Motywacja w organizacji Lean

O warsztatach

Duch i litera normy są jednakowo ważne - tego uczymy. Praktyka i doświadczenie - dzielimy się nimi wszyscy - trenerzy i uczestnicy szkoleń. Pragmatyzm - zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest wsparciem dla biznesu. Uczymy tylko sprawdzonych technik i narzędzi. Wypracowujemy rozwiązania "na miarę" - "kopiuj wklej" nie działa w biznesie
Dlaczego warto wziąć udział?

Warsztaty w praktyczny sposób przygotowują uczestników do pełnienia ról Agentów LEAN pozwalających na motywację i budowanie dobrych relacji z pracownikami. Liczne ćwiczenia i przykłady uczą metodycznego rozwiązywania problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Idea KAIZEN wymaga od liderów umiejętności eliminowania trudności związanych z wprowadzaniem ciągłego doskonalenia. Dlatego warsztaty kształtują również umiejętności zapobiegania i rozwiązywania konfliktów wynikających z niezrozumienia celów, strachu przed „nieznanym” czy też z wzajemnych animozji i niechęci.

Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy menagerów niższego i średniego, ale również wyższego szczebla LEAN odpowiedzialnych za ciągłe doskonalenie w firmach produkcyjnych i usługowych.

Program warsztatu

 1. Wprowadzenie do szkolenia – cele i zadania:
  • SUKCES, który porywa do działania – „REWOLWEROWIEC” - zadanie zespołowe na forum,
  • najtrudniejsze elementy pracy lidera LEAN,
  • co motywuje – demotywuje lidera?
  • co motywuje – demotywuje podwładnych?
  • analiza problemu – czyli nad czym powinniśmy pracować?
  • strefa wpływu i strefa troski – mądrość lidera Lean.
 2. Zrozumieć LEAN na rynku konkurencyjnym:
  • trójkąt konkurencyjności,
  • czym jest ideologia LEAN?
  • cele organizacji LEAN,
  • korzyści i zagrożenia dla pracowników w realizacji LEAN.
 3. Motywacja w pracy zespołowej LEAN:
  • „Most Leonarda” – zadanie zespołowe,
  • zaangażowanie uczestników – źródła motywacji,
  • jak budować zmotywowane zespoły LEAN?
 4. Ograniczanie strat MUDA jako źródło motywacji:
  • czym jest MUDA?
  • MUDA w waszej firmie – przykłady,
  • narzędzia LEAN stosowane do ograniczenia MUDA,
  • cele firmy, klienta i pracowników a ograniczenie strat MUDA,
  • jak motywować aby ograniczać MUDĘ,
  • wnioski do dalszej pracy.
 5. Psychologia motywacji:
  • kluczowe kompetencje Lidera LEAN, które decydują o motywacji,
  • doświadczenie z długopisem – Gracz czy ofiara?
  • postawy i zachowania czy można na nie wpływać? 
  • determinizm czyli jak DNA, wychowanie i środowisko wpływają na nasze postawy?
  • motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna – przykłady z Waszej pracy,
  • mity i fakty na temat motywacji,
  • wnioski do dalszej pracy.
 6. Warunki organizacji w firmie LEAN – filary motywacji:
  • odpowiednie wynagrodzenie czyli…?
  • jasne cele i zadania możliwe do osiągnięcia oraz właściwy sposób ich delegowania,
  • docenienie sukcesów i zaangażowania,
  • sprawiedliwy i prosty system okresowej oceny pracy,
  • sprawiedliwy i prosty system premiowania,
  • możliwość rozwoju – planowane instruktarze, szkolenia i kursy..,
  • możliwość awansu – ścieżka kariery,
  • możliwość rotacji pracowników w obszarach pracy – przeciwdziałanie monotonni,
  • komunikowanie systemów motywacyjnych i oceny pracy.
 7. Trzy kluczowe zasady myślenia wymagane od pracowników i przełożonych w środowisku Lean:
  • dobre procesy dają dobre rezultaty,
  • problemy to możliwości,
  • nie musisz od razu potrafić musisz chcieć się nauczyć!
 8. „Najwyższa konstrukcja” – jak osiągnąć cel i mieć zmotywowany zespół – zadanie symulacyjne:
