Warsztat

Dokumentacja pracownicza po ostatnich zmianach + praktyczne wzory dokumentów

O warsztatach

Serdecznie zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu dokumentacji pracowniczej, którego celem jest podsumowanie wszystkich ostatnich zmian.
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia zostaną omówione oraz przekazane uczestnikom praktyczne wzory
dokumentów do zastosowania w codziennej pracy.

Kto powinien wziąć udział?

Warsztaty skierowane są do Pracodawców, Kierowników działu kadr, Specjalistów ds.kadr lub osób które chcą rozszerzyć i uporządkować wiedzę z zakresu dokumentacji pracowniczej.

Program warsztatu

Dane i dokumenty pozyskiwane od osób ubiegających się o zatrudnienie.

 1. Poprawny kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (omówienie wzoru takiego dokumentu):
 • zakres danych, których podania można wymagać w takim kwestionariuszu,
 • informacje związane z RODO, a ubieganie się o zatrudnienie – kwestia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek przekazania określonych informacji o zasadach przetwarzania danych (stanowiska UODO w tej kwestii).
 1. Zakres dokumentów, których można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz miejsce ich przechowywania.
 2. Problematyka CV kandydata do pracy (stanowiska ekspertów w tej kwestii).

 

Dane i dokumenty pozyskiwane od pracownika.

