Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni z uwzględnieniem specjalnych klauzul w umowach najmu w okresie Covid 19

O warsztatach

Na szkoleniu omawiamy m.in zagadnienia: podstawy prawne zawierania umów najmu lokali i obiektów użytkowych, dokumentowanie stanu faktycznego i technicznego nieruchomości, protokół zdawczo-odbiorczy i dokumentacja fotograficzna, najważniejsze postanowienia umowy najmu, określanie czynszu najmu, waloryzacja czynszu, sposoby zabezpieczenia płatności, czas trwania umowy, przesłanki wypowiedzenia umowy najmu, roszczenia stron, orzecznictwo.

Cel szkolenia:
wskazanie regulacji związanych z zawieraniem, wykonywaniem oraz egzekucją zobowiązań przez podmioty zawierające umowy najmu komercyjnego,
wskazanie podstawowych błędów popełnianych przy zawieraniu umów najmu komercyjnego przez wynajmującego i najemcę,
przedstawienie sposobu zabezpieczeń stron umów najmu komercyjnego wraz z ich znaczeniem prawnym i faktycznym dla zobowiązań stron przyjętych w umowach w okresie Covid 19,
podział umów na umowy zwykłe i umowy z inwestycjami w przedmiot najmu,
ocena korzyści związanych z nakładami na przedmiot najmu a roszczenia najemcy o ich zwrot oraz inne ważne elementy umów najmu komercyjnego z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie / rozszerzenie / podsumowanie wiedzy potrzebnej do profesjonalnego zajmowania się najmem komercyjnym lub dzierżawą nieruchomości,
 • zwrócenie uwagi na najczęściej występujące błędy, co pozwoli ich uniknąć,
 • uzyskanie wiedzy na temat prawnych i praktycznych możliwości podejmowania działań ze względu na Covid 19,
 • możliwość omówienia przez uczestników przypadków z własnej praktyki i wyjasnienia watpliwości.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarkę nieruchomościami i nadzór nad zawartymi umowami najmu i dzierżawy,
 • zarządcy i administratorzy nieruchomości,
 • podmioty wynajmujące i najmujące nieruchomości lub ich części
 • oraz inne osoby zajmujące się profesjonalnie najmem i dzierżawą nieruchomości.

Program warsztatu

 1. Podstawy prawne zawierania umów najmu lokali i obiektów użytkowych – zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy kodeks cywilny. Prawidłowa konstrukcja umowy najmu – właściwa reprezentacja stron umowy oraz określenie przedmiotu umowy.
 2. Stan faktyczny i techniczny przedmiotu najmu - protokół zdawczo-odbiorczy i dokumentacja fotograficzna, jako podstawa prawidłowego zabezpieczenia interesów zarządcy i właściciela nieruchomości (ograniczenie odpowiedzialności wynajmującego).
 3. Najważniejsze postanowienia umowy najmu - sposoby dokonania rozliczeń wzajemnych pomiędzy stronami, dopuszczalny zakres zmian i adaptacji przedmiotu najmu, a klauzule niedozwolone występujące w praktyce.
 4. Czynsz najmu – określenie waluty, wysokości i waloryzacji czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych. Sposoby zabezpieczenia płatności czynszu najmu oraz świadczeń dodatkowych- elementy zarządzania najmem.
 5. Czas trwania umowy najmu – terminy i przesłanki wypowiedzenia umowy najmu przez strony umowy, a roszczenie Wynajmującego do wydania przedmiotu najmu – klauzule w umowach najmu na wypadek zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie Covid 19.
 6. Roszczenia stron związane z umowami najmu - odszkodowania, kary umowne, wraz z dostępnymi formami zabezpieczeń Wynajmującego oraz egzekucją wierzytelności.
 7. Formy wstępne najmu a umowy właściwe – umowy przedwstępne, umowy prolease, umowy najmu właściwe (zagadnienie daty pewnej).
 8. Orzecznictwo sądowe a zasady dokumentacji ad eventum umów najmu.
 9. Dodatkowe klauzule w umowach najmu pierwokup, zakaz zbywania nieruchomości – zasada swobody umów.
 10. Katalog przyczyn wypowiedzenia umów najmu-przyczyny umowne i ważnie przyczyny – klauzula rebus sic stantibus jako instytucja prawa cywilnego służąca rozwiązaniu lub zmianie postanowień zawartych umów w dobie Covid 19.
 11. Podsumowanie szkolenia, pytania, wyjaśnienie wątpliwość, dyskusja.

Czas trwania

9.00-16.00

Prelegenci

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w dziedzinie prawa związanego z obrotem nieruchomościami. Doradza i uczestniczy w postępowaniach prawnych oraz zajmuje się obsługą prawną i reprezentacją firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury.

Występuje jako ekspert oraz prowadzi szkolenia skierowane do osób związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości. Posiada licencję pośrednika nieruchomości, jest autorem publikacji prasowych i licznych opinii oraz komentarzy z branży nieruchomości. Związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!