Online'owe rutyny menedżerskie

O warsztatach

Ograniczona interakcja w zespołach i koncentracja na wynikach doprowadziły do sytuacji, w której wiele osób zaczyna postrzegać siebie jako pracowników kontraktowych. W tym kontekście za niezmiernie istotne należy uznać wzmocnienie przełożonych, którzy w czasach transformacji – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – są odpowiedzialni nie tylko za efektywną realizację celów biznesu, ale przede wszystkim za dbałość o szeroko pojęte warunki pracy zespołów, którymi zarządzają. Takie podejście wpływa wprost na optymalizację kosztów czasowych, finansowych i emocjonalnych.

W ramach warsztatów „Rutyny managerskie w pracy zdalnej” koncentrujemy się na wiodących wyzwaniach dla osób na stanowiskach łączących kompetencje strategiczne i wykonawcze, które pozostają w korelacji z efektami biznesowymi w czterech kluczowych obszarach: orientacja na wyniki, egzekwowanie, relacje/zaangażowanie, zarządzanie zmianą.
Dlaczego warto wziąć udział?

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • skuteczniejsze łączenie celów biznesu z potrzebami na poziomie zespołowym i indywidualnym,
 • usprawnienia w obszarze komunikacji i organizacji pracy,
 • efektywniejsze wykorzystanie zasobów kadrowych,
 • optymalizacja czasu i kosztów związanych z tempem adaptacji pracowników w zmianach,
 • tworzenie angażującego środowiska pracy przez wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • szybsza adaptacja w dynamicznie zmieniających się warunkach,
 • zwiększanie elastyczności w odpowiedzi na bieżące wyzwania,
 • efektywniejsza identyfikacja i niwelowania barier,
 • zwiększenie skuteczności w zakresie dochodzenia do źródła wyzwań,
 • zwiększenie umiejętności zarządzania zespołem w sposób ukierunkowany na otwartą komunikację i zorientowanie na efekty.

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • efektywniejszy proces tworzenia rozwiązań służących biznesowi przez usprawnienia na poziomie zarządzania pracą zespołów,
 • skuteczniejsza implementacja pożądanych rozwiązań dzięki wykorzystaniu wewnętrznych zasobów,
 • łatwiejsze rozwiązywanie problemów wynikających z dynamicznych zmian dzięki szybszej adaptacji pracowników,
 • skuteczniejsze formułowanie odpowiedzi na wyzwania komunikacyjne i projektowe przez docieranie do źródła problemów,
 • potencjał optymalizacji czasowej i kosztowej w projektach (efektywne spotkania, skuteczniejsze rozwiązywanie problemów, lepsza = bardziej otwarta komunikacja, stymulacja do poszukiwania twórczych rozwiązań).
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do:

 • kadry zarządzającej
 • liderów
 • menedżerów

Program warsztatu

1. Jak ustalać, komunikować i egzekwować nowe reguły funkcjonowania zespołu oraz wzmacniać pożądane zachowania.

 • Jasne zasady gry. Jak i na co zakontraktować się z zespołem.
 • Pułapki dowożenia. Jak przejść od delegowania do promowania partycypacji i budowania poczucia sprawstwa.  
 • Konstruktywna informacja zwrotna. Rola microfeedbacku w codziennej pracy zespołu i egzekwowaniu ustaleń.

2. Jak przeprowadzić spotkanie  z zespołem, tak wspierać komunikację i budować poczucie więzi w zespole.

 • Pracownik etatowy vs kontraktowy. Jak praca w modelu zdalnym i hybrydowym wpływa na poziom zaangażowania pracowników.
 • Strategia siatkarzy. Jak personalizacja wpływa na motywowanie zespołu i budowaniu poczucia identyfikacji z firmą
 • Idea High-Performing Teams.
  Jak zaimplementować najlepsze praktyki „wysoce skutecznych” do własnego zespołu.

3. Jak planować pracę korzystając z praktyk zwinnego zarządzania.

 • Sprinty. Jak optymalizować czas i koszty w ramach cyklicznych spotkań roboczych.
 • Retrospektywy. Jak monitorować postępy w sposób zachęcający do udoskonalania.
 • Eksperymenty. Jak działać efektywnie w systemie rutynowych usprawnień i zachęcać współpracowników do proaktywności.  

4. Jak prowadzić zdalne rozmowy odnośnie zaangażowania  i produktywności pracowników.

 • Skuteczność ≠ efektywność. Jak prowadzić trudne rozmowy o różnicy pomiędzy „pracą” a „robotą”.
 • Praktyczne podejście do Q12 i wskaźnika NPS w rozwoju zespołu.
 • Jak monitorować potencjalne ryzyka i szanse.
 • Progres na odległość dzięki partycypacji pracownika w procesie generowania rozwiązań. Jak realizować proces transformacji podejścia od realizacji zadań do „ownera” problemu.  

5. Podsumowanie w formie

 • rekomendacji (action plan po szkoleniu).

Czas trwania

2 dni, 10.00-14.00

Prelegenci

KAMILA BIDZIŃSKA

Action Learning Coach. Moderatorka Design Thinking. Trenerka kompetencji miękkich. Pasjonatka łączenia celów organizacyjnych z indywidualnymi wyzwaniami, potrzebami pracowników oraz przekładania dobrych praktyk na działania, a przede wszystkim rezultaty.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach współpracy z: oddziałami międzynarodowych koncernów i dużymi polskimi firmami, z grupami kapitałowymi, podmiotami z sektora MŚP, administracją publiczną, a także organizacjami pozarządowymi. Jako zewnętrzna konsultantka biznesowa i trenerka wspierała średnią i wyższą kadrę menedżerską oraz przedstawicieli działów: komunikacji, HR, marketingu i sprzedaży. Odpowiedzialna za strategiczne wsparcie dużych podmiotów w obszarze szeroko pojętej komunikacji oraz zarządzania zmianą.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 200
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa
Mysłowicka 15
woj. mazowieckie
W firmie szkoleniowej Gamma dbamy, aby wszystkie realizowane przez nas projekty szkoleniowe przyczyniały się do podnoszenia efektywności osobistej ich uczestników, a także zespołów i całych przedsiębiorstw. Staramy się wspierać naszych klientów w dos...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa Mysłowicka 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!