Pozyskiwanie nowych klientów - PROSPECTING - sztuka nawiązywania kontaktów biznesowych i skutecznego inicjowania procesu sprzedaży.

O warsztatach

Pozyskiwanie Nowych Klientów - PROSPECTING

Czy Twoja firma szuka skutecznych metod na zwiększenie bazy klientów? Opanuj sztukę prospectingu - kluczowe umiejętności nawiązywania kontaktów biznesowych i inicjowania procesów sprzedaży, które są fundamentem dla wzrostu każdego biznesu. Nasze szkolenie zapewni Ci praktyczną wiedzę i narzędzia niezbędne do efektywnego i skutecznego pozyskiwania nowych klientów.

Dla Kogo Jest To Szkolenie?

Szkolenie jest idealne dla:

 • Przedstawicieli handlowych,
 • Menadżerów sprzedaży,
 • Przedsiębiorców,
 • Wszystkich, którzy chcą poprawić swoje wyniki sprzedażowe i zwiększyć liczbę klientów.
Dlaczego warto wziąć udział?

To szkolenie to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, które możesz natychmiast zastosować w swojej pracy. Dzięki temu szkoleniu będziesz mógł nie tylko zwiększyć swoją bazę klientów, ale także znacząco poprawić swoje wyniki sprzedażowe. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym sprzedawcą, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę w sprzedaży, nasze szkolenie dostarczy Ci narzędzi niezbędnych do skutecznego prospectingu.

Uczestnicy szkolenia zyskają:

 • Zrozumienie procesu prospectingu: Nauczysz się, jak identyfikować i docierać do potencjalnych klientów, którzy najprawdopodobniej będą zainteresowani Twoją ofertą.
 • Techniki nawiązywania kontaktów biznesowych: Odkryjesz sprawdzone metody i strategie na skuteczne nawiązywanie kontaktów, które przekładają się na realne wyniki sprzedażowe.
 • Narzędzia do efektywnego inicjowania procesu sprzedaży: Poznasz narzędzia i taktyki, które pomogą Ci skutecznie zainicjować i podtrzymać proces sprzedaży.
 • Umiejętność budowania i utrzymywania relacji z klientami: Dowiesz się, jak budować silne i trwałe relacje z klientami, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu.
 • Praktyczne ćwiczenia: Przećwiczysz nowo zdobyte umiejętności w praktycznych ćwiczeniach, co pozwoli Ci lepiej przygotować się do rzeczywistych sytuacji sprzedażowych.
Kto powinien wziąć udział?

Czy Twoja firma szuka skutecznych metod na zwiększenie bazy klientów? Opanuj sztukę prospectingu - kluczowe umiejętności nawiązywania kontaktów biznesowych i inicjowania procesów sprzedaży, które są fundamentem dla wzrostu każdego biznesu. Nasze szkolenie zapewni Ci praktyczną wiedzę i narzędzia niezbędne do efektywnego i skutecznego pozyskiwania nowych klientów.   

Szkolenie jest idealne dla:

 • Przedstawicieli handlowych,
 • Menadżerów sprzedaży,
 • Przedsiębiorców,
 • Wszystkich, którzy chcą poprawić swoje wyniki sprzedażowe i zwiększyć liczbę klientów

Program warsztatu

Pozyskiwanie nowych klientów - Szt uka nawiązywania kontaktów biznesowych

1. Wprowadzenie do Prospectingu

 • Zrozumienie prospectingu jako kluczowego elementu w cyklu sprzedaży.
 • Jak efektywnie rozpocząć proces pozyskiwania nowych klientów.

2. Proces Poszukiwania Potencjalnych Klientów

 • Pierwszy etap cyklu sprzedaży: identyfikacja i zrozumienie potrzeb potencjalnych klientów.
 • Kluczowe czynniki sukcesu: co robić, aby prospecting był skuteczny.
 • Aktywne poszukiwanie klienta: przezwyciężanie obaw i zrozumienie korzyści.

3. Budowanie Bazy Potencjalnych Klientów

 • Jak zdefiniować idealnego klienta: techniki segmentacji.
 • Tworzenie efektywnej bazy danych klientów.
 • Lejek sprzedażowy: zastosowanie statystyk w poszukiwaniu klientów.
 • Źródła poszukiwań: najlepsze praktyki w lokalizowaniu potencjalnych nabywców.

