Praktyczne aspekty powierzenia przetwarzania danych osobowych

O warsztatach

W praktyce obrotu bardzo często spotykamy się z konstrukcją powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) określa szczegółowe warunki i zasady powierzenia przetwarzania danych, obowiązki i zasady odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego. W ramach praktycznych warsztatów będą Państwo mieli możliwość poznania zasad powierzenia przetwarzania danych, w tym sporządzania umów o powierzenie przetarzania.
Warsztaty prowadzone będą w oparciu o analizę propjektów umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz studia przypadków. Warsztaty przeznaczone są zarówno dla pracowników administratora danych powierzajacego przetarzanie danych osobowych, jak również pracowników podmitów przetwarzających.

W ramach szkolenia poznają Państwo:

- przypadki, w których konieczne jest zawarcie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz w których nie dochodzi do powierzenia przetwarzania. Analiza prowadzona będzie w oparciu o konkretne przykłady z zakresu IT, HR, marketingu, reklamy itp.

- zasady sporządzania umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w szczególności zasady formułowania poszczególnych obligatoryjnych postanowień umowy,

- zasady weryfikacji podmiotu przetwarzającego,

- podstawowe obowiązki podmiotu przetwarzającego, w tym obowiązki związane z zabezpieczeniem danych, zarządzaniem incydentami, współpracy z administratorem,

- czym różni się powierzenie przetwarzania od udostępnienia danych osobowych,

- zasady odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego oraz administratora danych.
Kto powinien wziąć udział?
 • Inspektorów ochrony danych i konsultantów ds. ochrony danych osobowych,
 • Pracowników działów zajmujących się ochroną danych osobowych
 • Pracowników i managerów odpowiedzialnych za sporządzanie i weryfikację umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Dyrektorów, managerów i pracowników działów IT, HR, reklamy i marketingu
 • Dyrektorów, managerów i pracowników podmiotów świadczących usługi outsourcingowe, centów danych itp.

Program warsztatu

 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
  • Na czym polega powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  • Administrator a podmiot przetwarzający.
  • W jakich przypadkach konieczne jest zawieranie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  • Wybór podmiotu przetwarzającego.
 2. Podstawowe obowiązki podmiotu przetwarzającego:
  • Inspektor Ochrony Danych (IOD) w podmiocie przetwarzającym.
  • Zabezpieczenie danych.
  • Zarządzanie incydentami.
  • Wymagana dokumentacja.
 3. Umowa o powierzenie przetwarzania danych:
  • Forma umowy
  • Charakter prawny umowy.
  • Treść umowy – obowiązkowe postanowienia umowy, w tym:
   • przedmiot i czas trwania przetwarzania,
   • charakter i cel przetwarzania,
   • rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą,
   • obowiązki i prawa administratora
   • udokumentowanie polecenie przetwarzania danych
   • zachowanie poufności
   • środki bezpieczeństw
   • warunki korzystania z innego podmiotu przetwarzającego
   • zasady współpracy z administratorem (w tym wykonywanie praw osób których dane dotyczą, zgładzenie incydentów, przekazywanie informacji
   • umożliwienie prowadzenia audytów i inspekcji.
  • Zasady subpowierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Zasady wypowiedzenia umowy.
 4. Studia przypadków:
  • Analiza i weryfikacja przedstawionych klauzul umów o powierzenie przetwarzania danych. Analiza rożnych wariantów klauzul.
  • Tworzenie wybranych klauzul umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 5. Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego (dalszego przetwarzającego) oraz administratora (np. za wybór nieodpowiedniego podmiotu przetwarzającego).

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.romanbieda.pl

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 11 września
890
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy kawowe
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 12 września
990
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!