Warsztat

Gospodarka odpadami - wymagania prawne, zagadnienia praktyczne

O warsztatach

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnych informacji na temat wymagań prawnych wraz z interpretacją i przykładowym orzecznictwem w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami.
Drugim celem szkolenia jest wskazanie i analiza obowiązków dla przedsiębiorców.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia

 • Uzyskanie kompleksowej teoretycznej wiedzy w zakresie gospodarki odpadami z możliwością jej praktycznego zastosowania podczas ćwiczeń.
 • Uzyskanie niezwykle praktycznej wiedzy w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa i poglądów doktryny.
 • Ugruntowanie i usystematyzowanie dotychczas posiadanej wiedzy w zakresie gospodarki odpadami.
 • Możliwość omówienia i skonsultowania z wykładowcą – prawnikiem zagadnień i problemów pojawiających się w praktyce.
 • Dzięki zaproponowanej formie case study, uczestnicy zyskują nadto możliwość „nauki na błędach innych”.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest zarówno do podmiotów wytwarzających odpady w tym świadczących usługi m.in. w zakresie remontów, budowy, konserwacji i napraw, jak również podmiotów transportujących, zbierających i przetwarzających odpady, a także osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie odpadów, prawidłową gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, jak również do organów administracji publicznej właściwych w sprawach z zakresu szeroko pojętej gospodarki odpadami.

Program warsztatu

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ODPADÓW w tym w szczególności:

 • prawo UE, przepisy krajowe w tym znaczenie aktów prawa miejscowego w gospodarce odpadami
 • zmiany w obowiązujących przepisach i przepisy przejściowe

PODSTAWOWE POJĘCIA, WYMAGANIA, OBOWIĄZKI w tym w szczególności:

 • definicja odpadu, rodzaje odpadów,
 • możliwość i przesłanki uznania za produkt uboczny,
 • właściciel odpadów, wytwórca odpadów, posiadacz odpadów,
 • zakres odpowiedzialności podmiotów gospodarujących odpadami

KLASYFIKACJA ODPADÓW w tym w szczególności:

 • katalog odpadów,
 • zasady klasyfikacji,
 • odpady niebezpieczne – kryteria klasyfikacji,
 • odpady komunalne – charakterystyka
 • źródła powstawania odpadów

GOSPODAROWANIE ODPADAMI w tym w szczególności:

 • hierarchia postępowania z odpadami,
 • zasady postępowania z odpadami,
 • zbieranie i transport odpadów,
 • przekazywanie odpadów kolejnym posiadaczom,
 • możliwość przekazywania odpadów osobom fizycznym

DECYZJE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI w tym w szczególności:

 • zezwolenia, pozwolenia, wpisy do rejestrów,
 • procedury zmierzające do wydania decyzji w tym zakres składanych wniosków,
 • organy właściwe do wydania decyzji, stawki opłat skarbowych

EWIDENCJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ w tym w szczególności:

 • obowiązek prowadzenia ewidencji
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,
 • najważniejsze terminy w ewidencji i sprawozdawczości

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KONTROLE I KARY W GOSPODARCE ODPADAMI w tym w szczególności:

 • rodzaje sankcji za niewłaściwe gospodarowanie odpadami,
 • wysokość administracyjnych kar pieniężnych ,
 • kto i za co ponosi odpowiedzialność,
 • kto i jakim zakresie może przeprowadzać kontrole

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Czas trwania

09:00-17:15

Prelegenci

Cytat

Trener DEKRA

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 października 2021
DEKRA

02-673 Warszawa

Konstruktorska 12 A

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena standardowa
za osobę
1299 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe

Organizator

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa
ul. Rzymowskiego 28
woj. mazowieckie
DEKRA Solutions Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera w dziedzinie usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzoró...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 28
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!