Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/instrukcja-kancelaryjna-dla-urzednikow-74165-id36

Informacje o warsztacie

 • Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników


  ID warsztatu: 74165
  Typ: Warsztaty
  Kategoria:
 • Termin warsztatu:

  Adres warsztatu:

  Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA
  Wspólna 56
  00-686 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  I dzień: 09:00 - 15:00
  (w tym przerwa obiadowa 45 min)
 • Organizator warsztatu:

  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Kronikarza Galla 4 lok. 9
  30-053 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostana zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Warsztat skierowane jest do:

Kierowników i pracowników rejestrujących pisma i zakładających sprawy.

Program warsztatu:

MODUŁ I. INSTRUKCJA KANCELARYJNA - zasady ogólne

MODUŁ II. PRAWIDŁOWY OBIEG PISMA W PODMIOCIE- zarówno w podmiocie tradycyjnym jak i elektronicznym

MODUŁ III. PUNKTY ZATRZYMANIA PISMA

 1. Kancelaria
 2. Punkt Obsługi Klienta
 3. Sekretariat
 4. Prowadzący Sprawy- pracownik merytoryczny
 5. Kierownik
 6. Dyrektor

MODUŁ IV. ZADANIA PUNKTÓW ZATRZYMANIA PISMA

 1. Rejestracja przesyłki wpływającej papierowej i elektronicznej-dziennik korespondencji wpływającej/ RPW- (Rejestr Przesyłek Wpływających)
 2. Skanowanie lub nie
 3. Rozdział przesyłek wpływających
 4. Dekretacja przesyłek
 5. Dobór JRWA(Jednolitego Rzeczowego Wykaz Akt)
 6. Zakładanie spraw
 7. Pisanie projektów pism
 8. Prowadzenia spisów spraw
 9. Nadawania znaków spraw na piśmie
 10. Zakładania teczek dla spraw papierowych
 11. Zakładanie spraw elektronicznych  EZD
 12. Zakładanie podteczek dla spraw papierowych i spraw elektronicznych
 13. Archiwizacja akt spraw zakończonych zarówno papierowych i elektronicznych

MODUŁ V. J R W A - konstrukcja i  jego rozbudowa

MODUŁ VI. WSPÓŁDZIAŁANIE między komórkami własnego podmiot, a znaki spraw

MODUŁ VII. KOORDYNATOR CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH W PODMIOCIE jego rola i zadania

MODUŁ VIII. PORZĄDKOWANIE WEWNĘTRZNE TECZEK AKTOWYCH O RÓŻNYCH KATEGORIACH ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO/SKŁADNICY AKT W TYM AKT OSOBOWYCH po zmianie przepisów obowiązujących od 1.01.2019 r., do archiwum zakładowego/składnicy akt/, przez pracowników merytorycznych

 1. Paginacja czy foliacja?
 2. Opisy teczek, podteczek i pudeł archiwalnych
 3. Sporządzanie spisów zdawczo - odbiorczych dokumentacji tradycyjnej z papierowych teczek aktowych przez pracowników merytorycznych prowadzących sprawy
 4. Sporządzanie spisów zdawczo - odbiorczych dokumentacji tradycyjnej- papierowej ze składu chronologicznego i dokumentacji elektronicznej ze składu informatycznych nośników danych przez pracowników kancelarii

MODUŁ IX. WARSZTATY - OKOŁO 30 ZADAŃ Z INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

Informacje o prelegentach:

Małgorzata Bieda

Prawnik z 25-letnim doświadczeniem w administracji publicznej, posiada uprawnienia archiwistyczne 1 i 2 stopnia. Od kilkunastu lat jest kierownikiem Archiwum w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Jest również trenerem w lubelskich szkołach szkolących w dziedzinie archiwistyki, kancelarii i sekretariatu. Konsultant w sprawie wydawania koncesji na prowadzenie archiwów prywatnych. Konsultant w dziedzinie archiwistyki na portalu internetowymwww.archiwistyka.pl.

Autorka książki „Zasady zarządzania dokumentacją w administracji publicznej. Kwalifikowanie, obieg, archiwizowanie”, 2012, wydawnictwo samorządowe Municipium oraz opracowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych tj. instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej dla wielu instytucji w Polsce.

Ma długoletnie doświadczenie w archiwizacji dokumentacji urzędów, przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni  i w prowadzeniu szkoleń.

Obecnie jest w trakcie realizacji cyklu kilkunastu szkoleń w ramach projektu pn. "E-administracja w Powiecie Lubelskim", w ramach POKL, Priorytet V, Dobre Rządzenie, Działanie 5.2, Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

- Autorskie materiały szkoleniowe
- Certyfikat ukończenia szkolenia
- Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)

Dostępne zniżki:

 • 100 zł rabat za dwie osoby
 • 200 zł rabat za trzy osoby
 • Piąta osoba gratis rabat za cztery osoby
 • 100 zł rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia (od całości zamówienia)
 • 10% Na szkolenia w Warszawie, dla posiadaczy Karty Warszawiaka

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.
 2. Po jego otrzymaniu będziemy się kontaktować z Państwem, potwierdzać udział oraz przekazywać informacje dotyczące organizacji szkolenia oraz zasad płatności.

Wydarzenie: Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników