Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zwiazki-zawodowe-zasady-funkcjonowania-wspoldzialania-z-pracodawca-negocjacje-i-rozwiazywanie-konfliktow-26065-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Terminy szkolenia
11-12 maja 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
26-27 październik 2020r., Kraków - Hotel Best Western Premier****

Cele szkolenia
Zapoznanie uczestników z zasadami współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
Poznanie uregulowań prawnych i orzecznictwa sądowego w tym zakresie oraz wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się na tle rozwiązań normatywnych pozwoli uczestnikom szkolenia na swobodne poruszanie się wśród przepisów oraz na dobór odpowiednich, zgodnych z prawem, form działania w zakresie współpracy partnerów społecznych na terenie przedsiębiorstwa oraz wypracowanie prawidłowych relacji w zakresie ochrony praw pracowniczych oraz interesów pracodawcy poprzez zaprezentowanie roli i efektywnych metod rozmów pracodawcy z przedstawicielami strony społecznej.

Korzyści dla uczestników
• określenie uczestników negocjacji,
• umiejętność reagowania na manipulację,
• wiedza dotycząca ustępowania i uzyskiwania ustępstw,
• znajomość rodzajów porozumień.

Szkolenie skierowane jest do:

• członkowie zarządu,
• pracodawcy,
• członkowie zespołów negocjacyjnych,
• specjaliści personalni,
• pracownicy działów kadr.

Program szkolenia:

1. Funkcjonowanie związków zawodowych na polskim rynku pracy:
• podstawy prawne funkcjonowania związków zawodowych,
• udział związków zawodowych w działalności przedsiębiorstwa,
• rola i kompetencje organizacji związkowych,
• uprawnienia i ochrona prawna działaczy związkowych,
• obowiązki organizacji związkowych względem pracodawcy i skutki ich niedopełnienia,
• przeciwdziałanie nadużycia przywileju i ochrony związkowej – procedury postępowania, działania zapobiegawcze, orzecznictwo,
• zmiany ustawy o związkach zawodowych obowiązujące od 1 stycznia 2019.

2. Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi:
• zasady dialogu społecznego,
• rola zarządu pracodawcy, rola związków zawodowych a prawne wymogi współdziałania,
• zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym,
• ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy,
• obowiązek współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,
• prowadzenie konsultacji „miękkich” i „twardych” w przypadku zwolnień pracowników i zmian warunków umów o pracę,
• zawieranie oraz zmiana układu zbiorowego pracy, regulaminów, pakietów socjalnych,
• specyfika zawierania porozumień pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.

3. Specyfika wymuszonej współpracy w szczególnych przypadkach:
• przejęcia lub oddania pracowników na mocy art. 231 Kodeksu pracy,
• indywidualnych i grupowych zwolnień pracowników z przyczyn ich niedotyczących,
• zmiany warunków pracy i płacy na gorsze lub niekomfortowe dla pracowników,
• stosowania programów outplacement lub outsourcing,
• karania pracowników w ramach odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej i materialnej,
• wprowadzania polityk, praktyk i procedur personalnych – antymobbingowych, adaptacji zawodowej, dobrych praktyk w zatrudnieniu, kontroli trzeźwości oraz kontroli osobistej pracowników, dress code, ocen pracowniczych,
• zarządzania działalnością socjalną pracodawcy.

4. Pola konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi:
• pojęcie i procedura rozwiązywania sporów zbiorowych,
• rokowania zbiorowe i mediacje a postępowanie arbitrażu społecznego,
• treści porozumień i protokołów rozbieżności w sporach zbiorowych,
• strajk i pozastrajkowe akcje protestacyjne w sporze zbiorowym,
• uprawnienia pracodawcy w czasie strajku,
• charakter prawny porozumienia kończącego spór zbiorowy,
• odpowiedzialność stron sporu za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych,
• przeciwdziałanie nadużywania przywileju.

5. Wypracowanie zasad współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi:
• warunki współpracy i budowanie optymalnych relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi,
• przedmiot, czas, treść i forma współpracy – tworzenie spójnej i jasnej strategii współdziałania,
• komunikacja w procesie współpracy.

6. Specyfika negocjacji ze związkami zawodowymi:
• charakterystyka procesu negocjacji,
• uczestnicy procesu negocjacyjnego,
• budowanie skutecznej argumentacji, wyrażanie swojego zdania i opinii,
• reagowanie na presję, manipulację, agresję, bierność.

7. Przebieg rozmów negocjacyjnych:
• rola uczestników zespołów negocjacyjnych,
• taktyki i kontrtaktyki negocjacyjne,
• przygotowanie i ustalenie procedury rozmów,
• prowadzenie rozmów,
• taktyki werbalne, chwyty i triki a manipulacje w rozmowach,
• przełamywanie impasu, ustępowanie i uzyskiwanie ustępstw,
• składanie ostatecznej propozycji.

8. Zakończenie negocjacji:
• katalog minimum ustaleń,
• techniki zamykania rozmów,
• rodzaje porozumień.

9. Postrozmowy: analiza wyników.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów