Analiza FMEA procesów produkcyjnych (PFMEA) wg zunifikowanych wytycznych branży motoryzacyjnej - warsztaty aktualizacyjne

O warsztatach

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym oraz online. Celem szkolenia jest:

 • poznanie i zrozumienie różnic między metodyką pfmea bazującą na wytycznych aiag 4th edition 2008 a nowym podejściem wg zunifikowanych wytycznych aiag & vda 1st edition 2019,
 • uzyskanie umiejętności opracowywania analiz pfmea wg zunifikowanych wytycznych aiag & vda 1st edition 2019,
 • pozyskanie wiedzy nt. podstawowych zasad organizacji 7 kroków procesu wykonywania pfmea,
 • poznanie strategii doskonalenia (optymalizacji procesu - redukcji ryzyka) nie bazującej na rpn lecz na tzw. priorytetach działań – ap (action priority).
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik uczy się:

 • Tworzyć drzewo struktury wyrobu i procesu (Structure Tree) dla potrzeb PFMEA.
 • Opracowywać drzewo funkcji (Function Tree) z uwzględnieniem wymagań jakościowych, w tym charakterystyk specjalnych.
 • Opracowywać drzewo wad (Failure Tree).
 • Identyfikować działania prewencyjne i detekcyjne oraz przypisywać je do zagrożeń zidentyfikowanych na etapie analizy wad w drzewie wad (Failure Tree).
 • Przenosić informacje zawarte w drzewie struktury, drzewie funkcji i drzewie wad do nowego arkusza PFMEA.
 • Wypełniać arkusz PFMEA w sposób bezpośredni (nie poprzez drzewa struktury, funkcji, wad).
 • Szacować ryzyko za pomocą nowych skal wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
 • Określać priorytety dla działań zapobiegawczych (AP – Action Priority).
 • Planować działania zapobiegawcze i dokumentować je w arkuszu PFMEA, do etapu ich realizacji i szacowania ryzyka.

 

Uczestnik dowiaduje się:

 • Jakie są zalecenia nowych wytycznych AIAG & VDA w odniesieniu do siedmioetapowej realizacji procesu PFMEA.
 • Na czym polega różnica pomiędzy wykonywaniem analizy PFMEA z użyciem graficznej reprezentacji procesu i zagrożeń (drzewo struktury, funkcji, wad) a wykonywaniem analizy bezpośrednio w arkuszu PFMEA.
 • Jakie nowe kolumny wprowadzono do arkusza PFMEA i czym różnią się między sobą jego warianty.
 • Jakie zmiany poczyniono w tabelach wspomagających szacowanie wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
 • Czym zastąpiono wskaźnik RPN w kwestii podejmowania decyzji co do oceny (akceptacji) ryzyka i określania priorytetów dla działań zapobiegawczych.
 • Na czym polega etap optymalizacji procesu oparty o koncepcję priorytetu działań (AP – Action Priority).
 • W jaki sposób analiza PFMEA wiąże się z zagadnieniem kosztów jakości (COQ – Costs of Quality, COPQ – Costs of Poor Quality).
 • Jakie są zalecenia nowych wytycznych w zakresie ich wdrażania.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • Liderzy, moderatorzy, członkowie zespołów PFMEA.
 • Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów.
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie jakości, APQP.
 • Inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości.
 • Osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów SQA (Supplier Quality Assurance), SQD (Supplier Quality Development).
 • Osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie.

Program warsztatu

Wprowadzenie

(forma: prezentacja przeplatana dyskusjami przykładów i wykonywaniem zadań w ramach programu warsztatów - niżej)

 • 7 kroków procesu realizacji PFMEA: planowanie i przygotowanie (reguła „5T”), analiza struktury, analiza funkcji, analiza wad, analiza ryzyka, optymalizacja (redukcja ryzyka), dokumentowanie wyników.
 • Dokumentowanie analizy w postaci graficznej (drzewo struktury – Structure Tree, drzewo funkcji – Function Tree, drzewo wad – Failure Tree, umiejscowienie działań – prewencji, detekcji – w drzewie wad)
 • Formularze PFMEA: zmiana układu kolumn, nowe kolumny, wada jako „focus element”, widoki raportu FMEA dla oprogramowań FMEA.
 • Nowe tabele szacowania ryzyka dla wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
 • Optymalizacja: krytyka wskaźnika RPN, określanie priorytetów dla działań (AP – Action Priority), redukcja Occurrence / redukcja Detection, strony zainteresowane (zespół, kierownictwo, klienci, dostawcy).
 • Powiązanie PFMEA z rachunkiem kosztów jakości (COQ – Cost of Quality, COPQ – Cost of Poor Quality): koszty zewnętrzne, koszty wewnętrzne, koszty kontroli, koszty prewencji.
 • Zalecenia dotyczące wdrażania nowych wytycznych przez dostawców branży motoryzacyjnej.

 

Warsztaty

(forma: praca zespołowa i zadania indywidualne, po każdym zadaniu - grupowy przegląd wyników;zakres i kolejność zadań – wg ustaleń z zespołem)

 • Identyfikacja różnic pomiędzy praktykowaną w firmie metodyką PFMEA a nowymi zasadami określonymi w wytycznych AIAG & VDA 2019: proces realizacji PFMEA, zawartość formularza PFMEA.
 • Interpretacja wady jako „Focus element” w łańcuchu przyczynowo-skutkowym.
 • Zastosowanie skal szacowania ryzyka (Severity, Occurrence, Detection) dla wybranych przypadków.
 • Opracowanie fragmentu PFMEA dla wybranego zakresu (wyrób / proces / operacja / funkcja) w wersji tabelarycznej i/lub graficznej: drzewo struktury (Structure Tree); identyfikacja wyrobu i procesu, powiązanie ze schematem blokowym wyrobu (diagram B) i schematem blokowym procesu (FC), drzewo funkcji (Function Tree); powiązanie ze schematem blokowym procesu (FC) oraz specyfikacją wyrobu i procesu, w tym: dokumentowanie charakterystyk specjalnych, drzewo wad (Failure Tree); powiązanie przyczyna – wada („focus element”) – skutek; wskaźnik Severity, działania (prewencyjne, detekcyjne) w drzewie wad; wskaźniki Occurrence i Detection, optymalizacja wg AP (Action Priority) – określanie priorytetów, działania: zmiana struktury, zmiany działań (prewencyjnych, detekcyjnych), wpływ działań na wartości wskaźników Severity, Occurrence, Detection, przeniesienie zawartości drzewa struktury (Structure Tree), drzewa funkcji (Function Tree), drzewa wad (Failure Tree) i działań (prewencyjnych i detekcyjnych) do arkusza PFMEA.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin

Prelegenci

trener TQMsoft

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 7-8 listopad 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Online 28-29 marzec 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 10-11 styczeń 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 200
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
2 100
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!