Szkolenie: Żywność pochodzenia zwierzęcego - zasady stosowania i kontroli substancji dodatkowych, aromatów i enzymów

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zywnosc-pochodzenia-zwierzecego-zasady-stosowania-i-kontroli-substancji-dodatkowych-aromatow-i-enzymow-69539

Informacje o szkoleniu

 • Żywność pochodzenia zwierzęcego - zasady stosowania i kontroli substancji dodatkowych, aromatów i enzymów


  ID szkolenia: 69539
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  budynek Kolmex
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień, 6 godz.
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie (zmiany przewidywane w najbliższym czasie), ze szczególnym uwzględnieniem produktów pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie). Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów. Poszczególne zapisy będą omówione na przykładach konkretnych produktów. Przedstawione zostaną zasady klasyfikacji środków spożywczych do odpowiednich kategorii, w tym również rozróżnienie pomiędzy surowymi wyrobami mięsnymi oraz produktami mięsnymi.

Omówiony zostanie przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący odróżniania barwników od żywności barwiącej oraz przewodnik wyjaśniający zasadę przenoszenia.
Przedstawione zostaną problemy związane ze stosowanie mieszanek (premiksów) w zakładach mięsnych i mleczarskich, ze szczególnym uwzględnieniem zasady przenoszenia i zasady odwrotnego przenoszenia.
Omówione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów dymu wędzarniczego wraz ze wskazaniem elementów, które są sprawdzane podczas urzędowej kontroli żywności.
Zostaną również omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów w zakresie znakowania środków spożywczych oraz mieszanek przeznaczonych dla przemysłu mięsnego i mleczarskiego w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.
W ramach szkolenia przewidziano dyskusję, podczas której możliwe jest rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla :
- producentów i dystrybutorów żywności pochodzenia zwierzęcego,
- producentów mieszanek (premiksów) stosowanych w przemyśle mięsnym lub mleczarskim
- pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad zakładami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego lub producentami mieszanek (premiksów) stosowanych w przemyśle mięsnym lub mleczarskim.

Program szkolenia:

I. Stosowanie substancji dodatkowych w żywności pochodzenia zwierzęcego
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności
Substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu
kategoryzacja produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych, przewodnik Komisji Europejskiej po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych, przyporządkowanie produktu do odpowiedniej kategorii
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii 8 „Mięso” oraz w odniesieniu do stosowania określonych dodatków do żywności w surowych wyrobach mięsnych
Produkt mięsny a surowy wyrób mięsny – zasady klasyfikacji
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
Limity substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach oraz w substancjach odżywczych.
Azotany i azotyny w produktach mięsnych i serach dojrzewających – zasady stosowania, wyliczanie ilości azotynów dodanych do produktów mięsnych – przykłady
Stosowanie zasady przenoszenia w praktyce
Substancje dodatkowe obecne w mieszankach przyprawowych (preparatach), solankach przeznaczonych do produkcji środków spożywczych – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników - przykłady
Przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący zasady przenoszenia
Obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych, wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów
Barwniki a żywność barwiąca – przewodnik Komisji Europejskiej
II. Aromaty dymu wędzarniczego stosowane w przemyśle mięsnym.
Stosowanie aromatów dymu wędzarniczego – rozporządzenie Komisji Nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.
Tracebility w odniesieniu do aromatów dymu wędzarniczego – specyfikacje aromatów
Znakowanie środków spożywczych zawierających aromaty dymu wędzarniczego
III. Aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności

IV. Interpretacje przepisów prawnych w zakresie znakowanie środków spożywczych zawierających substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy.
Nazwy substancji dodatkowych podane na etykiecie produktu
Znakowanie środków spożywczych zawierających aromaty, w tym aromaty naturalne
Wizerunek składnika na etykiecie produktu
Znakowanie mieszanek przeznaczonych dla przemysłu mięsnego
V. Dyskusja
Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 18.10.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Informacje o prelegentach:

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 - .

Cena zawiera:

zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Wydarzenie: Żywność pochodzenia zwierzęcego - zasady stosowania i kontroli substancji dodatkowych, aromatów i enzymów