Obsługa klienta z niepełnosprawnością i ze szczególnymi potrzebami – szkolenie dla instytucji publicznych i placówek usługowo-handlowych

O warsztatach

Praca w obsłudze klienta wymaga dużej empatii. By wczuć się w sytuację osoby po drugiej stronie, musimy choć trochę ją poznać. Szkolenie służy oswojeniu tematu niepełnosprawności, by jakość obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, także z niepełnosprawnością, nie odbiegała od jakości obsługi pozostałych klientów.

Szkolenie kompleksowo ujmuje zagadnienia związane z:

 • komunikacją z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • obsługą klientów ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnościami,
 • organizacją standardów i udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnościami.

Na spotkaniu omawiamy także ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Cele szkolenia:

 • przełamanie mitów i stereotypów w zakresie osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością,
 • uwrażliwienie pracowników na niepełnosprawność, czyli zapoznanie ze statusem osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie oraz z systemem prawnym dotyczącym osób z niepełnosprawnością,
 • wypracowanie kompletnej komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia: 

 • redukcja stresu w sytuacjach obsługi klienta z niepełnosprawnością,
 • większa pewność siebie w kontaktach z osobami o szczególnych potrzebach,
 • wyższa jakość obsługi klienta zarówno w kontekście indywidualnego pracownika, jak i całej organizacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę:

 • jak profesjonalnie komunikować się z osobą z niepełnosprawnością w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • jak budować relacje z klientami o szczególnych potrzebach,
 • jak efektywnie obsługiwać klientów o szczególnych potrzebach.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • dostosowywania się do różnych stylów komunikacji swoich klientów,
 • empatycznego reagowania na potrzeby klienta,
 • zadawania pytań osobom z niepełnosprawnością.
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy działów obsługi klienta w firmach i instytucjach,
 • kadry zarządzające, które odpowiadają za obsługę klientów,
 • wszystkie osoby mające na co dzień kontakt z klientami.

Program warsztatu

Osoby z niepełnosprawnością jako osoby ze szczególnymi potrzebami w świetle ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Krótkie przypomnienie podstawowych zasad ochrony danych osobowych dotyczących zdrowia w kontekście komunikacji i obsługi osób z niepełnosprawnością

Status prawny i społeczny osoby z niepełnosprawnością

Mity i stereotypy na temat niepełnosprawności – przełamywanie stereotypów

Rodzaje i stopnie niepełnosprawności. Co to jest orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Zapewnienie dostępności komunikacyjno-informacyjnej w myśl ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, czyli sprawa obsługa klienta będącego osobą ze szczególnymi potrzebami – rozpoznawanie potrzeb

Savoir-vivre i asertywność wobec osób z niepełnosprawnością – czyli praktyczne zasady obsługi klienta oraz zasady komunikacji z osobami z niepełnosprawnością. Teoria, praktyka i przykłady z codziennego życia

 • Zasady podstawowe
 • Osoby niepełnosprawne intelektualnie  
 • Osoby z niepełnosprawnością psychiczną
 • Osoby niesłyszące/niedosłyszące  
 • Osoby niewidome/niedowidzące
 • Osoby niepełnosprawne ruchowo
 • Osoby z epilepsją
 • Osoby z chorobami układu oddechowego i krążenia
 • Osoby z chorobami układu pokarmowego
 • Osoby z chorobami układu moczowo-płciowego
 • Osoby z chorobami neurologicznymi/z porażeniem mózgowym
 • Osoby z innymi schorzeniami
 • Osoby z autyzmem
 • Osoby korzystające z pomocy psa asystującego/przewodnika

Zapewnienie ewakuacji osób z niepełnosprawnością – potencjalne problemy i sposoby radzenie sobie z problemami

Skargi do PFRON na brak dostępności. Czy nam to grozi? Zasygnalizowanie problemu. Praktyczne porady

Dyskusja i pytania zgłaszane przez uczestników

Podsumowanie szkolenia

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Radca Prawny, od kilkunastu lat zajmuje się tematyką komunikacji i obsługą osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach życia, także od strony prawnej.

Ukończył Studia Prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, a także podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi uzyskując tytuł Menedżer HR.

Od 2006 r. merytorycznie związany z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi. Prowadzi kancelarię radcowska specjalizującą się m.in. w prawie danych osobowych, prawie pracy i prawie rodzinnym. Szczególnym zainteresowaniem darzy jednak prawo dotyczące osób z niepełnosprawnością, prawo pomocy społecznej oraz prawo antydyskryminacyjne.

Doświadczony trener, szkoleniowiec i prelegent. Prowadzi m.in. szkolenia dotyczące obsługi klienta będącego osobą z niepełnosprawnością, szkolenia dla koordynatorów ds. dostępności, a także szkolenia z dostępności komunikacyjnej dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie dostępności komunikacyjnej.

Ekspert w zakresie prawa osób z niepełnosprawnością, orzeczenia o niepełnosprawności, renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy. Długoletni pracownik merytoryczny pracujący bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością, a następnie dyrektor w największej organizacji pozarządowej zajmującej się osobami z niepełnosprawnością INTEGRACJA. 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!