Warsztat

Magazynowanie odpadów – nowe wymagania od 1.01.2021 r.

O warsztatach

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: nowe wymagania dla magazynów odpadów innych niż niebezpieczne, nowe wymagania dla magazynów odpadów niebezpiecznych, nowe wymagania względem podmiotów magazynujących odpady w miejscu ich wytworzenia (w tym dot. branży budowlanej), nowe wymagania dla skupów złomu, wymóg utwardzenia terenu – kogo dotyczy, wymóg uszczelnienia terenu – kogo dotyczy, wymóg odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym wód odciekowych z miejsc magazynowania odpadów – kogo dotyczy, etykietowanie odpadów.

W dniu 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Rozporządzenie to dotyczy zarówno tych podmiotów, które:

- planują funkcjonowanie na rynku gospodarki odpadami,
- już na tym rynku funkcjonują,
- jak i wszystkich tych, którzy wskutek prowadzonej działalności wytwarzają odpady.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami w przepisach, które od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą podmioty prowadzące magazynowanie odpadów – a zatem zarówno wytwórców, jak i przedsiębiorców zbierających oraz przetwarzających odpady.

Brak dostosowania się do nowych wymagań może skutkować utratą zezwolenia lub pozwolenia albo brakiem możliwości uzyskania nowego. Szkolenie to ma zatem za zadanie przybliżyć wymagania wynikające z rozporządzenia, co pozwoli na pozostanie na rynku gospodarki odpadami i prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami lub wejście na ten rynek.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Znajomość wymagań dot. miejsc magazynowania odpadów, możliwość wejścia na rynek gospodarki odpadami, możliwość pozostania na rynku gospodarki odpadami, umiejętne przygotowanie miejsc magazynowania odpadów przed kontrolą WIOŚ.

Kto powinien wziąć udział?
 • przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką odpadami,
 • specjaliści odpowiedzialni za gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie.

Program warsztatu

 1. Rodzaje podmiotów objętych nowym rozporządzeniem.
 2. Opis obowiązków, w tym:
  • utwardzenie terenu i jego rodzaje,
  • uszczelnienie terenu i jego rodzaje,
  • wyposażenie terenu w system ujmowania odcieków z miejsc magazynowania odpadów,
  • wyposażenie terenu w urządzenia oczyszczające odcieki z miejsc magazynowania odpadów,
  • oznakowanie miejsc magazynowania odpadów.
    
 3. Magazyn odpadów niebezpiecznych:
  • nowe wymagania,
  • etykietowanie odpadów.
    
 4. Przepisy przejściowe i zwolnienia:
  • okres przejściowy dla podmiotów posiadających zezwolenia lub pozwolenia,
  • podmioty zwolnione z obowiązków.
    
 5. Wymagania rozporządzenia względem:
  • podmiotów funkcjonujących na rynku gospodarki odpadami,
  • podmiotów ubiegających się o możliwość rozpoczęcia działalności na rynku gospodarki odpadami,
  • wytwórców odpadów, w tym sektora przemysłowego oraz branży budowlanej.
    
 6. Konsekwencje prawne względem podmiotów, które nie dostosują się do nowych wymagań.
 7. Terminy magazynowania odpadów – w tym omówienie aktualizacji ustawy o odpadach.
 8. Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów – w tym omówienie aktualizacji ustawy o odpadach.
 9. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Cytat

Ekspert z zakresu ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej. Zajmował się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadził kilkaset kontroli podmiotów gospodarczych i organów samorządowych.

Posiada wykształcenie prawnicze, jest inżynierem środowiska, doktorantem nauk prawnych, posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

Obecnie przedsiębiorca i trener, założyciel firmy doradczej w obszarze ochrony środowiska, prawnik w kancelarii radców prawnych.

Gdzie i kiedy

Online 27 stycznia 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 stycznia 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 10 marca 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 marca 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 19 maja 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 19 maja 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 listopada 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 25 listopada 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
690 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!