Warsztat

Egzekucja z nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących elektronicznej licytacji nieruchomości – przepisy i praktyka

O warsztatach

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: rodzaje egzekucji z nieruchomości, uczestnicy postępowania, organy egzekucyjne i ich właściwość, środki odwoławcze w egzekucji z nieruchomości, tytuł wykonawczy i wszczęcie egzekucji z nieruchomości, etapy egzekucji z nieruchomości, rozporządzanie nieruchomością i jej obciążanie w toku egzekucji z nieruchomości, opis i oszacowanie – czynności wierzyciela, komornika, biegłych i sądu, licytacja, przejęcie nieruchomości na własność, przysądzenie własności nieruchomości, plan podziału kwoty uzyskanej z egzekucji nieruchomości, rodzaje sposobów ukończenia egzekucji z nieruchomości.

Egzekucja z nieruchomości stanowi obecnie najbardziej efektywny sposób odzyskiwania należności.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia:

 • wprowadzenie w podstawy i poszerzenie wiedzy o egzekucji z nieruchomości
 • wyjaśnienie jej zasad na możliwie najszerszym tle praktycznym, ułatwiającym zrozumienie istoty tej instytucji.

Na szkoleniu omówimy przepisy aktulanie obowiązujące oraz najnowsze zmiany w zakresie egzekucji z nieruchomości związane z pandemią oraz aktualnymi zmianami w KPC, których wejście w życie przewidywane jest jesienią 2021.

Na szkoleniu:

 • przedstawiamy system kolejnych czynności niezbędnych dla odzyskania wierzytelności z nieruchomości w oparciu o szerokie tło przykładów praktycznych z orzecznictwa sądowego i komorniczego,
 • wyjaśniamy zasady, którymi rządzi się legalna i sprawna egzekucja z nieruchomości, a także rolę wierzyciela w zapewnieniu skuteczności i szybkości tego postępowania,
 • omawiamy także sposoby obrony dłużnika przed niezasadną lub nadmierną egzekucją, gdy jej przedmiotem jest nieruchomość,

Korzyści dla uczestników:

 • uzyskanie maksymalnej ilości informacji teoretycznych i praktycznych w krótkim czasie - w przystępnej, zrozumiałej i łatwej do zapamiętania formule
 • możiiwość uzyskania odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia wątpliwości praktycznych
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie polecamy windykatorom, prawnikom, urzędnikom.

Program warsztatu

 1. Egzekucja, a egzekucja z nieruchomości (pojęcie), cele, przedmiot (podstawowe pojęcia), rodzaje egzekucji z nieruchomości (egzekucja z ułamkowej części nieruchomości, egzekucja z prawa użytkowania wieczystego, uproszczona egzekucja z nieruchomości) i postępowania, w których ma zastosowanie.
 2. Źródła egzekucji z nieruchomości - także w kontekście zmian w przepisach.
 3. Strona podmiotowa egzekucji – uczestnicy, wierzyciele jako gospodarze postępowania.
 4. Strona podmiotowa egzekucji z nieruchomości - organy egzekucyjne i ich właściwość, inne organy biorące udział w egzekucji.
 5. Środki odwoławcze w egzekucji z nieruchomości.
 6. Tytuł wykonawczy i wszczęcie egzekucji.
 7. Etapy egzekucji z nieruchomości – ich początek i koniec i cele (zajęcie, opis i oszacowanie, licytacja i udzielenie przybicia i przysądzenie własności), a podział sum uzyskanej z egzekucji nieruchomości.
 8. Wszczęcie egzekucji z nieruchomości, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, zajecie i jego skutki materialno-prawne, wpis ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym i jego skutki.
 9. Rozporządzanie nieruchomością i jej obciążanie w toku egzekucji z nieruchomości - zarząd zajętą nieruchomością oraz prawa, obowiązki i odpowiedzialność zarządcy – zarząd a dozór.
 10. Opis i oszacowanie – czynności wierzyciela, komornika, biegłych i sądu, podstawy prawne szacowania, znaczenie protokołu opisu i oszacowania, zaskarżalność opisu i oszacowania i terminy, ponowny opis i oszacowanie.
 11. Licytacja – etapy licytacji (obwieszczenie, licytacja właściwa, gotowość do przybicia lub przejęcia nieruchomości na własność) warunki licytacyjne i wadium, zaskarżalność w toku licytacji.
 12. Licytacja elektroniczna z nieruchomości - nowość.
 13. Przejęcie nieruchomości na własność, warunki i skutki.
 14. Druga licytacja - warunki, przyczyny i skutki, przebieg.
 15. Ukończenie licytacji - przybicie – skutki procesowe i materialno-prawne, zaskarżalność postanowienia o udzieleniu przybicia i jego zakres.
 16. Przysądzenie własności nieruchomości - skutki materialno-prawne i dla postępowania egzekucyjnego, forma i zaskarżalność, depozyt Ministra Finansów.
 17. Plan podziału kwoty uzyskanej z egzekucji nieruchomości - wszyscy uczestnicy podziału (rodzaje uczestników), treść, kolejność zaspokojenia (z uwzględnieniem specyficznej sytuacji wierzycieli hipotecznych), rola depozytu Ministra Finansów.
 18. Rodzaje sposobów ukończenia egzekucji z nieruchomości (sprzedaż, umorzenie postępowania) i zawieszenie egzekucji.
 19. Pytania, dyskusja, analiza przypadków.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Cytat

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, cywilista, od 2014 roku sędzia wizytator do spraw egzekucyjnych i cywilnych, doświadczony wykładowca prowadzący zajęcia  zarówno dla sędziów, asystentów sędziów, referendarzy sądowych, aplikantów sądowych, jak i adwokatów, radców prawnych i komorników oraz aplikantów w tych zawodach.

Specjalizuje się w postępowaniu egzekucyjnym, procedurze cywilnej, prawie własności przemysłowej. Współautor komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie egzekucji z nieruchomości i planów podziału sum uzyskanych z egzekucji.

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 grudnia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 10 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Online 22 października 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 października 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
690 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!