Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

O szkoleniu

Tematyka zajęć ukazuje kluczowe zasady i praktykę współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy po ostatnich zmianach.

Oś tematu stanowią najlepsze praktyki oparte o przepisy regulujące relacje ze związkami zawodowymi, pozwalające zbudować efektywną linię współpracy ze stroną społeczną podczas realizacji strategii firmy.
Poznanie uregulowań prawnych i orzecznictwa sądowego w tym zakresie oraz wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się na tle rozwiązań normatywnych pozwoli uczestnikom szkolenia na swobodne poruszanie się wśród przepisów oraz na dobór odpowiednich, zgodnych z prawem, form działania w zakresie współpracy partnerów społecznych na terenie przedsiębiorstwa oraz wypracowanie prawidłowych relacji w zakresie ochrony praw pracowniczych oraz interesów pracodawcy poprzez wykorzystywanie efektywnych technik i metod rozmów pracodawcy z przedstawicielami strony społecznej.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników

 • wiedza na temat rzeczywistych uprawnień organizacji zawodowych,
 • przygotowanie kadry menedżerskiej i HR do operacyjnego współdziałania ze związkami zawodowymi,
 • znajomość praktycznych narzędzi i metod pracy adekwatnych do strefy wpływu,
 • umiejętność tworzenia, opiniowania i interpretacji dokumentacji współpracy,
 • poznanie najlepszych praktyk przeciwdziałania nadużywaniu przywileju,
 • precyzyjne określenie uczestników negocjacji,
 • umiejętność reagowania na manipulację,
 • wiedza dotycząca ustępowania i uzyskiwania ustępstw,
 • znajomość rodzajów porozumień i ich konsekwencje,
 • dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest szczególnie do kadry kierowniczej i menedżerów odpowiedzialnych za kontakty ze związkami zawodowymi i realizację celów firmy, członków rad nadzorczych, szefów firm i dyrektorów personalnych, członków zespołów negocjacyjnych, kierowników i specjalistów działów kadr, radców prawnych odpowiedzialnych za obsługę prawną firmy oraz przedstawicieli organizacji zawodowych.

Program szkolenia

1. Funkcjonowanie związków zawodowych na polskim rynku pracy:
• podstawy prawne funkcjonowania związków zawodowych,
• udział związków zawodowych w działalności przedsiębiorstwa,
• rola i kompetencje organizacji związkowych,
• uprawnienia i ochrona prawna działaczy związkowych,
• obowiązki organizacji związkowych względem pracodawcy i skutki ich niedopełnienia,
• przeciwdziałanie nadużycia przywileju i ochrony związkowej – procedury postępowania, działania zapobiegawcze, orzecznictwo,
• zmiany ustawy o związkach zawodowych obowiązujące od 1 stycznia 2019.

2. Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi:
• zasady dialogu społecznego,
• rola zarządu pracodawcy, rola związków zawodowych a prawne wymogi współdziałania,
• zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym,
• ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy,
• obowiązek współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,
• prowadzenie konsultacji „miękkich” i „twardych” w przypadku zwolnień pracowników i zmian warunków umów o pracę,
• zawieranie oraz zmiana układu zbiorowego pracy, regulaminów, pakietów socjalnych,
• specyfika zawierania porozumień pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.

3. Specyfika wymuszonej współpracy w szczególnych przypadkach:
• przejęcia lub oddania pracowników na mocy art. 231 Kodeksu pracy,
• indywidualnych i grupowych zwolnień pracowników z przyczyn ich niedotyczących,
• zmiany warunków pracy i płacy na gorsze lub niekomfortowe dla pracowników,
• stosowania programów outplacement lub outsourcing,
• karania pracowników w ramach odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej i materialnej,
• wprowadzania polityk, praktyk i procedur personalnych – antymobbingowych, adaptacji zawodowej, dobrych praktyk w zatrudnieniu, kontroli trzeźwości oraz kontroli osobistej pracowników, dress code, ocen pracowniczych,
• zarządzania działalnością socjalną pracodawcy.

4. Pola konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi:
• pojęcie i procedura rozwiązywania sporów zbiorowych,
• rokowania zbiorowe i mediacje a postępowanie arbitrażu społecznego,
• treści porozumień i protokołów rozbieżności w sporach zbiorowych,
• strajk i pozastrajkowe akcje protestacyjne w sporze zbiorowym,
• uprawnienia pracodawcy w czasie strajku,
• charakter prawny porozumienia kończącego spór zbiorowy,
• odpowiedzialność stron sporu za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych,
• przeciwdziałanie nadużywania przywileju.

5. Wypracowanie zasad współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi:
• warunki współpracy i budowanie optymalnych relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi,
• przedmiot, czas, treść i forma współpracy – tworzenie spójnej i jasnej strategii współdziałania,
• komunikacja w procesie współpracy.

6. Specyfika negocjacji ze związkami zawodowymi:
• charakterystyka procesu negocjacji,
• uczestnicy procesu negocjacyjnego,
• budowanie skutecznej argumentacji, wyrażanie swojego zdania i opinii,
• reagowanie na presję, manipulację, agresję, bierność.

7. Przebieg rozmów negocjacyjnych:
• rola uczestników zespołów negocjacyjnych,
• taktyki i kontrtaktyki negocjacyjne,
• przygotowanie i ustalenie procedury rozmów,
• prowadzenie rozmów,
• taktyki werbalne, chwyty i triki a manipulacje w rozmowach,
• przełamywanie impasu, ustępowanie i uzyskiwanie ustępstw,
• składanie ostatecznej propozycji.

8. Zakończenie negocjacji:
• katalog minimum ustaleń,
• techniki zamykania rozmów,
• rodzaje porozumień.

9. Postrozmowy: analiza wyników.

Czas trwania

2 dni - 16 godz.
10:00 - 17:00 - 1 dzień
09:00 - 16:00 - 2 dzień

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Best Western Poleczki***

02-822 Warszawa

Poleczki 40a

woj. mazowieckie

Hotel Best Western Premier****

31-323 Kraków

Opolska 14a

woj. małopolskie

Hotel Best Western Poleczki***

02-822 Warszawa

Poleczki 40a

woj. mazowieckie

Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***

53-332 Wrocław

Powstańców Śląskich 7

woj. dolnośląskie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 1590 zł.
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa ul. Światowa 22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!