Warsztat

INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – narzędzia naukowca oraz czasopisma naukowe (pisanie, badania, wyszukiwanie źródeł, ocena dorobku, analizy cytowalności)

O warsztatach

Szkolenie ma na celu:
- Pokazanie, jakie narzędzia można wykorzystać, aby skutecznie pisać publikacje naukowe,
- Zwrócenie uwagi na praktyczną stronę pisania tekstów naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi,
- Wyrobienie umiejętności obsługiwania różnych narzędzi służących do pisania i związanych ze wszystkimi etapami tworzenia publikacji, w tym zarządzania zespołem badawczym,
- Pokazanie różnych internetowych źródeł zasobów naukowych (w tym zasobów Open Access)
- Uzmysłowienie wagi wskaźników oceny czasopism naukowych (analizy cytowalności)
- Podpowiedzenie, czym kierować się w wyborze czasopisma naukowego, do którego składa się tekst
- Omówienie najważniejszych wskaźników oceny dorobku badawczego poszczególnych naukowców,
- Charakterystykę i przygotowanie do używania wybranych serwisów społecznościowych dla naukowców (w tym Google Scholar).

W trakcie szkolenia wyżej wymienione zagadnienia będą zaprezentowane praktycznie. Prowadzący zaprezentuje liczne narzędzia, dzięki którym uczestnicy nabędą odpowiednie kompetencje odnoszące się do pisania artykułów, prowadzenia badań, wyszukiwania zasobów.
Kto powinien wziąć udział?

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

 • Osoby zainteresowane publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych periodykach
 • Naukowcy zainteresowani rozszerzeniem swojego warsztatu pisarskiego o wykorzystanie różnych narzędzi pomocnych w pisaniu
 • Badacze chcący doskonalić umiejętności pisania artykułów naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi
 • Redaktorzy lub edytorzy naukowych pism
 • Naukowcy chcący skutecznie dobierać czasopisma, w których publikują
 • Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji prezentowania siebie środowisku naukowemu i promowania swoich badań
 • Badacze zainteresowani rozwojem kompetencji rozszerzania sieci swoich naukowych kontaktów.

Program warsztatu

Narzędzia ułatwiające pracę naukową.

 • Proces pisania tekstów naukowych.
 • Przegląd najważniejszych menadżerów bibliografii.
 • Zotero i Citavi – omówienie funkcji menadżerów na przykładzie konkretnych programów.
 • Narzędzia zarządzania notatkami i definicjami.
 • Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne (w tym wskazanie rozwiązań LaTeX-owych).
 • Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.
 • Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł.
 • Mapy myśli i diagramy. Wizualizacja na etapie konceptualizacji badań.
 • Narzędzia do tworzenia infografik oraz prezentacji.
 • Krótki przegląd narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie zespołami badawczymi.

Ocena dorobku naukowców.

 • Wskaźniki liczby cytowań danego naukowca w oparciu o bazy Web of Science Core Collection oraz Scopus.
 • Liczba cytowań i indeks Hirscha.
 • Charakterystyka Google Scholar; po co jest potrzebna widoczność w tym serwisie?
 • Jak poprawnie używać Google Scholar i sprawdzić, czy prace są w nim widoczne?
 • „Publish or Perish”.
 • Academic Social Networking Services – funkcje, zalety i wady używania.

Analizy cytowalności czasopism – jak decydować, gdzie publikować.

 • Ministerialne wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
 • Ministerialny wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.
 • Web of Science; Impact Factor – istota, znaczenie, sprawdzanie.
 • Scopus – CiteScore, Scimago Journal Rank (SJR), Source Normalized Impact per Paper (SNIP) oraz porównywanie czasopism.
 • Indeks Hirscha oraz indeks Egghe’a dla czasopism.
 • Google Metrics.

Wyszukiwanie czasopism oraz innych zasobów naukowych.

 • Wyszukiwanie opracowań naukowych, pełnych tekstów publikacji.
 • Wyszukiwanie czasopism wydawanych w modelu Open Access (czym jest OA; sieciowe zasoby; jak się upewniać, co do polityki wydawniczej periodyków).
 • Rodzaje zasobów naukowych.
 • Wyszukiwanie danych pochodzących z badań empirycznych.

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Cytat

Piotr Siuda

Doktor habilitowany nauk o mediach; profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu oraz edukacją medialną. Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (European Journal of Cultural Studies, International Journal of Cultural Studies). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania Dzieci sieci, Dzieci sieci 2.0, Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH (Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii). Członek The Association of Internet Researchers, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Strona domowa: http://www.piotrsiuda.com; blog: http://www.piotrsiuda.pl.

Gdzie i kiedy

Online 30 listopada 2021

Zapisz się

Cena promocyjna
przy zgłoszeniach przesłanych do 19 listopada
790 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
890 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa
Międzyborska 50
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa Międzyborska 50
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!