Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/ochrona-tajemnic-rynkowych-know-how-w-praktyce-zabezpieczenie-przed-nielojalnymi-pracownikami-i-konkurencja-compliance-zwalczanie-naruszen-74627-id72

Informacje o warsztacie

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Ochrona informacji poufnych i know – how ma kluczowe znaczenie dla sukcesu rynkowego w środowisku konkurencyjnym. Ochrona ta dla swojej skuteczności wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii działania uwzględniającej zarówno przepisy ustawowe, jak i uregulowania umowne oraz odpowiednie zabezpieczenie dostępu do informacji. Z tej przyczyny na przedsiębiorców chcących chronić swoje know – how oraz informacje poufne czeka szereg wyzwań.

Wyzwania te są szczególne w przypadku firm o licznej strukturze osobowej oraz przedsiębiorstw innowacyjnych. Częstym na rynku problemem jest bowiem tworzenie przez pracowników opuszczających takie przedsiębiorstwa firm konkurencyjnych, bazujących na wiedzy i danych poprzedniego pracodawcy.

Co niemniej istotne, regulacja chroniąca tajemnice przedsiębiorstwa i know-how uległa w ostatnim czasie istotnym zmianom ze względu na jej ujednolicenie w ramach Unii Europejskiej. Po kilkunastu miesiącach od jej wprowadzenia możliwa jest już praktyczna ocena skutków tych zmian dla polskich przedsiębiorców.

Celem szkolenia jest przedstawienie obszarów, w których zostały wprowadzone zmiany w systemie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa oraz ich praktycznych skutków, a także możliwości przeciwdziałania ryzykom wynikającym z nowej regulacji ze szczególnym uwzględnieniem umów oraz warunków dobrej strategii ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
Uzyskanie dodatkowej wiedzy na temat rozwoju ochrony tajemnicy handlowej w Unii Europejskiej ma szczególne znaczenie dla firm współpracujących z podmiotami zagranicznymi.

Warsztat skierowane jest do:

prawników in – house, jak i pracowników działów bezpieczeństwa informacji, R&D, compliance oraz kadry managerskiej i członków zarządu.

Program warsztatu:

 1. Kiedy i pod jakimi warunkami informacje poufne mogą być objęte ochroną jako tajemnica przedsiębiorstwa?
  • Obowiązujące warunki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i know how.
  • Jakie informacje mogą być chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa: pomysł na biznes? Listy klientów? Dane rynkowe?
  • Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa wprowadzona w związku z regulacją unijną.
  • Jakie działania są potrzebne dla utrzymania ochrony informacji poufnych?
  • Elementy dobrej strategii ochrony know – how i informacji poufnych w przedsiębiorstwie.
 2. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jak się przed nim bronić i jak reagować?
  • Środki ochrony prawnej tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Odszkodowania za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – nowe roszczenia.
  • Przygotowanie do procesu.
  • Ochrona informacji poufnych składanych jako dowody w postępowaniach cywilnych.
 3. Ochrona informacji poufnych w relacjach z pracownikami.
  • Zabezpieczenie informacji poufnych przed ich ujawnieniem przez pracownika
  • Prawo pracownika do korzystania z nabytej wiedzy i doświadczenia a ochrona informacji poufnych.
  • Założenie działalności konkurencyjnej przez byłych pracowników – sposoby postępowania i ochrony interesów pracodawcy.
  • Przejęcie pracowników przez konkurenta.
  • Prawna ochrona sygnalistów (whistleblowers) ujawniających tajemnice przedsiębiorstwa.
 4. Umowna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – case study.
  • Charakterystyka ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa za pomocą umów – na co zwrócić uwagę, aby powstała dobra umowa?
  • Na co zwrócić uwagę w trakcie audytu umów dotyczących know – how? Błędy w umowach.
  • Czy wejście w życie nowej regulacji powoduje istotne zmiany w tym zakresie?

Informacje o prelegentach:

Zbigniew Pinkalski

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie mediów i reklamy, prawie farmaceutycznym, a także w prawie sportowym i prawie konkurencji. Obsługuje postępowania sądowe m.in. dla wiodących przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, chemicznej i kosmetycznej, w tym wygrane spory przed Sądem Najwyższym.
W kancelarii kieruje pracami zespołu Life Science oraz uczestniczy w pracach praktyki prawa własności intelektualnej i konkurencji. Członek Rady Ekspertów Krajowej Rady Suplementów i Odżywek.
Autor nagradzanej monografii pt. „Prawna ochrona formatów telewizyjnych” (Wolters Kluwer 2015) oraz licznych publikacji zarówno w prasie branżowej, blogosferze, jak i w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. na temat tzw. ambush marketingu, zakresu ochrony prawnoautorskiej, zarządzania marką, prawa reklamy i promocji oraz prawa prasowego. Doktor nauk prawnych (doktorat obronił w 2014 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie), absolwent WPiA UJ. Wykładowca na studiach podyplomowych „E-marketing” prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego.
Prelegent na seminariach i konferencjach związanych z wyżej wymienionymi dziedzinami. Wyróżniony w rankingu Rising Stars – Prawnicy – liderzy jutra prowadzonym przez Dziennik Gazetę Prawną (edycja 2016, miejsce 5.).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 890 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 16 października
 • 990 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 17 października

Cena zawiera:

udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Ochrona tajemnic rynkowych (know-how) w praktyce - zabezpieczenie przed nielojalnymi pracownikami i konkurencją, compliance, zwalczanie naruszeń