Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/auditor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-jakoscia-iso-9001-75410-id570

Informacje o warsztacie

 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001


  ID warsztatu: 75410
  Typ: Warsztaty
  Kategoria: Jakość Zarządzanie
 • Termin warsztatu:

  Adres warsztatu:

  DEKRA Business Garden Wrocław
  Legnicka 48 H
  54-202 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  2 dni
 • Organizator warsztatu:

  DEKRA Polska Sp. z o.o.
  ul. Rzymowskiego 28
  02-697 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy tak, aby każdy uczestnik szkolenia:

- znał i rozumiał wymagania zawarte w normie ISO 9001:2015 i istotę zmian wymagań normy ISO 9001:2015 na potrzeby auditu wewnętrznego.

- znał i rozumiał definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego,

- znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,

- znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w zdobyciu umiejętności, tak aby każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:

- umiał zinterpretować i zastosować wymagania normy ISO 9001:2015 podczas auditu wewnętrznego,

- umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,

- umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,

- umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,

- umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,

- umiał na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,

- będzie umiał sformułować potencjały do doskonalenia,

Uczestnik będzie umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji społecznych uczestników, tak aby każdy z nich:

- potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań normy ISO 9001:2015,

- potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,

- potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,

- potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.

Warsztat skierowane jest do:

Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarzadzania jakością,pełnomocnicy ds. systemu zarzadzania jakością, kierownicy i właściciele procesów systemu zarzadzania jakością pracownicy pracujący w systemu zarzadzania jakością i zainteresowani systemem zarzadzania jakością.

Program warsztatu:

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

1.  Wprowadzenie

2.  System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

Przerwa

3.  Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 – podstawowe zmiany w normie

Ćwiczenie nr 1: Test z wymagań normy ISO 9001:2015

Ćwiczenie nr 2: Opis spostrzeżeń

Przerwa obiadowa

4.  Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

•     Definicje auditu

•     Fazy auditu

•     Cele auditu

•     Wyniki auditu

•        Podejście procesowe do auditu – audit procesu

•     Auditowanieryzyk w procesie

Ćwiczenie nr 3: Kwalifikacja spostrzeżeń

Ćwiczenie nr 4: Zarządzanie ryzykiem w procesie

Przerwa

5.Omówienie procedury auditu wewnętrznego

• Planowanie auditu

• Przygotowanie się do auditu

• Prowadzenie auditu

• Tworzenie zapisów z auditu

• Przygotowanie raportu z auditu

Omówienie przykładu dokumentacji auditowej

Ćwiczenie nr 5: Działania korygujące

Dzień II

6.  Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

•   Wyznaczenie zespołów auditorskich

•   Określenie zakresów i celów auditów

•   Zapoznanie się z dokumentacją

•   Przygotowanie planu auditu

Przerwa

6.  Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

•   Przygotowanie listy zagadnień do auditu

Przerwa obiadowa

7.  Przeprowadzenie auditu wewnętrznego  - 1 grupa

Przerwa

8.  Przeprowadzenie auditu wewnętrznego  - 2 grupa

9.  Opracowanie wyników auditów i prezentacja

Sprawdzian wiedzy

Podsumowanie i zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Informacje o prelegentach:

Trener DEKRA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 999 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu,powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, egzamin (jeśli dotyczy), serwis kawowy, obiad.

Dostępne zniżki:

 • 10% dla firm, które zgłoszą co najmniej 2 osoby na jedno szkolenie.
 • 5% dla osób, które zgłoszą się co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001