Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/praktyczne-aspekty-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych-74584-id72

Informacje o warsztacie

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

W praktyce obrotu bardzo często spotykamy się z konstrukcją powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) określa szczegółowe warunki i zasady powierzenia przetwarzania danych, obowiązki i zasady odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego. W ramach praktycznych warsztatów będą Państwo mieli możliwość poznania zasad powierzenia przetwarzania danych, w tym sporządzania umów o powierzenie przetarzania.
Warsztaty prowadzone będą w oparciu o analizę propjektów umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz studia przypadków. Warsztaty przeznaczone są zarówno dla pracowników administratora danych powierzajacego przetarzanie danych osobowych, jak również pracowników podmitów przetwarzających.

W ramach szkolenia poznają Państwo:

- przypadki, w których konieczne jest zawarcie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz w których nie dochodzi do powierzenia przetwarzania. Analiza prowadzona będzie w oparciu o konkretne przykłady z zakresu IT, HR, marketingu, reklamy itp.

- zasady sporządzania umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w szczególności zasady formułowania poszczególnych obligatoryjnych postanowień umowy,

- zasady weryfikacji podmiotu przetwarzającego,

- podstawowe obowiązki podmiotu przetwarzającego, w tym obowiązki związane z zabezpieczeniem danych, zarządzaniem incydentami, współpracy z administratorem,

- czym różni się powierzenie przetwarzania od udostępnienia danych osobowych,

- zasady odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego oraz administratora danych.

Warsztat skierowane jest do:

 • Inspektorów ochrony danych i konsultantów ds. ochrony danych osobowych,
 • Pracowników działów zajmujących się ochroną danych osobowych
 • Pracowników i managerów odpowiedzialnych za sporządzanie i weryfikację umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Dyrektorów, managerów i pracowników działów IT, HR, reklamy i marketingu
 • Dyrektorów, managerów i pracowników podmiotów świadczących usługi outsourcingowe, centów danych itp.

Program warsztatu:

 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
  • Na czym polega powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  • Administrator a podmiot przetwarzający.
  • W jakich przypadkach konieczne jest zawieranie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  • Wybór podmiotu przetwarzającego.
 2. Podstawowe obowiązki podmiotu przetwarzającego:
  • Inspektor Ochrony Danych (IOD) w podmiocie przetwarzającym.
  • Zabezpieczenie danych.
  • Zarządzanie incydentami.
  • Wymagana dokumentacja.
 3. Umowa o powierzenie przetwarzania danych:
  • Forma umowy
  • Charakter prawny umowy.
  • Treść umowy – obowiązkowe postanowienia umowy, w tym:
   • przedmiot i czas trwania przetwarzania,
   • charakter i cel przetwarzania,
   • rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą,
   • obowiązki i prawa administratora
   • udokumentowanie polecenie przetwarzania danych
   • zachowanie poufności
   • środki bezpieczeństw
   • warunki korzystania z innego podmiotu przetwarzającego
   • zasady współpracy z administratorem (w tym wykonywanie praw osób których dane dotyczą, zgładzenie incydentów, przekazywanie informacji
   • umożliwienie prowadzenia audytów i inspekcji.
  • Zasady subpowierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Zasady wypowiedzenia umowy.
 4. Studia przypadków:
  • Analiza i weryfikacja przedstawionych klauzul umów o powierzenie przetwarzania danych. Analiza rożnych wariantów klauzul.
  • Tworzenie wybranych klauzul umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 5. Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego (dalszego przetwarzającego) oraz administratora (np. za wybór nieodpowiedniego podmiotu przetwarzającego).

Informacje o prelegentach:

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.romanbieda.pl

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 890 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 11 września
 • 990 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 12 września

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Praktyczne aspekty powierzenia przetwarzania danych osobowych