Analiza FMEA konstrukcji (DFMEA) wg wytycznych branży motoryzacyjnej (AIAG&VDA) - warsztaty aktualizacyjne

O warsztatach

Serdecznie zapraszamy na szkolenie stacjonarne w temacie analiza FMEA konstrukcji (DFMEA) wg wytycznych branży motoryzacyjnej. Celem szkolenia jest:

 • poznanie i zrozumienie różnic między metodyką DFMEA bazującą na wytycznych AIAG 4th Edition 2008 a nowym podejściem wg zunifikowanych wytycznych AIAG & VDA 1st Edition 2019,
 • uzyskanie umiejętności opracowywania analiz DFMEA wg zunifikowanych wytycznych AIAG & VDA 1st Edition 2019,
 • pozyskanie wiedzy nt. podstawowych zasad organizacji 7 kroków procesu wykonywania DFMEA,
 • poznanie strategii doskonalenia (optymalizacji konstrukcji - redukcji ryzyka) nie bazującej na RPN lecz na tzw. priorytetach działań – AP (Action Priority).
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik uczy się:

 • Tworzyć drzewo struktury wyrobu (Structure Tree) dla potrzeb DFMEA, z uwzględnieniem diagramu B.
 • Opracowywać drzewo funkcji (Function Tree) z uwzględnieniem wymagań jakościowych dla wyrobu.
 • Opracowywać drzewo wad (Failure Tree).
 • Identyfikować działania prewencyjne i detekcyjne oraz przypisywać je do zagrożeń zidentyfikowanych na etapie analizy wad w drzewie wad (Failure Tree).
 • Przenosić informacje zawarte w drzewie struktury, drzewie funkcji i drzewie wad do nowego arkusza DFMEA.
 • Wypełniać arkusz DFMEA w sposób bezpośredni (nie poprzez drzewa struktury, funkcji, wad).
 • Szacować ryzyko za pomocą nowych skal wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
 • Określać priorytety dla działań zapobiegawczych (AP – Action Priority).
 • Planować działania zapobiegawcze i dokumentować je w arkuszu DFMEA, do etapu ich realizacji i szacowania ryzyka.

Uczestnik dowiaduje się: 

 • Jakie są zalecenia nowych wytycznych AIAG & VDA w odniesieniu do siedmioetapowej realizacji procesu DFMEA.
 • Na czym polega różnica pomiędzy wykonywaniem analizy DFMEA z użyciem graficznej reprezentacji wyrobu i zagrożeń (drzewo struktury, funkcji, wad) a wykonywaniem analizy bezpośrednio w arkuszu DFMEA.
 • Jakie nowe kolumny wprowadzono do arkusza DFMEA i czym różnią się między sobą jego warianty. 
 • Jakie zmiany poczyniono w tabelach wspomagających szacowanie wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
 • Czym zastąpiono wskaźnik RPN w kwestii podejmowania decyzji co do oceny (akceptacji) ryzyka i określania priorytetów dla działań zapobiegawczych.
 • W jaki sposób diagram B i diagram P może wspierać analizę struktury, funkcji i wad.
 • Na czym polega etap optymalizacji konstrukcji oparty o koncepcję priorytetu działań (AP – Action Priority).
 • Jakie są powiązania między wynikami analizy DFMEA a analizą PFMEA.
 • W jaki sposób analiza DFMEA wiąże się z zagadnieniem kosztów jakości (COQ – Costs of Quality, COPQ – Costs of Poor Quality).
 • Jakie są zalecenia nowych wytycznych w zakresie ich wdrażania. 
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • Liderzy, moderatorzy, członkowie zespołów DFMEA.  
 • Konstruktorzy.
 • Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów.
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie jakości, APQP. 
 • Inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości.
 • Osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby wspierające jakość dostawców od strony projektowej.
 • Osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie.

Program warsztatu

1. Wprowadzenie

(forma: prezentacja przeplatana dyskusjami przykładów i wykonywaniem zadań w ramach programu warsztatów - niżej)

 • 7 kroków procesu realizacji DFMEA:
  • planowanie i przygotowanie (reguła „5T”),
  • analiza struktury,
  • analiza funkcji,
  • analiza wad,
  • analiza ryzyka,
  • optymalizacja (redukcja ryzyka),
  • dokumentowanie wyników.
 • Dokumentowanie analizy w postaci graficznej (drzewo struktury – Structure Tree, drzewo funkcji – Function Tree, drzewo wad – Failure Tree, umiejscowienie działań – prewencji, detekcji – w drzewie wad).
 • Narzędzia wspomagające analizę struktury, funkcji i wad: diagram B, diagram P.
 • Formularze DFMEA:
  • zmiana układu kolumn, nowe kolumny, wada jako „focus element”,
  • widoki raportu FMEA dla oprogramowań FMEA.
 • Nowe tabele szacowania ryzyka dla wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
 • Optymalizacja:
  • krytyka wskaźnika RPN,
  • określanie priorytetów dla działań (AP – Action Priority),
  • redukcja Occurrence / redukcja Detection,
 • Powiązanie DFMEA z rachunkiem kosztów jakości (COQ – Cost of Quality, COPQ – Cost of Poor Quality):
 • koszty zewnętrzne, koszty wewnętrzne, koszty kontroli, koszty prewencji.
 • Zalecenia dotyczące wdrażania nowych wytycznych przez dostawców branży motoryzacyjnej.

 

2. Warsztaty
(forma: praca zespołowa i zadania indywidualne, po każdym zadaniu - grupowy przegląd wyników; zakres i kolejność zadań – wg ustaleń z zespołem):

 • Identyfikacja różnic pomiędzy praktykowaną w firmie metodyką DFMEA a nowymi zasadami określonymi w wytycznych AIAG & VDA 2019:
  • proces realizacji DFMEA,
  • zawartość formularza DFMEA.
 • Interpretacja wady jako „Focus element” w łańcuchu przyczynowo-skutkowym.
 • Zastosowanie skal szacowania ryzyka (Severity, Occurrence, Detection) dla wybranych przypadków.
 • Opracowanie fragmentu DFMEA dla wybranego zakresu (system / podsystem / komponent / funkcja) w wersji tabelarycznej i/lub graficznej:
  • drzewo struktury (Structure Tree); identyfikacja wyrobu (systemu), powiązanie ze schematem blokowym wyrobu (diagram B),
  • drzewo funkcji (Function Tree); powiązanie ze specyfikacją wyrobu, określanie funkcji na podstawie interakcji (diagram B),
  • drzewo wad (Failure Tree); powiązanie przyczyna – wada („focus element”) – skutek; wskaźnik Severity,
  • działania (prewencyjne, detekcyjne) w drzewie wad; wskaźniki Occurrence i Detection,
  • optymalizacja wg AP (Action Priority) – określanie priorytetów, działania: zmiana struktury, zmiany działań (prewencyjnych, detekcyjnych), wpływ działań na wartości wskaźników Severity, Occurrence, Detection,
  • przeniesienie zawartości drzewa struktury (Structure Tree), drzewa funkcji (Function Tree), drzewa wad (Failure Tree) i działań (prewencyjnych i detekcyjnych) do arkusza DFMEA.
 • Pretest / posttest (tylko na życzenie Klienta w przypadku szkoleń zamkniętych).

Czas trwania

2 dni po 8 godzin

Prelegenci

Trener TQMsoft

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMSoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 15-16 grudzień 2022

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 250
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
2 250
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!