Targi: PAKIET "GŁÓWNY KSIĘGOWY" (Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych + Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//targi/pakiet-glowny-ksiegowy-certyfikowany-kurs-rachunkowosci-dla-sredniozaawansowanych--certyfikowany-kurs-rachunkowosci-dla-zaawansowanych-70983

Informacje o targach

 • PAKIET "GŁÓWNY KSIĘGOWY" (Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych + Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych)

  ID targów: 70983
  Kategoria: Targi i Wystawy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres targów:

  Sale szkoleniowe w Centrum Krakowa
  Rynek Główny
  31-001 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin targów:

  Data: 11.05.-24.11.2019
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu 241103)

  11.05.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  12.05.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  18.05.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  19.05.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  25.05.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  26.05.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  01.06.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  02.06.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  08.06.2019 r. w godz. 09.00-15.00

  Egzamin odbędzie się: 08.06.2019 r. o godz. 14.00
  Czas trwania egzaminu: 1 h

  Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (kod zawodu 331301)

  19.10.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  26-27.10.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  03.11.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  09-10.11.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  16-17.11.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  23-24.11.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  Egzamin odbędzie się: 24.11.2019 r. o godz. 14.00
  Czas trwania egzaminu: 1 h

  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
  Egzamin nie jest obowiązkowy.
 • Organizator targów:

  Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis targów

Informacje podstawowe o targach:

PAKIET GŁÓWNY KSIĘGOWY
SKŁADA SIĘ Z 2 KURSÓW:

Certyfikowanego Kursu Rachunkowości dla średniozaawansowanych
(kod zawodu 241103) 72 h
Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych
(kod zawodu 121101) 80h

UZYSKAJ 2 CERTYFIKATY Z KODAMI ZAWODU
Specjalista ds. rachunkowości 241103
Główny Księgowy kod zawodu 121101
według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz 2 ZAŚWIADCZENIA MEN

CO WCHODZI W SKŁAD PAKIETU?


Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych

Na tym Kursie weźmiesz udział w 72 h praktycznych warsztatów prowadzenia rachunkowości poszerzonej o zakres ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH, PODATKOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Zajęcia składają się z 4 bloków tematycznych prowadzonych przez specjalistów-praktyków (ekspertów księgowych, doradców podatkowych, analityków finansowych i specjalistów prawa pracy). Dzięki nim poznasz podstawy CONTROLLINGU I ANALIZY FINANSOWEJ, zyskasz umiejętności w zakresie dokonywania WYCEN i rozliczania LEASINGÓW, ustalania WYNIKÓW FINANSOWYCH oraz prowadzenia efektywnej POLITYKI BILANSOWEJ.Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych

Na tym Kursie zwiększysz swoje umiejętności analityczne, biznesowe i zarządcze. Weźmiesz udział w 4 WARSZTATACH TEMATYCZNYCH (80 h), podczas których będziesz analizować sprawozdania finansowe firm, poznawać krajowy, międzynarodowy i europejski system podatkowy. Dowiedz się, jak przebiega kontrola skarbowa i jak wygląda nadzór podatkowy. Poznaj zasady zaawansowanej sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej, controllingu i nauczysz się zarządzać księgowością firm.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z PAKIETU KURSÓW?


SPECJALNY SYSTEM SPŁAT

Za ten pakiet możesz płacić w 7 miesięcznych ratach 0%. Każda rata będzie wynosiła 559 zł (VAT zw.), a Ty nie poniesiesz ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT z tego tytułu. Gdy zapiszesz się na Kurs, poprosimy Cię o wpłatę zaliczki (559 zł), którą po rozpoczeciu zajęć - zaliczmy na poczet pierwszej raty.E-LEARNING

W Tax Consilium zyskasz kompleksową edukację. W trakcie Kursów otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały oraz zadania do przećwiczenia w domu. To pozwoli Ci powtórzyć wiedzę i będzie stanowiło motywację do systematycznej nauki Przygotowany przez nas e-learning powinien zająć Ci ok. 8 h.50 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ

Przez 50 DNI po zakończeniu Kursów otoczymy Cię e-mailową opieką poszkoleniową. Nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem zajęć, pomożemy Ci je rozwiązać (standardowa opieka poszkoleniowa trwa w Tax Consilium 30 dni; kupując TEN PAKIET, zyskujesz więc dodatkowe 20).BEZPŁATNE ODRABIANIE ZAJĘĆ

W Tax Consilium nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy Ci nadrobić zaległości i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie.ŚCIEŻKI EDUKACYJNE I RABATY

Po Kursie przydzielimy Ci specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach:
5% na drugi i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium.

Targi skierowane są do:

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE:

- Jeśli chcesz realnie podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę.
- Posiadasz podstawową wiedzę z zakresu wynagrodzeń oraz prawa pracy.
- Ukończyłeś kurs kadr i płac od podstaw (to nie jest wymóg).
- Pracujesz w dziale kadrowo-płacowym, księgowym, HR, firmie outsourcingowej, biurze rachunkowym
lub samodzielnie rozliczasz swoich pracowników.
- Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie.

