Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/budowanie-pozycji-pelnomocnika-w-organizacji-75417-id570

Informacje o warsztacie

 • Budowanie pozycji pełnomocnika w organizacji


  ID warsztatu: 75417
  Typ: Warsztaty
  Kategoria: Jakość Zarządzanie
 • Termin warsztatu:

  Adres warsztatu:

  DEKRA Business Garden Wrocław
  Legnicka 48 H
  54-202 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  1 dzień
 • Organizator warsztatu:

  DEKRA Polska Sp. z o.o.
  ul. Rzymowskiego 28
  02-697 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Cel szkolenia

Wypracowanie przez uczestników konkretnych planów budowania pozycji pełnomocnika, adekwatnych do ich sytuacji w firmie/organizacji

Dostosowanie tych planów do indywidualnych możliwości (zasobów i ograniczeń) poszczególnych uczestników

Diagnoza obszarów do dalszego rozwoju uczestników w zakresie komunikacji interpersonalnej

Pokazanie uczestnikom szerokiego spectrum zagadnień związanych z budowaniem pozycji pełnomocnika

Podkreślenie i uwypuklenie korzyści związanych z dobrą pozycją pełnomocnika dla procesu zmiany systemu jakości

Wymiana doświadczeń, pomysłów i wiedzy pomiędzy uczestnikami z różnych firm i organizacji

Warsztat skierowane jest do:

Pełnomocnicy ds. jakości, osoby zainteresowane budowaniem swojej pozycji w organizacji, auditorzy wewnętrzni

Program warsztatu:

Rozpoczęcie warsztatu: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i agendy warsztatu.

 • Kontrakt warsztatu coachingu grupowego – wprowadzenie zasad pracy coachingowej, prezentacja modelu GROW (Goal, Reality, Options, Working Plan)
 • Korzyści z budowania pozycji pełnomocnika wewnątrz organizacji/firmy, znaczenie dla procesu zmiany systemu jakości

Przerwa kawowa

 • GROW/CELE
 • Moje cele budowania wizerunku pełnomocnika – Moje cele na warsztat.
 • Tworzenie celów rozwojowych w obszarze budowania pozycji zgodnie z zasadami SMART i pracą coachingową na 3 poziomach: zmiana wiedzy, umiejętności, postawy
 • REALITY/RZECZYWISTOŚĆ
 • Mapowanie sytuacji uczestnika (zasobów i mocy, szans, wyzwań, barier i ograniczeń)
 • Praca nad metaforą rzeczywistej sytuacji uczestników w ich firmach/organizacjach

Przerwa obiadowa

 • OPTIONS/KIERUNKI ZMIANY
 • Praca nad pomysłami, kierunkami, ścieżkami wielopoziomowej zmiany w pracy uczestników w celu zbudowania efektywnej pozycji w organizacji/firmie, wzmacniającej procesy wdrażania systemu jakości

Przerwa kawowa

 • WORKING PLAN/PLAN DZIAŁANIA
 • Indywidualne plany wdrożenia zmian w budowania wizerunku w praktykę zawodową uczestników: jak, kiedy, jakimi krokami, z kim etc.

Podsumowanie merytoryczne warsztatu – odpowiedzi na pytania uczestników, końcowa wymiana poglądów

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, rozdanie certyfikatów/dyplomów

Informacje o prelegentach:

Trener DEKRA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 599 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu,powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, egzamin (jeśli dotyczy), serwis kawowy, obiad.

Dostępne zniżki:

 • 10% dla firm, które zgłoszą co najmniej 2 osoby na jedno szkolenie.
 • 5% dla osób, które zgłoszą się co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Budowanie pozycji pełnomocnika w organizacji