  • gdzie tkwią największe ograniczenia i bariery naszej motywacji? 
  • rola lidera LEAN – ludzie staną za Tobą albo przeciwko Tobie!
  • jak i dlaczego niemożliwe stało się możliwe?!!! 
  • typowe błędy lidera, które ograniczają efektywność zespołu,
  • wnioski do dalszej pracy.
 9. Motywowanie czyli…? Teoria i praktyka motywacji – najlepsze wzorce:
  • nasza definicja motywacji,
  • piramida Maslowa w waszej firmie,
  • czynniki higieny i motywatory wg Herzberga - Nie tylko kasa się liczy!
  • polska mapa motywacji,
  • lista 25 motywatorów – sprawdź czy znasz swoich podwładnych?
  • motywatory społeczne i finansowe,
  • lista praktycznych kar i nagród.
 10. Techniki komunikacji interpersonalnej lidera LEAN w motywacji zespołów:
  • test Millgrama – jak zbudować autorytet lidera poprzez odpowiednią komunikację,
  • techniki niewerbalne w motywacji,
  • techniki werbalne motywacji - Sztuka przekonywania na bazie korzyści i zagrożeń,
  • pochwała i nagana,
  • komunikaty typu Ja i TY,
  • konstruktywna Kanapka Krytyki,
  • metodologia komunikatu FUKO,
  • „Stawianie granic” – jak być konsekwentnym i wyciągać konsekwencje?
 11. Siedem czynników motywujących w środowisku Lean:
  • 7 niezbędników LEAN,
  • 7 niezbędników w realizacji 5S – praca w podzespołach,
  • 7 niezbędników w realizacji zarzadzania wizualnego Kanban,
  • 7 niezbędników w realizacji Kaizen (system sugestii),
  • 7 niezbędników w realizacji SMED,
  • 7 niezbędników w realizacji TWI.
 12. Motywacja i KAIZEN:
  • na czym polega idea KAIZEN?
  • przykłady KAIZEN w Waszej pracy,
  • „Zarządzanie zespołem niewidomych” – wyzwanie dla prawdziwych liderów KAIZEN!!! – zadanie symulacyjne,
  • co nas motywowało do doskonalenia?
  • jak do tego podeszliśmy?
  • wnioski do dalszej pracy.
 13. Motywacja w sytuacji konfliktowej w organizacji LEAN:
  • konflikt, jako sytuacja rozwojowa - kierowanie energią konfliktu do współpracy, 
  • konflikt pomiędzy pojedynczymi osobami, a konflikt zespołowy,
  • reguły kryzysu grupowego.
 14. Interwencja lidera w sytuacjach konfliktowych – studia przypadków i trening umiejętności:
  • brak dyscypliny – spóźnienia, opuszczenie stanowiska, nie uprawnione rozmowy, nieprzestrzeganie zasad BHP,
  • brak zaangażowania – Dlaczego Ja?
  • brak współpracy – Nie będę nikogo uczył, Niech inni to zrobią, To nie moja wina,
  • podważanie autorytetu lidera – Zrób to sam, co znowu wymyśliłeś?, to jest bez sensu,
  • nieprzestrzeganie standardów – tak mi jest łatwiej, co to za różnica?, kto to wymyślił?
  • brak motywacji i doskonalenia – za takie pieniądze mogę tylko guzik naciskać! Niby po co mam coś wymyślać? Ty jesteś od myślenia a ja od roboty…,
  • konflikt w zespole – 6 kroków wg Gordona,
  • mechanizmy najczęściej pojawiających się konfliktów w obszarach pracy LEAN – jak zapobiegać w przyszłości?
 15. Podsumowanie i wnioski:
  • jak poprzez prawidłowe kierowanie zespołem i motywację można ograniczyć MUDA?
  • nad czym powinniśmy dalej pracować?
  • zadania poszkoleniowe,
  • ocena szkolenia.

Czas trwania

2 dni - 1 godz.
10:00 - 17:00 - 1 dzień
9:00 - 16:00 - 2 dzień

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Mercure Airport Okęcie***

02-180 Warszawa

Aleja Krakowska 226

woj. mazowieckie

Hotel Mercure Poznań Centrum****

60-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 1590 zł.
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Progress Project Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Światowa 22
 • Kod pocztowy: 02-229
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5252382647

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!