4. Skuteczne Działania Prospectingowe

 • Aktywne vs. pasywne metody pozyskiwania klientów: kiedy i jak stosować różne techniki.
 • Pierwszy kontakt z klientem: zasady prowadzenia skutecznych rozmów.
 • Efektywny mailing: jak przygotować i wysyłać oferty, które przynoszą odpowiedzi.

5. Nowoczesne Narzędzia Prospectingowe

 • Wykorzystanie portali społecznościowych w prospectingu: praktyczne wskazówki.
 • Networking jako metoda pozyskiwania nowych kontaktów.
 • Metody prospectingu Joe Girarda – strategie najlepszego sprzedawcy świata.

6. Tworzenie Indywidualnego Planu Prospectingowego

 • Jak opracować i zaimplementować kompleksowy plan działań prospectingowych.
 • Karta działań prospectingowych: narzędzie wspierające efektywność codziennej pracy.
 • Kontrola i analiza wyników: metody oceny efektywności działań prospectingowych.

Czas trwania

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin szkoleniowych)

Prelegenci

PIOTR JANKOWSKI - trener z 25-letnim doświadczeniem biznesowym zebranym w obszarze zarządzania i kierowania zespołami pracowników. Piotr, jako praktyk, przekazuje sprawdzoną wiedzę z charakterystycznym sobie poczuciem humoru i lekkością w opowiadaniu historii.  Dzięki doświadczeniu wie, z czym zmagają się w codziennej pracy managerowie. Zna z praktyki aspekty pracy szefów jak planowanie,delegowanie, motywacja i budowanie efektywnych zespołów. Jest praktykiem zarządzania zasobami ludzkimi i kierowania ludźmi.

To, co bardzo cenią uczestnicy to fakt, że na prawdziwych przykładach pokazuje jak zastosować poznane techniki motywowania, kierowania czy prowadzenia trudnych rozmów. Najlepsze praktyki i doświadczenia stanowią kluczowe elementy szkoleń dedykowanych dla ludzi zajmujących się kierowaniem zespołami i firmami. Siła 13 lat praktyki to wyróżnik, który stanowi zdecydowaną wartość dla uczestników szkoleń.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

zoom

Rejestracja

Cena 1
1 057
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 090 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje indywidualne
Zniżki grupowe:
 • 4.59% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 4.59% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 4.59% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniach VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-337), ul. P. Skargi 6B o nr NIP 6511024789 (Usługodawca) jest wypełnienie i przesłanie formularza rejestracji online.
 2. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz że formularz i regulamin wspólnie stanowią umowę pomiędzy Klientem, a Usługodawcą.
 3. Zgłaszając udział na szkolenie Klient zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata następuje przelewem na konto Usługodawcy wskazane na fakturze pro forma przekazanej w potwierdzeniu rejestracji na szkolenie.
 4. Klient posiadający status konsumenta może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga zachowania formy pisemnej poprzez przesłania maila na szkolenia@superszkolenia.pl oraz zgloszenie@eventis.pl. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Usługobiorca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 5. W przypadku braku uczestnictwa w zakupionym szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od umowy Klient traci możliwość wzięcia udziału w zajęciach, nawet jeśli dostępny będzie nowy termin szkolenia. Usługodawca nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty uczestnikom.
 6. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia bądź zmiany uczestnika najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia i po uiszczeniu opłaty administracyjnej i pod warunkiem, że Usługodawca posiada wolne miejsca na szkoleniu w innym terminie.
 7. Usługodawca zastrzega prawo do odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Usługodawcę oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takim wypadku Klient może odstąpić od umowy i otrzymać zwrot wszystkich wpłaconych Usługodawcy kwot za szkolenie. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez Usługodawcę lub na skutek działania siły wyższej.
 8. Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i osób podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius [NIP 6511024789] z siedzibą 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. P. Skargi 6B. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Certyfikat jakości SUS 2.0.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: VIDI Centrum Rozwoju Kadr
 • Ulica i nr: ul. P. Skargi 6B
 • Kod pocztowy: 44-337
 • Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
 • Numer NIP: 6511024789

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

VIDI Centrum Rozwoju Kadr
44-337 Jastrzębie Zdrój, Polska ul. P. Skargi 6B

Organizator

VIDI Centrum Rozwoju Kadr
44-337 Jastrzębie Zdrój, Polska
ul. P. Skargi 6B
woj. śląskie
💪💪Rozwijaj swój biznes rozwijając siebie! 💪💪 Pomagam budować sprzedaż według strategii SKS - Strategia, Kompetencje, Systematyczność. Badania firmy VIDI wskazują na silną, bezpośrednią korelację między zdolnościa...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!