Warsztat

Baza danych o odpadach (BDO)

O warsztatach

Podczas warsztatów skupimy się na omówieniu i pokazaniu poszczególnych funkcjonalności systemu BDO, a także postaramy się wyjaśnić wątpliwości w tym zakresie. Forma warsztatów przy komputerach umożliwia ćwiczenia praktyczne i rozwiązywanie problemów w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z narzędziem jakim jest baza BDO.

Na warsztatach część teoretyczna ograniczona jest do minimum, dlatego jest to szkolenie skierowane do osób, które mają już wiedzę w zakresie ewidencji odpadów w BDO i które zajmują się obsługą bazy BDO, wystawianiem KPO i KEO oraz rocznych sprawozdań.

Cele szkolenia:
- uzupełnienie wiedzy w zakresie odpowiedzialności w gospodarowaniu odpadami wytwórców, transportujących i przejmujących odpady, pośredników i sprzedawców odpadów,
- rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi bazy BDO i prowadzenia sprawozdawczości w bazie BDO,
- przekazanie informacji o najnowszych zmianach w ustawie o odpadach i ustawach powiązanych, wprowadzających nowe terminy sprawozdawcze oraz zmiany w ewidencji odpadowej jak i zmiany w zakresie magazynowania odpadów,
- wyjaśnienie wątpliwości i uzyskanie pomocy w sytuacjach problematycznych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy będą ćwiczyć:

 • wystawianie KPO i KEO, KPOK i KEOK i pozostały karty ewidencji,
 • wpisywanie się do rejestru jako podlegający pod opłatę produktową i opłatę recyklingową i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 • dodawanie miejsc prowadzenia działalności,
 • składanie aktualizacji,
 • dodawanie uprawnień użytkownikom bazy,
 • jak działać w przypadku awarii bazy BDO,
 • sprawozdawczość poprzez BDO.

Na szkoleniu powiemy także o funkcji kontrolnej BDO – BDO jako element kontroli podmiotów.

Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy firm odpowiedzialni za ewidencję i sprawozdawczość środowiskową, pracownicy instytucji, jednostek handlowych i usługowych podlegających pod wpis do bazy BDO, pracownicy firm gospodarujących odpadami.

Program warsztatu

 1. Rejestr BDO – jak weryfikować podmioty odbierające odpady w celu przeniesienia odpowiedzialności (transportujący, zbierający, przetwarzający, pośrednik, sprzedawca).
 2. Wpisy do BDO w zakresie wytwarzania odpadów (pozwolenie na wytwarzanie odpadów, kiedy wymagane, dział XII i miejsca wytwarzania odpadów).
 3. Dodawanie miejsc wytwarzania odpadów i kodów odpadów, spójnych z prowadzoną działalnością.
 4. Zwolnienia z ewidencji i sprawozdawczości odpadów - omówienie nowego Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
 5. Przekazywanie odpadów w formie papierowe zgodne z rozporządzeniem.
 6. Baza BDO i jej funkcjonalność:
  • logowanie do systemu BDO – użytkownik główny i podrzędny, różnice uprawnień,
  • przypisywanie podmiotu do użytkownika głównego,
  • miejsca prowadzenia działalności – sposób dodawania,
  • nawigacja w systemie BDO – wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przyjmujący),
  • omówienie poszczególnych modułów.
    
 7. Najnowsze zmiany ustawy o odpadach wprowadzone ustawą w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:
  • nowe terminy sprawozdawcze,
  • nowe wymagania ewidencji opadów,
  • ułatwienia dla przedsiębiorców.
    
 8. Karty przekazania odpadów
  • kto jest wytwórcą odpadów (przekazującym) umowy, usługi, serwisy,
  • przekazywanie odpadów (tworzenie KPO w systemie),
  • omówienie poszczególnych etapów KPO – od planowania do potwierdzenia transportu,
  • potwierdzenie transportu i rola transportującego,
  • dane dotyczące rodzaju i masy odpadów (odpowiedzialność i właściwe kodowanie odpadów),
  • korekty KPO oraz wycofywanie KPO z systemu,
  • transport odpadów, warunki jego prowadzenie, wpis do rejestru, wytwórca przewożący wytworzone przez siebie odpady,
  • KPOK – karty przekazania odpadów komunalnych dla kogo, jak je wypełniać.
    
 9. Karty ewidencji odpadów:
  • tworzenie KEO (wytwarzanie, przetwarzanie i przekazywanie odpadów),
  • rodzaje przyjęć odpadów, rodzaje przekazania odpadów (warsztat wprowadzanie danych do KEO),
  • stany magazynowe – powiązane z ewidencją i sprawozdawczością,
  • przekazywanie odpadów osobowym fizycznym,
  • KPOK – karty ewidencji odpadów komunalnych.
    
 10. Sprawozdawczość w bazie BDO – przesunięcie terminów:
  • sprawozdania w BDO (roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne),
  • opłata produktowa – sprawozdawczość w bazie BDO,
  • opłata recyklingowa - sprawozdawczość w bazie BDO.
    
 11. Opłata produktowa (wpisy, aktualizacje) w bazie BDO.
 12. Opłata recyklingowa – nowe obowiązki dla przedsiębiorców.
 13. Awaria systemu BDO – dokumenty papierowe, jak wystawiać i jak uzupełniać KEO w bazie BDO.
 14. Najnowsze zmiany systemowe w bazie BDO.
 15. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych.
 16. Najnowsze zmiany w gospodarce komunalnej dla przedsiębiorstw.
 17. Planowane zmiany w bazie BDO.
 18. Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

9.00 - 16.00

Prelegenci

Cytat

TRENER I

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

TRENER II

Specjalista z zakresu ochrony środowiska, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Ekspert w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Swoje doświadczenie zdobył dzięki wieloletniemu nadzorowi i pracy na rzecz podmiotów z sektora prywatnego, m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, przy budowie połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem oraz pracy na rzecz organizacji odzysku opakowań. Zajmuje się bezpośrednim nadzorem nad realizacją obowiązków środowiskowych przez firmy handlowe, produkcyjne i usługowe, uzyskiwaniem stosownych pozwoleń sektorowych również dla podmiotów gospodarujących odpadami.

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 grudnia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 15 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 13 października 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 13 października 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
690 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Uczestnicy będą korzystać z własnego dostępu do bazy BDO (profil zaufany, aktualne hasło i login do bazy) - prosimy o zabranie na szkolenie tych danych. By uniknąć problemów z zalogowaniem podczas szkolenia, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie poprawności nadanych haseł dostępu.

W przypadku utraty hasła do BDO, należy odzyskać je za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, do którego wysyłany był wniosek rejestracyjny.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!