Program targów:

Poznaj zakres merytoryczny kursu

Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (Kod zawodu: 241103)

MODUŁ I. Rachunkowość
1. Organizacja i dokumentacja w rachunkowości
polityka rachunkowości
rachunkowość a prawo podatkowe
organizacja rachunkowości pionu finansowo – księgowego
rola, obowiązki,odpowiedzialność – kierownik jednostki, główny księgowy, księgowy
pozostałe zagadnienia organizacji rachunkowości
2. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością poza granicami kraju
rozrachunki zagraniczne, wewnątrzwspólnotowe
transakcje w walutach obcych – różnice kursowe
3. Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów
rozliczenie międzyokresowe kosztów
rozliczenie przychodów w czasie
4. Leasing
operacyjny
finansowy
5. Wycena bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic wynikających z tej wyceny
wycena aktywów i pasywów – bilansowa i podatkowa
rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
6. Ustalanie wyniku finansowego
wariant porównawczy
wariant kalkulacyjny
7. Podatek dochodowy odroczony istota odroczonego podatku
różnice przejściowe
tworzenie rezerw
ujęcie odroczonego podatku w sprawozdaniu finansowym
8. Aktywa przedsiębiorstwa
klasyfikacja i podział
przyjęcie, ulepszenie, likwidacja środków trwałych
9. Pasywa przedsiębiorstwa
klasyfikacja i podział
podwyższanie i tworzenie kapitału podstawowego i zapasowego
10. Polityka bilansowa i jej narzędzia, w tym:
istota
zasady
rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej
11. Podstawowe części składowe sprawozdań finansowych
wprowadzenie do sprawozdania finansowego
bilans
rachunek zysków i strat
dodatkowe informacje i objaśnienia
większe jednostki - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych
12. Terminy i tryb sporządzania sprawozdań - procedura zamykania roku
przepisy ustawy o rachunkowości
MODUŁ II. Podstawy controllingu
1. Metodologia analizy finansowej
2. Źródła danych do analizy finansowej
3. Wskaźniki analizy
4. Analiza wskaźnikowa podstawą oceny jednostki
5. Sposoby prowadzenia analizy
6. Wstępna analiza sprawozdań finansowych:
a) pozioma (struktury)
b) pozioma (dynamiki)
7. Interpretacja poszczególnych wskaźników
8. Złota reguła finansowania
MODUŁ III. Prawo podatkowe
1. Pojęcie, konstrukcja i funkcje podatków
ordynacja podatkowa
2. Podatek od towarów i usług
podstawa prawna
podmiot opodatkowania
przedmiot opodatkowania (WDT, WNT, EXP. IMP)
podstawa opodatkowania
stawka podatku
VAT należny i naliczony
ewidencja podatku
pobór podatku
3. Podatek akcyzowy
podstawa prawna
przedmiot opodatkowania
podmiot opodatkowania
podstawa opodatkowania
stawka podatku
sposób poboru podatku
składy podatkowe
dokumentacja w międzynarodowym obrocie towarowym
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
podstawa prawna
podmiot i przedmiot opodatkowania
podstawa opodatkowania
stawka podatku
sposób poboru
koszty uzyskania przychodu
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
podstawa prawna
podmiot i przedmiot opodatkowania
podstawa opodatkowania
stawka podatku
sposób poboru
koszty uzyskania przychodu oraz odpowiadające im przychody
6. Sytuacyjne zadania księgowe związane z obrotem na terenie UE oraz poza terenem UE
7. Prawa i obowiązki podatnika, zobowiązania i postępowania podatkowe
organy podatkowe
zobowiązanie podatkowe (powstanie i wygaśnięcie)
obowiązek podatkowy
odpowiedzialność podatnika za zobowiązanie podatkowe
postępowanie podatkowe
8. Wszczynanie postępowania podatkowego
strony, terminy oraz prowadzenie postępowania podatkowego
MODUŁ IV. Prawo pracy i wynagrodzenia - aktualne regulacje

Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (Kod zawodu: 121101)

Moduł I. Rachunkowość - 40 h
Zaawansowana rachunkowość, krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości:
ustawa o rachunkowości
KSR/ kiedy korzystamy z Krajowych Standardów Rachunkowości
MSR / MSSF / w jakich przypadkach posługujemy się Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Dyrektywy UE / kiedy stosujemy
Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej, organizacja pracy w komórkach pionu finansowo-księgowego
Metody wyceny stosowane w rachunkowości w warunkach kontynuacji działania oraz w warunkach braku kontynuacji działania. Kategorie cen stosowanych w wycenie
Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową
Wartości zawodowe i etyka
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Sprawozdawczość finansowa
Elementy związane z działalnością gospodarczą
Informacje, przepisy związane z działalnością gospodarczą
Technologia informacji w rachunkowości
Moduł II. Analiza finansowa i controlling - 16 h
Moduł III. Prawo i podatki z omówieniem zmian i przykładami - 16 h
Moduł IV. Prawo pracy i ubezpieczenia - 8 h

Informacje o odwiedzających targi:

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE:
- rozpocząłeś pracę w obszarze rachunkowości, ale chcesz poszerzyć swoje kompetencje lub uaktualnić wiedzę
- jeśli ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw.
TO NIE JEST WYMÓG – WYSTARCZY, ŻE MASZ WIEDZĘ Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I CHCESZ JĄ POGŁĘBIĆ
- chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
- chciałbyś rozpocząć pracę na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości
- posiadasz co najmniej średnie wykształcenie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3919 - 3919

Cena zawiera:

CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI kody zawodów 241103 według klasyfikacji MPiPS CERTYFIKAT GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO kod zawodu 121101 wg klasyfikacji MPiPS ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości dla średniozaawansowanych ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości dla zaawansowanych PAKIETY SZKOLENIOWE: autorskie materiały szkoleniowe, zbiory przepisów, notatniki, długopisy, ołówki, torby Specjalny SYSTEM SPŁATY w ratach 0% (559 zł x 7 miesięcy)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby uznać więcej informacji, wejdź na naszą stronę internetową https://www.taxconsilium.com

Szkolenie, kurs: PAKIET "GŁÓWNY KSIĘGOWY" (Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych + Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych)