Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/iuclid-6-praktyczne-warsztaty-74095-id25

Informacje o warsztacie

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

IUCLID to oprogramowanie do zbierania, przechowywania, utrzymywania i wymiany danych dotyczących swoistych i niebezpiecznych właściwości substancji chemicznych, współtworzone przez OECD i Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA), która udostępnia je bezpłatnie na stronie internetowej (www.iuclid.eu). IUCLID wykorzystywany jest na potrzeby spełniania wymogów rozporządzenia REACH, rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR) oraz rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (ang. Classification, Labelling and Packaging, CLP) ((WE) nr 1272/2008). Zgodnie z rozporządzeniami REACH i BPR informacje przedkładane do ECHA muszą być przygotowane w formacie IUCLID 6. Wraz z kolejnymi wersjami programu wdrażany stopniowo jest nowy interfejs użytkownika (z wykorzystaniem przeglądarki stron internetowych), a docelowo wraz z nową wersją programu IUCLID, która zostanie udostępniona w październiku 2020 roku, wycofany zostanie całkowicie stosowany dotąd klasyczny interfejs. W związku z tym wszystkie ćwiczenia odbędą się z wykorzystaniem nowego interfejsu programu. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo, jak korzystając z oprogramowania IUCLID, prawidłowo przygotować dokumentację, zarówno na potrzeby rozporządzenia REACH jak i rozporządzenia BPR, a także jak prawidłowo dokonać aktualizacji już przedłożonej dokumentacji. W asyście prowadzącego zainstalują Państwo najnowszą wersję oprogramowania IUCLID 6, a następnie wykonają szereg ćwiczeń, służących  zdobyciu  umiejętności, niezbędnych do samodzielnego przygotowania dokumentacji. W ramach ćwiczeń będzie przedstawiony również sposób, w jaki zgodnie z nowymi wymaganiami i nowym formatem, należy przygotować zgłoszenie mieszaniny stwarzającej zagrożenie w IUCLID 6. Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą własnych laptopów, na których będą prowadzone ćwiczenia (minimalne wymagania: zainstalowany system Windows 7/8/10 , minimum 4GB pamięci RAM; użytkownik powinien posiadać uprawnienia administratora, umożliwiające instalację oprogramowania (biblioteki java 1.8).

Warsztat skierowane jest do:

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich użytkowników, którzy będą wykorzystywać program IUCLID na potrzeby spełniania wymogów rozporządzeń REACH, BPR lub CLP.

Program warsztatu:

1. Wprowadzenie do IUCLID 6 (i ewentualnie instalacja na komputerach uczestników)

2. Ćwiczenia na komputerach z wykorzystaniem programu IUCLID:
- omówienie procesu instalacji i instalacja oprogramowania na komputerach,
- omówienie najważniejszych funkcji programu i przygotowanie do pracy.

3. REACH:
- przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej jako uczestnik wspólnego przedłożenia,
- aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej,
- wykorzystanie narzędzia do sprawdzania kompletności dokumentacji rejestracyjnej,
- wykorzystanie narzędzia do obliczenia wysokości opłat,
- omówienie innych rodzajów dokumentacji (np. opt out, wiodący rejestrujący),
- przygotowanie zapytania przed właściwą rejestracją (inquiry).

4. CLP (Poison Centres):
- przygotowanie dokumentacji poinformowania.

5. BIOCYDY:
- przygotowanie zbioru opisującego substancję,
- przygotowanie zbioru opisującego produkt biobójczy,
- tworzenie dossier,
- narzędzie do sprawdzania poprawności i kompletności dossier,
- narzędzie do generowania charakterystyki produktu biobójczego (SPC).

6. Konsultacje, dyskusja

Informacje o prelegentach:

 

Naczelnik Wydziału ds. Oceny Substancji w Departamencie ds. Oceny Ryzyka w Biurze ds. Substancji Chemicznych. Pełnomocnik ds. Informatyzacji Urzędu, przedstawiciel Polski w pracach m.in. IUCLID Users Group Expert Panel. Akredytowany europejski ekspert ds. oceny ryzyka toksykologicznego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1990 zł + 23% VAT za osobę
  • 1890 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą własnych laptopów, na których będą prowadzone ćwiczenia (minimalne wymagania: zainstalowany system Windows 7/8/10 , minimum 4GB pamięci RAM; użytkownik powinien posiadać uprawnienia administratora, umożliwiające instalację oprogramowania (biblioteki java 1.8).


Wydarzenie: IUCLID 6 - Praktyczne warsztaty