Warsztat

Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych

O warsztatach

Szkolenie ma na celu przedstawinie podstaw systemu OOŚ w Polsce  Omówimy zagadnienia takie jak: ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (OOŚ), postępowanie dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa), postępowanie dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa), postanowienie selekcyjne oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a wniosek o decyzję następczą na przykładzie pozwoleń na budowę, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a proces budowy i późniejszej eksploatacji, ponowna ocena oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na obszary Natura 2000, zmiany w procedurach OOŚ na przestrzeni ostatnich lat, koordynowanie pracy wykonawców dokumentacji „środowiskowej”.
Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy inwestorów, deweloperów, przedstawicieli firm budowlanych, specjalistów ds. ochrony środowiska, projektantów i konsultantów, wykonujących dokumentację środowiskową i finansową dla przedsięwzięć, pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, zajmujących się oceną oddziaływania na środowisko i wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, urzędów weryfikujących dokumentację OOŚ we wnioskach o dofinansowanie, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program warsztatu

1. Podstawy systemu OOŚ w Polsce : geneza powstania, oparcie w przepisach krajowych i wspólnotowych, podstawowe pojęcia i zagadnienia

2. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (OOŚ):
- określenie konieczności wszczęcia postępowania w sprawie OOŚ – klasyfikacja przedsięwzięcia do jednej z grup wymienionych w rozporządzeniu OOŚ, sytuacje w których sama rozbudowa przebudowa lub montaż istniejącego bądź realizowanego przedsięwzięcia może być klasyfikowana,
- katalog decyzji, przed którymi należy wszcząć postępowanie w sprawie OOŚ,
- ogólne zasady procedury OOŚ jako przykładu postępowania administracyjnego,
- udział stron w postępowaniu, zawiadomienia, obwieszczenia, udział organizacji społecznych.

3. Postępowanie dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa):
- elementy postępowania (schematy),
- raport o oddziaływaniu na środowisko,
- udział stron postępowania a udział społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych i społecznych. Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa jako niestandardowe narzędzie zapewnienia udziału społecznego.

4. Postępowanie dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa):
- elementy postępowania (schematy),
- karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP).

5. Postanowienie selekcyjne oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
- postanowienie o konieczności wykonania OOŚ,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po wykonaniu OOŚ (z raportem) – warunki nałożone w decyzji dotyczące całego okresu życia inwestycji, analiza porealizacyjna, obszary ograniczonego użytkowania,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez wykonania OOŚ (bez raportu).

6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a wniosek o decyzję następczą na przykładzie pozwoleń na budowę – zagadnienia problemowe:
- jakie konsekwencje wynikają z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla organów prowadzących postępowanie następcze np. w sprawie pozwolenia na budowę itp.,
- w jakich sytuacjach przedsięwzięcia dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- konsekwencje sytuacji, gdy przedsięwzięcie z wniosku o pozwolenie na budowę różni się od tego dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
- w jakiej sytuacji odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymaga przeprowadzenia nowego postępowania w sprawie OOŚ.

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a proces budowy i późniejszej eksploatacji:
- zobowiązanie ustawowe do przestrzegania zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na etapie budowy i eksploatacji,
- kary za nie przestrzeganie wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

8. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko:
- przesłanki przeprowadzenia ponownej oceny,
- przebieg postępowania (schematy),
- powstające w toku postępowania  dokumenty,
- udział społeczeństwa,
- udział organizacji społecznych w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę (wyjątek !!!).

9. Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000:
- system Natura 2000 - obszary siedliskowe, obszary ptasie, forma i sposób ochrony,
- ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w przypadku przedsięwzięć klasyfikowanych do OOŚ,
- ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w przypadku przedsięwzięć nie klasyfikowanych do OOŚ.

10. Zmiany w procedurach OOŚ na przestrzeni ostatnich lat (łącznie z ostatnimi zmianami ustawy OOŚ wprowadzone zmianą ustawy OOŚ z dnia 19 lipca 2019 r. ), w szczególności:
- zmiany w wymaganych załącznikach do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
- zmienione kompetencje organów,
- zmieniony sposób informowania stron postępowania,
- zmiany zakresu KIP i raportów OOŚ,
- wymagania dla osób sporządzających raporty i prognozy,
- nowe rozporządzenia OOŚ z 10 września 2019 r.  

11. Jak należy koordynować pracę wykonawców dokumentacji „środowiskowej”:
- uwagi ogólne,
- określenie zakresu opracowania i umieszczenie go w umowie,
- czy zezwolić na działanie wykonawcy na podstawie pełnego pełnomocnictwa,
- bieżąca współpraca podczas tworzenia dokumentów, okresowa sprawozdawczość,
- punkty kontrolne gotowej dokumentacji.

12. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

9 września o godz. 8:30; czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich.
Zakończenie szkolenia: 11 września o godz. 11:00.

Prelegenci

Cytat

 

Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, posiadający wieloletnie bogate doświadczenie pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz Agencji Rozwoju Pomorza S.A., gdzie do jego głównych obowiązków należała organizacja systemu kontroli i weryfikacji dokumentacji z zakresu OOŚ, analiza zagadnień związanych z procesem budowlanym oraz ocena wniosków o dofinansowanie, a także udział w kontraktacji oraz wdrażaniu umów o dofinansowanie. Był wieloletnim ekspertem przy Ministerstwie Środowiska oraz przy Urzędzie Marszałkowskim w zakresie OOŚ, kierował pracami zespołu ds. ochrony środowiska w Nowej Energii SA. – firmie zajmującej się projektowaniem i budową farm wiatrowych. Kierownik zespołu ochrony środowiska i konsultingu w firmie RTB Developer.  Autor i współautor dokumentacji z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, energetyki odnawialnej, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Certyfikowany mediator gospodarczy z specjalnością mediacji ekologicznych. Doświadczony trener w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, odnawialnych źródeł energii i prawa budowlanego.

Gdzie i kiedy

Jurata 8 - 11 września 2020
brak danych

Jurata

woj. pomorskie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1990 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów
1890 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Zapisz się

Organizator

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin
ul. Mełgiewska 7 - 9
woj. lubelskie
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń specjalizuje się w szkoleniach otwartych i zamkniętych w zakresie ochrony środowiska. Posiadamy wieloletnie doświadczenia pracy w szkoleniach, dzięki czemu zapewniamy wysoką jakość merytoryczną szkoleń ora...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin ul. Mełgiewska 7 - 9
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!