50% KUP z praw autorskich i praw do artystycznych wykonań w działalności instytucji kultury, branży wydawniczej, audiowizualnej, artystycznej i kreatywnej z uwzględnieniem najnowszej interpretacji ogó

O warsztatach

Przedmiotem warsztatów będzie omówienie – na przykładach z wieloletniej praktyki – zagadnień dotyczących zasad i warunków stosowania i rozliczania 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Z uwagi na to, iż w działalności instytucji kultury (domów kultury, teatrów, muzeów, filharmonii), branży wydawniczej, audiowizualnej (twórczość i produkcja audiowizualna i audialna), artystycznej (aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, muzycy, instrumentaliści) i kreatywnej (reklama, architektura, projektowanie, design) na bieżąco zawierane są umowy zarówno z twórcami, jak i artystami wykonawcami, kapitalne znaczenie dla działalności tych podmiotów ma zarówno prawidłowe konstruowanie tych umów jak i ich rozliczanie, w tym w zakresie preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów. Poszczególne zagadnienia dotyczące prawidłowego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w działalności ww. branż zostaną przedstawione i omówione na przykładach z orzecznictwa sądowego oraz interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w indywidualnych sprawach.
Kto powinien wziąć udział?

Warsztaty polecamy:

 • podmiotom, które w ramach prowadzonej działalności kontraktują z twórcami lub artystami wykonawcami na podstawie umów cywilnoprawnych (o dzieło lub zlecenia), a także zatrudniają pracowników – twórców,
 • osobom zajmującym się przygotowywaniem i rozliczaniem umów, pracownikom działów HR, księgowości oraz prawnikom.

Program warsztatu

 1. Warunki konieczne dla stosowania preferencyjnych 50 % kosztów uzyskania przychodów:

 2. zakres podmiotowy i przedmiotowy,
 3. rodzaje działalności twórczej i artystycznej uprawniające do stosowania 50 % KUP,
 4. zagadnienia kwalifikowania rezultatów do poszczególnych rodzajów działalności twórczej lub artystycznej,
 5. ograniczenie kwotowe.
 6. Źródła przychodów – stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście (umowy zlecenia i o dzieło), działalność gospodarcza, prawa majątkowe i zasady prawidłowej kwalifikacji do źródła przychodów w kontekście stosowania 50 % KUP.

  Zasady stosowania i rozliczania 50 % kosztów w stosunkach cywilnoprawnych i pracowniczych:
 7. 50 % koszty uzyskania przychodów w umowach cywilnoprawnych; wymagania formalne w zakresie postanowień zawieranych umów,
 8. warunki stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w stosunkach pracowniczych,
 9. wytyczne zawarte w opracowanym w 2019 roku przez Ministra Finansów projekcie interpretacji ogólnej dotyczące możliwości stosowania 50 % KUP kosztów do wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy,
 10. dokumentacja uprawniająca do stosowania 50 % KUP i zasady jej prowadzenia.
 11. Najczęstsze problemy w stosowaniu 50 % kosztów uzyskania przychodów i przykłady dotyczące prawidłowego ich stosowania – omówienie z wykorzystaniem aktualnych interpretacji podatkowych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnych sprawach.

  Rekomendacje w zakresie wdrożenia i stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem specyfiki branży artystycznej, kreatywnej, wydawniczej, audiowizualnej i działalności instytucji kultury.

Czas trwania

09:30 - 15:00

Prelegenci

Joanna Karasińska

Radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k.
W ramach praktyki zawodowej zajmuje się świadczeniem bieżącego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców z różnych branż, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń, instytucji kultury, biur podróży.
Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania.
Prowadzi bieżące doradztwo prawne dla biur podróży oraz branży MICE. Przygotowuje umowy o imprezy i usługi turystyczne z klientami indywidualnymi i biznesowymi.
Prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące podatkowych aspektów praw własności intelektualnej oraz konstruowania umów, w tym umów o dzieło a także warsztaty z zakresu umów w działalności biur podróży.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 4 marzec 2021

Rejestracja

Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 19 lutego
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 20 lutego
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!