwolnienia - obowiązki informacyjne jakie musi wypełnić pracodawca. Co musi zawierać pismo przed konsultacyjne?
Porozumienie w ramach zwolnień grupowych.
17.00 Zakończenie szkolenia

Czas trwania

9.00-17.00

Prelegenci

Cytat
Krzysztof Walczak Doktor habilitowany nauk prawnych, specjalność: polskie i europejskie prawo pracy, problematyka motywowania i wynagradzania pracowników
Ekspert w dziedzinie polskiego i europejskiego prawa pracy
Autor około 100 referatów prezentowanych na konferencjach

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 maja 2019
MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 czerwca 2018
Conference Center at The Tides

Warszawa

ul. Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 marca 2018
Centrum Konferencyjne at The Tides - Ms. Mermaid

Warszawa

ul. Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 listopada 2016
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
23% VAT
870 PLN
Cena zawiera:
  • CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zgłoszenie do 10.05.2019 - 870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 11.05.2019 - 1 070 PLN + 23% VAT

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!