Warsztat

Geotechnika i fundamentowanie w budownictwie. Ocena warunków posadowienia i wzmacnianie podłoża budowli i nasypów

O warsztatach

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy dotyczącej projektowania i wykonawstwa fundamentów, nasypów komunikacyjnych i wzmacniania słabego podłoża do celów fundamentowania, w oparciu o wyniki nowoczesnych badań gruntów.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do techników i inżynierów pracujących w budownictwie w działach przygotowania produkcji, przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie fundamentowania i geoinżynierii.

Program warsztatu

Struktura i właściwości fizyczne gruntów. Klasyfikacja gruntu i badania makroskopowe wg Eurokodu 7

1. Omówienie zagadnień dotyczących struktury, rodzajów i właściwości gruntów

2. Klasyfikacja gruntów wg EC-7

3. Badania makroskopowe gruntów wg EC-7, określenie rodzaju i stanu gruntu

4. Wpływ prekonsolidacji gruntów na osiadania budowli

5. Konsultacje i dyskusja


Omówienie badań polowych będących podstawą współczesnego modelu projektowania i realizacji posadowienia budowli

1. Planowanie badań terenowych

2. Kategorie geotechniczne i wynikający z nich zakres badań gruntów

3. Wiercenia gruntów i skał

4. Sondowania dynamiczne

5. Sondowania statyczne CPTU

6. Badania dylatometryczne DMT

7. Badania presjometryczne

8. Wielkowymiarowe obciążenie gruntu

9. Przekroje geotechniczne i ich interpretacja

10. Określenie warunków gruntowo-wodnych i przydatności podłoża do fundamentowania

11. Konsultacje i dyskusja


Głębokie fundamentowanie budowli realizowane przy zastosowaniu ścian szczelinowych, ścianek berlińskich i palisad

1. Zabezpieczenia tymczasowe głębokich wykopów - stalowe ścianki Larsena

2. Technologia wykonywania ścian szczelinowych (metody stropowa, metoda półstropowa, metoda up and down i metoda przypory ziemnej)

3. Kotwy gruntowe

4. Metody zabezpieczania dna głębokiego wykopu przed wyparciem lub przebiciem od wyporu wody

5. Ścianki berlińskie

6. Palisady z pali CFA, kolumn jet-grouting i kolumn DSM

7. Pionowe przesłony przeciwfiltracyjne wykonywane sprzętem do głębienia ścian szczelinowych

8. Konsultacje i dyskusja


Metody stabilizacji słabego podłoża budowli i nasypów komunikacyjnych. Omówienie metod wzmacniania podłoża i przykłady ich zastosowania

1. Wymiana dynamiczna (kolumny kamienne)

2. Konsolidacja dynamiczna (ciężkie ubijanie)

3. Doziarnianie słabych przypowierzchniowych warstw gruntów spoistych

4. Metoda wyparcia gruntów organicznych z zagłębienia w gruncie

5. Wymiana gruntu, poduszki gruntowe, geomaterace

6. Pionowy drenaż

7. Wibroflotacja i wibrowymiana

8. Cementyzacja w skałach i gruntach

9. Stabilizacja podłoża wapnem, cementem i mieszankami popiół-wapno-grunt

10. Zamrażanie gruntów

11. Spiekanie gruntów lessowych

12. Wzmacnianie podłoża budowli i nasypów komunikacyjnych na terenach zalewowych

13. Mikrowybuchy

14. Konsultacje i dyskusja


Osuwiska - mechanizm powstawania osuwiska. Metody stabilizacji podłoża na potrzeby fundamentowania budowli i budowy oraz remontu dróg na terenach zagrożonych osuwiskami

1. Przyczyny naturalne i antropogeniczne powstawania osuwisk

2. Mechanizm powstawania osuwisk

3. Metody zabezpieczania terenów osuwiskowych na potrzeby budowy i remontu dróg.

4. Stabilizacja podłoża budowli na terenach zagrożonych osuwiskami


Wały przeciwpowodziowe

1. Zasady budowania wałów przeciwpowodziowych

2. Wzmacnianie podłoża i  remonty istniejących wałów przeciwpowodziowych


Posadowienie pośrednie budowli i nasypów komunikacyjnych na palach i kolumnach

1. Pale wbijane Franki, Vibro i Vibrex

2. Pale CFA

3. Pale Wolfscholtza

4. Pale wiercone w zawiesinie iłowej

5. Pale żelbetowe prefabrykowane

6. Pale stalowe

7. Kolumny piaskowe i wapienne

8. Kolumny żwirowo-betonowe FSS

9. Kolumny jet-grouting

10. Kolumny CMC

11. Wgłębne mieszanie gruntów na sucho i na mokro – kolumny DSM

12. Konsultacje i dyskusja

Czas trwania

Rozpoczęcie zajęć: 21 października o godz. 8:30; czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich.
Zakończenie szkolenia: 23 października o godz. 11:00.

Prelegenci

Cytat

 

Ekspert - Politechnika Śląska, Katedra Geotechniki i Dróg, Wydział Budownictwa. W budownictwie pracuje od 32 lat, początkowo na budowie i w przygotowaniu produkcji a od 1988 r. w projektowaniu. Projektował i nadzorował realizacje wielu dużych obiektów przemysłowych (huty, koksownie, rafinerie i elektrownie), budownictwa ogólnego i drogowego (drogi ekspresowe i autostrady). Od czternastu lat specjalizuje się w rozwiązywaniu zagadnień dotyczących geotechniki i geoinżynierii. Bazując na wynikach zaawansowanych badań podłoża wyspecjalizował się w analizach numerycznych współpracy budowli z podłożem.

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 23 października 2020
brak danych

Zakopane

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1990 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów
1890 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Zapisz się

Organizator

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin
ul. Mełgiewska 7 - 9
woj. lubelskie
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń specjalizuje się w szkoleniach otwartych i zamkniętych w zakresie ochrony środowiska. Posiadamy wieloletnie doświadczenia pracy w szkoleniach, dzięki czemu zapewniamy wysoką jakość merytoryczną szkoleń ora...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin ul. Mełgiewska 7 - 9
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!