 1. Poprawne kwestionariusze (oświadczenia o danych) dla pracownika, w tym:
 • oświadczenie o danych, których pracodawca może żądać na potrzeby realizowania stosunku pracy, w tym przypadki, w których
  nie wolno pobierać od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, z uwzględnieniem: danej o niepełnosprawności
  oraz odbywaniu służby wojskowej zgodnie ze stanowiskami UODO,
 • okoliczności, w jakich od pracownika żąda się danych o wykształceniu i stażu pracy oraz miejsce przechowywania dokumentów potwierdzających takie dane, jeżeli zostały pozyskane od pracownika.
 1. Oświadczenie o danych, które pracodawca może przetwarzać wyłącznie za zgodą pracownika (m.in. stanowisko UODO
  w sprawie posługiwania się prywatnymi danymi kontaktowymi posiadanymi w aktach osobowych pracownika oraz inne praktyczne stanowiska UODO).
 2. Oświadczenie o danych ubezpieczeniowych oraz podatkowo – płacowych.
 3. Praktyczny wzór kwestionariuszy dla pracownika oraz stanowisko MRPiPS w sprawie pomocniczych wzorów kwestionariuszy osobowych.
 4. Zasady przetwarzania danych osoby zawiadamianej o wypadku – stanowisko MRPiPS na temat zgody takiej osoby
  oraz stanowisko UODO w kwestii przetwarzania danych nie pozyskanych bezpośrednio od konkretnej osoby fizycznej
  (omówienie wzoru dokumentu).
 5. Poprawne dane w umowie o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo
  (stanowisko MRPiPS i UODO w tej sprawie oraz wzór umowy na zastępstwo).
 6. Wynikające z RODO obowiązki informacyjne wobec pracownika (wzór klauzuli informacyjnej).
 7. Dokumenty przechowywane w części A i B akt osobowych, w tym:
 • dokumenty umieszczane w „starych” i „nowych” aktach osobowych w przypadku pracowników, których dokumentacja pracownicza podlega dwóm okresom przechowywania zgodnie ze stanowiskiem MRPiPS,
 • miejsce przechowywania deklaracji ZUS (stanowisko MRPiPS oraz wyjątki od tego stanowiska – stanowisko MRPiPS w sprawie przechowywania dokumentów dotyczących pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze), miejsce przechowywania dokumentów podatkowych.
 1. Zakres danych i dokumentów gromadzonych w związku z epidemią Covid-19, w tym:
 • dodatkowe dokumenty tworzone i gromadzone w związku z wykonywaniem pracy zdalnej – miejsce w dokumentacji pracowniczej,
  w którym takie dokumenty powinny być one przechowywane (praktyczne wzory przydatnych oświadczeń oraz wzór ewidencji pracy zdalnej),
 • dokumenty gromadzone w związku z pobieraniem przez pracownika dodatku solidarnościowego (stanowisko UODO),
 • dokumenty i dane gromadzone się na potrzeby ustalenia kwoty wolnej od potrąceń (stanowisko UODO) oraz zasady i miejsce przechowywania dokumentów zebranych w związku z potraceniami komorniczymi (stanowisko MRPiPS).
 1. Pozostałe dokumenty gromadzone w aktach osobowych pracowników, w szczególności:
 • dokumenty stanowiące dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika w danym dniu albo stanowiące podstawę zwolnienia
  od pracy (stanowisko UODO w tej kwestii),
 • dokumenty gromadzone związku z badaniem stanu trzeźwości (osoby, które mogą mieć dostęp do takich dokumentów zgodnie
  ze stanowiskiem UODO),
 • zasady przechowywania oświadczeń związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich oraz wniosków o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 i etap zatrudnienia, na którym należy je pozyskiwać od pracowników
  (praktyczne wzory oświadczenia i wniosków),
 • miejsca w dokumentacji pracowniczej w jakich gromadzi się i przechowuje wnioski o urlopy: wypoczynkowe, bezpłatne, szkoleniowe,
  z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich, okolicznościowe,
 • zakres dokumentów gromadzonych w dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy.
 1. Dokumenty gromadzone w części C akt osobowych, ze szczególnym omówieniem świadectwa pracy, w tym:
 • dane, które mogą być podawane w świadectwie pracy oraz zasady wydawania świadectwa pracy – nowe wykroczenie przeciwko prawom pracownika: niewydanie świadectwa pracy w terminie,
 • zasady prostowania świadectwa pracy (m.in. zasady postępowania z kopią nowego i kopią starego świadectwa pracy, dokumenty tworzone w przypadku częściowego uznania wniosku byłego pracownika o sprostowanie świadectwa pracy),
 • zasady kopiowania świadectwa pracy (m.in. postać wniosków o kopię i miejsce ich przechowywania, zasady sporządzania kopii zgubionego świadectwa, termin na wydanie kopii, przypadki, w których o kopię świadectwa mogą wystąpić inne niż były pracownik uprawnione osoby, przypadki, w których za kopię można pobrać opłatę oraz takie, w których pracodawca może odmówić wydania kopii),
 • przypadki, w jakich wraz ze świadectwem pracy koniecznie musi być wydawania informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej i zasadach jej odbioru oraz przypadki, w których nie jest to obowiązkowe,
 • pouczenie w treści świadectwa pracy oraz w oświadczeniu woli pracodawcy o zwolnieniu pracownika bez adresu sądu pracy(stanowisko MRPiPS).
 1. Karanie i nagradzanie pracowników – zasady gromadzenia dokumentów w części D akt osobowych (stanowisko MRPiPS)
  oraz dopuszczalność tworzenia rankingów pracowników (stanowisko UODO).
 2. Obowiązek aktualizacji danych posiadanych przez pracodawcę w dokumentacji pracowniczej – stanowisko MRPiPS na temat tego, w jaki sposób może to być dokonywane.
 3. Obowiązek i zasady dokonywania audytów dokumentacji pracowniczej – zgodnie ze stanowiskiem UODO.
 4. Zbiory dokumentów, które nie stanowią dokumentacji pracowniczej, w tym:
 • dokumentacja BHP nie stanowiąca dokumentacji pracowniczej,
 • dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie (okres ich przechowywania),
 • zasady pozyskiwania danych i dokumentów na potrzeby ZFŚS (zgodnie ze stanowiskiem UODO) czas ich przechowywania i dokonywania ich audytu (stanowisko MRPiPS).
 1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej albo elektronicznej – najważniejsze zagadnienia praktyczne, w szczególności:
 • pochodzące od pracodawcy dokumenty, które koniecznie muszą być podpisane podpisem odręcznym albo elektronicznym,
 • wynikające z przepisów prawa pracy i z wykładni zasady „przechodzenia” na elektroniczną dokumentację pracowniczą,
 • warunki przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej.
 1. Rodzaje obowiązków pracodawcy wobec pracownika, związane ze zmianą postaci dokumentacji pracowniczej, w tym:
 • zakres obowiązków informacyjnych i termin na ich zrealizowanie,
 • umożliwienie pracownikowi odebrania poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej,
 • zasady postępowania z nieodebraną dokumentacją pracowniczą.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
 • Monika FRĄCZEK

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy.

Do niedawna Główny Specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy.

Autorka wielu opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. 

Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania, uprawnień rodzicielskich.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez nią szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

Gdzie i kiedy

Warszawa 6-7 grudzień 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 6-7 grudzień 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 12-13 październik 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 12-13 październik 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 22-23 wrzesień 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 22-23 wrzesień 2021

Gdzie i kiedy

Online 21-22 czerwiec 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 21-22 czerwiec 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena szkolenia online
790 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena szkolenia stacjonarnego
1150 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Dom Wiedzy Sp. z o.o.
00-644 Warszawa
Polna 50
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Sp. z o.o.
00-644 Warszawa Polna 50
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!